En klam hånd er lagt over et etterlengtet og vedtatt grøftetilskudd

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

Denne saken bærer preg av trenering og mangel på politisk vilje til å gjennomføre vedtatte tiltak, sier fylkesleder Trond Ellingsbø om striden om grøfting og fornminner i Regjeringen.

Staten ga oss løfte om 100 millioner i grøftetilskudd i fjor, sier Ellingsbø. Næringa har et skrikende behov for grøfting. Vi har et etterslep på dette, og de siste årene har vist at dette går ut over avlinger og kvalitet. Når Regjeringa ber oss om å øke matproduksjonen med 20 % er grøfting et viktig tiltak.

Nå ser vi at enkelte miljøer ønsker å trenere dette. De legger ei klam hånd over det vedtatte tiltaket og hindrer dermed på en aktiv måte vår jobb i å drenere jorda.

Dette er areal som har vært kultivert i årtier, det er ikke uberørt mark. Når det blir mer kostbart å utføre undersøkelser om fornminner enn selve grøftejobben, føler vi oss maktesløse. Det går både tid og penger som skulle vært brukt på selve grøftejobben.

Jeg mener dette bærer preg av trenering og manglende politisk vilje for å få gjennomført noe som allerede er vedtatt, sier Trond Ellingsbø.

Mer om saken i dagens Nationen.

 Illustrasjonsfoto: Norges Bondelag

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Kristina og Trond

Lederskifte i Oppland Bondelag

Kristina Hegge fra Biri seiler opp som en klar lederkandidat når Trond Ellingsbø gir seg etter nesten 10 år som leder i Oppland Bondelag. Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 13.-14. mars er nå klar.

Mor og datter i samtale med foredragsholderne

Forberedt for eierskifte

Nå fikk vi mye å tenke på, sa flere av deltakerne som var samlet til todagers eierskiftekurs på Honne i helga. 20 familier med begge generasjoner tilstede fikk et godt innblikk i hva en eierskifteprosess innebærer.

Trond Ellingsbø

Oppland Bondelag igjen nest største fylkeslag

Når nyttårsklokkene slo, hadde Oppland Bondelag en medlemsvekst på 78 nye medlemmer. Medlemstallet er nå 5649. På landsbasis har også medlemstallet økt. Norges Bondelag har nå 63.572 medlemmer. Svært gledelig, sier fylkesleder Trond Ellingsbø.

Tillitsvalgte fra Gjøvik og Toten

Bondelagets tillitsvalgte på skolebenken

Denne uka møter 150 tillitsvalgte fra lokallagene i Oppland Bondelag på organisasjonsopplæring. Først ute er lokallagene i Gjøvik og Toten som ble kurset i kveld.

God jul og godt nytt år

Vi ønsker medlemmer og samarbeidspartnere ei riktig god jul og godt nytt år. Kontoret er stengt i romjula, men vi kan nås på telefon om det haster.

Dovre Bondelag venter på sommertoget

Bondelagsaktivitet lønner seg

Det er stor aktivitet blant Oppland Bondelags 33 lokallag. Nå får de lønn for strevet. Styret har i dag fordelt nesten en kvart million kroner til lokallagene for den aktiviteten de har hatt i 2017.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Mandag
09
April

Styremøte 9. - 10. april

Mandag
28
Mai

Ledermøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer
Mandag
28
Mai

Styremøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer

Våre samarbeidspartnere