En satsing på bioøkonomi betinger en satsing på kompetanse

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

Innlandet skal bli et ledende kraftsentrum for bærekraftig bioøkonomi i Norge. Dette betinger en satsing på kompetanse. Er viljen til stede for å satse på landbruket ved Innlandets nye, grønne, kunnskapsfyrtårn, Høgskolen i Innlandet?, spør årsmøtet i Oppland Bondelag.

Årsmøtet i Oppland Bondelag vedtok å sende følgende uttalelse til styret i Høyskolen i Innlandet samt Oppland Fylkeskommune og Hedmark Fylkeskommune:

En satsing på bioøkonomi betinger en satsing på kompetanse

Uttalelse fra årsmøtet i Oppland Bondelag 15.-16. mars 2017

Oppland Bondelag setter pris på at fylkeskommunene i Oppland og Hedmark vil utvikle en egen bioøkonomistrategi der et av målene er at Innlandet kan ta en nasjonal posisjon som bioøkonomiregion. En slik strategi må, som strategien også selv påpeker, følges av en målrettet satsing på å bygge kompetanse. Innlandet kan utvikles til å bli det kraftsentrum for bærekraftig bioøkonomi som strategien legger opp til hvis vi knytter yrkes- og kompetansemiljøer i landbruket tettere sammen.

Landbruket er avhengig av kunnskap, kompetanse og innovasjon for å kunne innfri både næringas egne, og de politisk vedtatte målsettinger. Vi i landbruket vet at vi per i dag har en underdekning på kandidater som tar høyere landbruksfaglig utdanning. Dette er dårlig nytt for alle som vil produsere mer mat på norske ressurser, og for alle som ønsker å satse på en fremtid i det grønne skiftet.

For å utnytte Innlandets grønne ressurser, kreves kompetanse. Illustrasjonsfoto fra Rollstulen i Fåvangfjellet.

Vi håper en bioøkonomistrategi kan være startskuddet for et tettere samarbeid mellom de ledende forskningsmiljøene Innlandet har på landbrukssida (Nibio, Graminor, Geno, Norsvin med flere) og de øvrige forsknings- og utdanningsmiljøene vi har i Innlandet. Dette vil bidra sterkt til økt kunnskap innen bioøkonomi for fremtidens forskere, landbruksakademikere og praktiske yrkesutøvere.

Videre er det viktig at utdannelsen foregår i et aktivt jordbruksmiljø. Dagens plassering av den ene utdanningsinstitusjonen innen anvendt økologi og jordbruk, Blæstad, ligger midt i et aktivt jordbruksmiljø. Dette samspillet mellom forskning og aktivt praktisk jordbruk er unik for å kunne utdanne både bachelor- og master-kandidater i anvendt økologi og jordbruk.

De strategiske målene om å «sikre en relevant og attraktiv høyere utdanning og akademisk miljø» bør også gjenspeiles i viljen til å satse på landbruket ved Innlandets nye, grønne, kunnskapsfyrtårn, Høgskolen i Innlandet.

I lys av en bioøkonomistrategi ber vi om en større satsing på utdanning og kompetanse der jordbruket har en betydelig rolle.

Håvard Lindgaard legger fram styrets forslag til årsmøteuttalelse om satsing på kompetanse i en viktig bioøkonomiregion.

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Kristina og Trond

Lederskifte i Oppland Bondelag

Kristina Hegge fra Biri seiler opp som en klar lederkandidat når Trond Ellingsbø gir seg etter nesten 10 år som leder i Oppland Bondelag. Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 13.-14. mars er nå klar.

Mor og datter i samtale med foredragsholderne

Forberedt for eierskifte

Nå fikk vi mye å tenke på, sa flere av deltakerne som var samlet til todagers eierskiftekurs på Honne i helga. 20 familier med begge generasjoner tilstede fikk et godt innblikk i hva en eierskifteprosess innebærer.

Trond Ellingsbø

Oppland Bondelag igjen nest største fylkeslag

Når nyttårsklokkene slo, hadde Oppland Bondelag en medlemsvekst på 78 nye medlemmer. Medlemstallet er nå 5649. På landsbasis har også medlemstallet økt. Norges Bondelag har nå 63.572 medlemmer. Svært gledelig, sier fylkesleder Trond Ellingsbø.

Tillitsvalgte fra Gjøvik og Toten

Bondelagets tillitsvalgte på skolebenken

Denne uka møter 150 tillitsvalgte fra lokallagene i Oppland Bondelag på organisasjonsopplæring. Først ute er lokallagene i Gjøvik og Toten som ble kurset i kveld.

God jul og godt nytt år

Vi ønsker medlemmer og samarbeidspartnere ei riktig god jul og godt nytt år. Kontoret er stengt i romjula, men vi kan nås på telefon om det haster.

Dovre Bondelag venter på sommertoget

Bondelagsaktivitet lønner seg

Det er stor aktivitet blant Oppland Bondelags 33 lokallag. Nå får de lønn for strevet. Styret har i dag fordelt nesten en kvart million kroner til lokallagene for den aktiviteten de har hatt i 2017.

På stabburstrappa

Eierskiftekurs

Begynner det å nærme seg tid for overdragelse av garden? Oppland Bondelag arrangerer eierskiftekurs på Honne 3.-4. februar 2018. Vi vil bidra til gode eierskifteprosesser, og kurset fokuserer både på de formelle og de menneskelige sidene ved et eierskifte.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Mandag
09
April

Styremøte 9. - 10. april

Mandag
28
Mai

Ledermøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer
Mandag
28
Mai

Styremøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer

Våre samarbeidspartnere