Endelig, Nye virkemidler tillates utprøvd til lisensfelling av jerv for jegere i prosjekt ”Bedre jervejakt i Nordland”

Publisert 20.08.2015
  • Tips en venn om denne siden

Etter 3 år med jerveprosjektet i Nordland får vi endelig mulighet til å prøve ut nye virkemidler

Klima- og Miljødepartementet har i løpet av sommeren gjort flere forskriftsendringer for å gjøre lisensjakt på jerv mer effektiv. Noen av endringene som kommer kan kun utprøves av jegere tilknyttet prosjekt Bedre Jervejakt i Nordland.

Her kan du laste ned informasjonen fra Prosjektleder Vidar Bentsen

Forskriften

To helgelendinger i styret til Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt John-Erik Skjellnes Johansen fra Dønna til styrerepresentant i organisasjonen. Merethe Sund fra Sømna ble valgt inn som nytt styremedlem i Norges Bondelag.

Erstatning for avlingssvikt

Erstatning for avlingssvikt er betinget av at foretaket kan dokumentere sammenheng mellom skaden, klimatiske forhold og avlingssvikt.

Våre samarbeidspartnere