En viktig tjeneste for samfunnet må betales

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

For å oppfylle samfunnsoppdraget med å øke matproduksjonen, er det viktig at en økt økonomisk ramme i årets jordbruksavtale i størst mulig grad går til råvareprodusenten, skriver Oppland Bondelag i sitt innspill til jordbruksforhandlingene.

Oppland Bondelag vil peke på følgende krav ved årets jordbruksforhandlinger:

  • Vi må få et oppgjør som gir en vesentlig inntektsøkning for matprodusentene, og den må være adskillig høyere enn den generelle inntektsveksten i samfunnet forøvrig.
  • Inntektsveksten må komme gjennom økt budsjettstøtte og økte målpriser. Et styrket tollvern må brukes til økt prisuttak i markedet.
  • Kapitaltilgangen til næringa må styrkes gjennom mer investeringsvirkemidler, også utenom jordbruksavtalen.
  • Økonomien i storfekjøtt, sau og mjølkeproduksjonen prioriteres. I tillegg må økonomien i korn og potet bedres

Tilskuddene må ha en innretning som stimulerer til økt produksjon, som premierer kvalitet og som ivaretar ulike bruksstrukturer og sikrer et aktivt landbruk over hele landet.

 Inntektsøkningen må komme gjennom:

  • Dyretilskudd, driftstilskudd, beitetilskudd samt arealtilskudd i noen produksjoner.
  • Økte målpriser på de produktene som tåler det i forhold til import og markedsbalanse. Alle produkter bør få en prisøkning som er minst på nivå med kostnadsøkningen i produksjonen.
  • Økt tilskudd for alle beitende dyr i de sentrale tilskuddsordningene.
  • Kostnadskompensasjon for økt kraftfôrpris enten ved prisnedskrivingstilskudd på korn eller innføring av grunntilskudd for alle kjøttslag og melk.

Videre mener Oppland Bondelag at fraktordningene generelt må styrkes.

Her er hele innspillet.

Styret jobber med innspill til jordbruksforhandlingene.

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Kristina og Trond

Lederskifte i Oppland Bondelag

Kristina Hegge fra Biri seiler opp som en klar lederkandidat når Trond Ellingsbø gir seg etter nesten 10 år som leder i Oppland Bondelag. Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 13.-14. mars er nå klar.

Mor og datter i samtale med foredragsholderne

Forberedt for eierskifte

Nå fikk vi mye å tenke på, sa flere av deltakerne som var samlet til todagers eierskiftekurs på Honne i helga. 20 familier med begge generasjoner tilstede fikk et godt innblikk i hva en eierskifteprosess innebærer.

Trond Ellingsbø

Oppland Bondelag igjen nest største fylkeslag

Når nyttårsklokkene slo, hadde Oppland Bondelag en medlemsvekst på 78 nye medlemmer. Medlemstallet er nå 5649. På landsbasis har også medlemstallet økt. Norges Bondelag har nå 63.572 medlemmer. Svært gledelig, sier fylkesleder Trond Ellingsbø.

Tillitsvalgte fra Gjøvik og Toten

Bondelagets tillitsvalgte på skolebenken

Denne uka møter 150 tillitsvalgte fra lokallagene i Oppland Bondelag på organisasjonsopplæring. Først ute er lokallagene i Gjøvik og Toten som ble kurset i kveld.

God jul og godt nytt år

Vi ønsker medlemmer og samarbeidspartnere ei riktig god jul og godt nytt år. Kontoret er stengt i romjula, men vi kan nås på telefon om det haster.

Dovre Bondelag venter på sommertoget

Bondelagsaktivitet lønner seg

Det er stor aktivitet blant Oppland Bondelags 33 lokallag. Nå får de lønn for strevet. Styret har i dag fordelt nesten en kvart million kroner til lokallagene for den aktiviteten de har hatt i 2017.

På stabburstrappa

Eierskiftekurs

Begynner det å nærme seg tid for overdragelse av garden? Oppland Bondelag arrangerer eierskiftekurs på Honne 3.-4. februar 2018. Vi vil bidra til gode eierskifteprosesser, og kurset fokuserer både på de formelle og de menneskelige sidene ved et eierskifte.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Mandag
09
April

Styremøte 9. - 10. april

Mandag
28
Mai

Ledermøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer
Mandag
28
Mai

Styremøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer

Våre samarbeidspartnere