En ny bondevenn i Nordland Bondelag

Av Linda Nordlie,
  • Tips en venn om denne siden

Regiondirektør i Nordland NHO Odd Henriksen ble i dag utnevnt til bondevenn i Nordland Bondelag

Odd Henriksen ble utnevnt for sin positive holdning til landbruket.

En takk til en støttespiller for Norsk landbruk fra Nordland Bondelag

Til venstre Fylkesleder Bernt Skarstad som utnevner regiondirektør i NHO Nordland Odd Henriksen til bondevenn.

To helgelendinger i styret til Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt John-Erik Skjellnes Johansen fra Dønna til styrerepresentant i organisasjonen. Merethe Sund fra Sømna ble valgt inn som nytt styremedlem i Norges Bondelag.

Erstatning for avlingssvikt

Erstatning for avlingssvikt er betinget av at foretaket kan dokumentere sammenheng mellom skaden, klimatiske forhold og avlingssvikt.

Våre samarbeidspartnere