Elegante spark mot dagens regjering

Av Guro Breck,
  • Tips en venn om denne siden

Landbrukspolitikkens grand old man, Per Harald Grue, kom med mange elegante spark mot dagens regjering under politikkurset på Landbrukshelga.


Per Harald Grue (til høyre) ga en tydelig innføring i jordbrukspolitikken, under kurset som ble ledet av Einar Myki.

Grue tok blant annet tak i de stadige påstandene om at landbrukspolitikken er altfor komplisert, og at det er helt nødvendig å gjennomføre forenklinger av dagens ordninger. Landbruksminister Sylvi Listhaug har blant annet brukt dette som begrunnelse for en del av endringene hun ønsker å gjennomføre.

- Støtteordninger til landbruket er den verktøykassa som alle industriland bruker. I grove trekk er det ingen store forskjeller mellom landene her. I det store og det hele er nok EUs system mye mer byråkratisk og mer komplisert enn det norske, sa Grue.

Grue var departementsråd i Landbruksdepartementet i nesten 24 år, og ledet så mange som 29 jordbruksforhandlinger fra Statens side. Han er dermed på helt trygg grunn når han tar store ord i sin munn. Når det gjelder produksjonstilskuddsordningen, som er en grunnpilar blant tilskuddsordningene, var Grue særdeles tydelig:

- Produksjonstilskuddsordningen i EU er en byråkratisk katastrofe sammenliknet med det enkle systemet som dere bønder her i Norge forholder dere til, sa Grue.

Også når det gjelder forhandlinger med EU var Grue tydelig kritisk til Høyre-Frp-regjeringen, og advarte mot å gi bort forhandlingskort på forhånd.

- Vi har sett klare tendenser til dette i dagens regjering. I forhandlinger må en huske på at det er bare Norge som tar vare på Norge. Vi er nødt til å være tøffe. Hvis vi ikke er tøffe, kan det gå riktig galt, sa Grue.

En del av klimaløsningen

Han oppfordret landbruket og politikerne til å være mer aktive når det gjelder å se på landbruket som en del av løsningen for klimaproblemene.

- Jeg synes alle parter har vært for dårlige til å følge opp dette. Her burde en være mer offensiv, sa Grue.

Først og fremst mener han jordbruket bør forsterke sitt positive bidrag gjennom å binde karbon i matjorda.

- Når det gjelder klimagassutslipp fra husdyra, bør man ikke være så redd for dette. Det er viktig å se på nettoen – altså det som bindes i graset som kyrne spiser, opp mot det som slippes ut, sa Grue.

Klimaendringene krever også konkrete tiltak:

- Det blir nødvendig å sikre arealene bedre og grøfte mer. Gårdbrukerne må være forberedt på at det blir større svingninger i de årlige avlingene. Og det må til en større innsats for å forske fram andre sorter som tåler det nye klimaet, sa Grue.

Landbrukspolitikkens jerngrep

Grue var nøye med å understreke at strukturrasjonaliseringen (nedgangen i antall bruk) vil gå sin gang, og at det er nødvendig å opprettholde en omfattende landbrukspolitikk i Norge.

- Helt uavhengig av hva som skjer i jordbruksforhandlingene, så må all vareproduksjon i Norge tilpasse seg det lønns- og kostnadsnivået som vi har her. Norske gårdbrukere må ha et bedre lønnsnivå enn sine yrkesbrødre i andre land, sa Grue.

Han omtaler den skvisen som norsk jordbruk befinner seg i som landbrukspolitikkens jerngrep, og advarte mot dem som tar til orde for en betydelig heving av matvareprisene.

- Det går galt med norsk jordbruk hvis vi ikke greier å avveie dette. Det finnes en del idealister og meningsdannere som med kraftige røster prediker sitt syn, blant annet i Bondebladet og Bonde og Småbruker. Men det eneste man oppnår med deres tankegang er å prise de norske varene ut av markedet. En slik tankegang er livsfarlig for norsk jordbruk, sa Grue.

Han savner at dagens regjering fremmer en konsistent plan for hvordan en skal drive jordbruk fram mot 2030.

- Min tro og mitt håp for norsk jordbruk ligger i at det vitterlig blir økt behov for mat på grunn av befolkningsveksten. Det vil virke positivt inn for norsk jordbruk, og det bør også påvirke standpunktene til Høyre og Frp. Videre håper jeg at oljeprisen blir liggende omtrent på dagens nivå, og at norsk lønn dermed ikke øker i høyere takt enn i andre land. Det blir lettere å drive jordbruk om oljealderen faser ut. Vi får tro at det skjer, sa Grue til en lydhør forsamling.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Kristina og Trond

Lederskifte i Oppland Bondelag

Kristina Hegge fra Biri seiler opp som en klar lederkandidat når Trond Ellingsbø gir seg etter nesten 10 år som leder i Oppland Bondelag. Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 13.-14. mars er nå klar.

Mor og datter i samtale med foredragsholderne

Forberedt for eierskifte

Nå fikk vi mye å tenke på, sa flere av deltakerne som var samlet til todagers eierskiftekurs på Honne i helga. 20 familier med begge generasjoner tilstede fikk et godt innblikk i hva en eierskifteprosess innebærer.

Trond Ellingsbø

Oppland Bondelag igjen nest største fylkeslag

Når nyttårsklokkene slo, hadde Oppland Bondelag en medlemsvekst på 78 nye medlemmer. Medlemstallet er nå 5649. På landsbasis har også medlemstallet økt. Norges Bondelag har nå 63.572 medlemmer. Svært gledelig, sier fylkesleder Trond Ellingsbø.

Tillitsvalgte fra Gjøvik og Toten

Bondelagets tillitsvalgte på skolebenken

Denne uka møter 150 tillitsvalgte fra lokallagene i Oppland Bondelag på organisasjonsopplæring. Først ute er lokallagene i Gjøvik og Toten som ble kurset i kveld.

God jul og godt nytt år

Vi ønsker medlemmer og samarbeidspartnere ei riktig god jul og godt nytt år. Kontoret er stengt i romjula, men vi kan nås på telefon om det haster.

Dovre Bondelag venter på sommertoget

Bondelagsaktivitet lønner seg

Det er stor aktivitet blant Oppland Bondelags 33 lokallag. Nå får de lønn for strevet. Styret har i dag fordelt nesten en kvart million kroner til lokallagene for den aktiviteten de har hatt i 2017.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Mandag
09
April

Styremøte 9. - 10. april

Mandag
28
Mai

Ledermøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer
Mandag
28
Mai

Styremøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer

Våre samarbeidspartnere