En bondehjernes første behov: å ha det moro!

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

Ledermøtet i Oppland Bondelag brukte deler av møtet denne uka til å utforske, leke og lære mer om sin egen næring på Vitensenteret Innlandet på Gjøvik.

Lokallagsårsmøtene er gjennomført, og lokallagene i Oppland har valgt sine tillitsvalgte for kommende år. Første samling for de tillitsvalgte er høstens ledermøte.

Ordfører i Gjøvik, Bjørn Iddberg, ønsket velkommen til Gjøvik.Etter mange år med ledermøte i Lillehammerregionen, valgte styret denne gangen å dra til Gjøvik. Da var det også naturlig å se litt nærmere på landbruket rundt Gjøvik. Ordfører i Gjøvik, Bjørn Iddberg, ønsket velkommen til byen med å presisere at «om det i mange sammenhenger er byen Gjøvik som blir fremhevet, er kommunen vår en stor landbrukskommune». Og næringa betyr mye for kommunen. I byutviklingsstrategien framover har også matproduksjonen en sentral rolle.

I Gjøvikregionen har vi også landets største kommune på frilandsgrønnsaker, Østre Toten. Herfra fikk vi god og sunn pausemat.

 

 

 

Vi trenger alle å utfordre oss sjøl og bli overrasket

Vitensenteret Innlandet på Gjøvik har satset mye på landbruket de siste årene, og utstillingen «fra helt på jordet til HELT på jordet» er nå en del av det pedagogiske tilbudet de har for skoleklasser og barnehager samt for publikum ellers i helger og ferier. De holder til i gamle Holmen Brenneri rett ved Hunnselva.

Her er det ikke lov å ha hendene i lomma, her skal det tas på, kjennes på, prøve ut for å lære mer. Nysgjerrighet er viktig for å lære nye ting. Denne nysgjerrigheten blir godt stimulert på Vitensenteret. Vi fikk møte herr Gran, Fru Hvete og inseminøren på tur med sæddunken sin på jakt etter brunstige kyr. En eggcelle dukket opp, og inviterte til befruktning. Deltakerne ble litt sjenerte, og det resulterte i at eggcella måtte vente på neste gode timing.

Å ha det moro er hjernens leveregel nr 1. Leveregel nr 2 er «å utfordre deg sjøl og nr tre er «å bli overrasket».

Noen smakebiter fra Vitensenteret:

Herr Gran hilser på og klarer og stå oppreist etter å fått tilført CO2, vann og sol.Eggcella kom og var klar for befruktning. Spermiene strømmet til, men de kom dessverre for seint til rett timing.
Hva skjer inne i en høyball. Magnhild Grimsrud, Ellen Marie Gjeilo, Marthe Dypdalen og Marita Aanekre tester temperaturutviklingen i ballen.Klima og miljø er sjølsagt et tema i utstillingen. Her prøver Linda Suleng og Kristina Hegge å komme seg fram uten bruk av fossilt brennstoff.
Det er ikke bare små unger som vil leke seg på en minibondegård. Her er Tormod Frøyse på tur med traktoren.Det hjelper på å ha erfaring med gravemaskin når skogsmaskinsimulatoren skal prøves. Ole Kristian Oldre prøver å fylle opp lassbæreren.
Å utfordre seg sjøl er hjernens leveregel nr 2. Her prøver Erlend Amlie seg på en skikkelig vriompeis, men Jorunn Løvdal kommer med gode råd.Det er ingen sak å mjølke ku når hu er så snill. Sauebonde Ivar Sylte snuser på en ny produksjon.

 

Politikerne har også behov for humor, utfordring og overraskelser

Ledermøtet er starten på et nytt arbeidsår for lokallagene, og voksenopplæring av våre beslutningstakere er en viktig del av arbeidet. Det kommer ei jordbruksmelding vi er svært spente på. Til våren er det nye jordbruksforhandlinger og til høsten er det Stortingsvalg.

Næringa vår skårer høyt på omdømmemålinger og forsvaret har begynt å lure på om vi har god nok beredskap på mat her i landet. Det vi driver med hver dag, er viktig for absolutt alle! Vi har svært god dyrehelse, og mens bruken av antibiotika fortsatt er høy innen folkemedisin, bruker vi altså minst antibiotika av alle europeiske land i husdyrholdet.

