En viktig tjeneste for samfunnet må betales

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

For å oppfylle samfunnsoppdraget med å øke matproduksjonen, er det viktig at en økt økonomisk ramme i årets jordbruksavtale i størst mulig grad går til råvareprodusenten, skriver Oppland Bondelag i sitt innspill til jordbruksforhandlingene.

Oppland Bondelag vil peke på følgende krav ved årets jordbruksforhandlinger:

  • Vi må få et oppgjør som gir en vesentlig inntektsøkning for matprodusentene, og den må være adskillig høyere enn den generelle inntektsveksten i samfunnet forøvrig.
  • Inntektsveksten må komme gjennom økt budsjettstøtte og økte målpriser. Et styrket tollvern må brukes til økt prisuttak i markedet.
  • Kapitaltilgangen til næringa må styrkes gjennom mer investeringsvirkemidler, også utenom jordbruksavtalen.
  • Økonomien i storfekjøtt, sau og mjølkeproduksjonen prioriteres. I tillegg må økonomien i korn og potet bedres

Tilskuddene må ha en innretning som stimulerer til økt produksjon, som premierer kvalitet og som ivaretar ulike bruksstrukturer og sikrer et aktivt landbruk over hele landet.

 Inntektsøkningen må komme gjennom:

  • Dyretilskudd, driftstilskudd, beitetilskudd samt arealtilskudd i noen produksjoner.
  • Økte målpriser på de produktene som tåler det i forhold til import og markedsbalanse. Alle produkter bør få en prisøkning som er minst på nivå med kostnadsøkningen i produksjonen.
  • Økt tilskudd for alle beitende dyr i de sentrale tilskuddsordningene.
  • Kostnadskompensasjon for økt kraftfôrpris enten ved prisnedskrivingstilskudd på korn eller innføring av grunntilskudd for alle kjøttslag og melk.

Videre mener Oppland Bondelag at fraktordningene generelt må styrkes.

Her er hele innspillet.

Styret jobber med innspill til jordbruksforhandlingene.

Opplandsbenken

Flomforebygging, soneinndeling og rovdyr

Opplandsdelegasjonen på Bondetinget hadde gode og viktige innlegg på vegne av medlemmene våre. Vi stanger hodet i veggen for flomforebygging, sa Kristina Hegge. Dette må vi løfte opp og få gjort noe med.

Brannberedskap - fyll opp tanken

Det begynner å bli kritisk tørt, og det er større brannfare enn på lenge. Oppland Bondelag oppfordrer de som har anledning, til å fylle møkktank med vann og gi tilbakemelding om at dere vil stå på en beredskapsliste som vi sender over til 110-sentralen.

Fåvang sør

Viktig informasjon ved flomskade

I helga er det igjen mange i fylket vårt som har opplevd flom og at vannmasser har gått innover store jordarealer. Dette gjelder først og fremst Midt- og Sør-Gudbrandsdalen og deler av Etnedal og Nordre Land.

Tar gode grep for distrikt og struktur

Fylkesleder Kristina Hegge er fornøyd med jordbrukets krav til jordbruksforhandlingene som ble lagt fram i dag. Her skal det tas hensyn til distrikt og struktur. Vi skal ta hele landet i bruk, sier hun.

Kristina serverer sveler

Fikk ferske sveler på tur hjem

Nå er jeg sulten, dette passet bra, sa forbipasserende på vei til skysstasjonen på Lillehammer i ettermiddag. Oppland Bondelag slo et slag for egne råvarer og serverte ferske sveler.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Torsdag
16
August

Inspirasjonsdag for bønder i Oppland

NIBIO Apelsvoll, Østre Toten
Tirsdag
21
August

Styremøte 21. - 22. august

Tirsdag
25
September

Styremøte 25. september

Mjøsen Skog, 5. etg

Våre samarbeidspartnere