Men vi sliter med å få enkelte av landets beslutningstakere til å skjønne sammenhengen mellom vårt mål med matproduksjon på små og mellomstore enheter over hele vårt grisgrendte land OG nettopp god dyrehelse og lave bruk av plantevernmidler.

Nord-Fron Bondelag og Kvikne Bondelag har i flere år holdt på med nettopp politikeropplæring gjennom lek og utfordringer ute på en gard. Leder i Nord-Fron Bondelag, Marthe Dypdalen, viste både i bilder og film, hva de gjør i Fronsbygda for å få lokale politikere til å få opp øynene for landbruksnæringa, deres utfordringer og hva de som politikere kan gjøre for å støtte opp under den viktige næringa.

Marthes tips til andre lokallag:

Marthes tips til lokallagene.God kontakt med lokalpolitikerne er viktig av mange grunner.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med Marthes innlegg fikk vi en praktisk avrunding av foredragene til våre gjester fra Norges Bondelag; 2. nestleder Brita Skallerud og kommunikasjonssjef Lise Boeck Jakobsen. Og det var en praktisk start på gruppearbeidet der deltakerne sjøl skulle starte med planleggingen av aktivitet i eget lokallag.

Som takk, fikk innlederne en matnyttig blomst fra Toten; rotgrønnsaker og andre godsaker fra Gjøvik-området. F.v. styremedlem Bjørnhild Kihle, Brita Skallerud, Lise Boeck Jakobsen, Marthe Dypdalen og styreleder Trond Ellingsbø.

 

Avsluttet med besøk på Lena-Valles nye kufjøs

Nyfjøset på Lena-Valle ble åpnet i høst. Ledermøtet avsluttet sitt møte med å dra til Presteseter på Reinsvoll for å se på nybygget og høre driftsleder Åge Flægstad fortelle om satsinga på Presteseter og på Valle i Lena sentrum. Naturbrukslinja på skolen (den eneste i Oppland) har elever fra alle de 26 kommunene i fylket. De siste årene har de hatt en god og positiv utvikling av søkere til naturbruk.

Dette er ikke en gjeng månefarere, men ledermøtet i Oppland Bondelag på besøk i nyfjøset til Lena-Valle på Presteseter. Til høyre: driftsleder Åge Flægstad 

Forsommertørke og avlingsskade

Landbruksdirektoratet har lagt ut en presisering / avklaring omkring avlingsskade og arealtilskudd i forbindelse med forsommertørke i korn. NB! Ta kontakt med landbrukskontoret og ta bilder av skadene FØR dere gjør tiltak.

Opplandsbenken

Flomforebygging, soneinndeling og rovdyr

Opplandsdelegasjonen på Bondetinget hadde gode og viktige innlegg på vegne av medlemmene våre. Vi stanger hodet i veggen for flomforebygging, sa Kristina Hegge. Dette må vi løfte opp og få gjort noe med.

Brannberedskap - fyll opp tanken

Det begynner å bli kritisk tørt, og det er større brannfare enn på lenge. Oppland Bondelag oppfordrer de som har anledning, til å fylle møkktank med vann og gi tilbakemelding om at dere vil stå på en beredskapsliste som vi sender over til 110-sentralen.

Fåvang sør

Viktig informasjon ved flomskade

I helga er det igjen mange i fylket vårt som har opplevd flom og at vannmasser har gått innover store jordarealer. Dette gjelder først og fremst Midt- og Sør-Gudbrandsdalen og deler av Etnedal og Nordre Land.

Tar gode grep for distrikt og struktur

Fylkesleder Kristina Hegge er fornøyd med jordbrukets krav til jordbruksforhandlingene som ble lagt fram i dag. Her skal det tas hensyn til distrikt og struktur. Vi skal ta hele landet i bruk, sier hun.

Kristina serverer sveler

Fikk ferske sveler på tur hjem

Nå er jeg sulten, dette passet bra, sa forbipasserende på vei til skysstasjonen på Lillehammer i ettermiddag. Oppland Bondelag slo et slag for egne råvarer og serverte ferske sveler.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Torsdag
16
August

Inspirasjonsdag for bønder i Oppland

NIBIO Apelsvoll, Østre Toten
Tirsdag
21
August

Styremøte 21. - 22. august

Tirsdag
25
September

Styremøte 25. september

Mjøsen Skog, 5. etg

Våre samarbeidspartnere