Ein triveleg møtestad - eit viktig utstillingsvindaug

Av Øystein Moi,
  • Tips en venn om denne siden

Flateland
Foto: øystein moi

Ei uhøgtideleg telefonrunde til nokre av utstillarane som var tilstades på "Naturligvis 2017" på Evjemoen ber bod om ei særs vellukka messe. Ein sosial møtestad, ein viktig salgsarena - og eit vidope utstillingsvindaug for lokalt og regionalt næringsliv. Mat og landbruk medrekna. Åse Ingebjørg Flateland (bilete)var hjarteleg tilstades. (foto: øystein moi )

Åse Ingebjørg Flateland er konsulent, og ein sentral person, når den lokale verksemda Rysstad Laftebygg as kvart einaste år finn sin tilmålte plass inne på stemneplassen på Evjemoen.

Flateland seier at «Naturligvis» er ein særs viktig møteplass for verksemda – og ikkje minst ein marknad kor dei kan sjå attende på godt sal. År etter år.
- Ja det er beint fram ikkje langt unna at me sel like mykje på messa på Evjemoen - som me gjer på Dyrsku’n i Seljord.
På «Naturligvis» kjem me sjølvsagt i kontakt med mykje folk frå nærområdet. Her treff me mykje kjentfolk – og me møter folk som kjenner verksemda vår frå ulike sider. Frå innsida – og frå utsida. Gode og trugne kundar frå grannelaget. Kundar som gjerne vil stø opp om det lokale næringslivet, og kundar som ser verdien av stuttreiste og solide laftebygg. Me er på mange måtar verksemda for dei som vil ha norske laftehytter frå Setesdal med rot i norsk handverkstradisjon.
Ja  eg gler meg alt til neste messe, i  august 2018, seier Åse Ingebjørg – travelt oppteken med å take seg av nye kundar.  På telefon – og ikkje minst inne i salslokalet i Industrivegen på Rysstad.

 

Denne smilande og umåteleg trivelege karen heiter Tore Tveit, og han er driftssjef på Evjemoen.
Det er såleis Tore som på ein måte er vertskap for t.d alle utstillarane som gjester "Naturligvis" kvart år.
Utstillarane som på mange måtar er sjølve grunnfjellet i heile arrangementet.
- Dette er eit arrangement som me verkeleg satsar på i åra som kjem, seier Tveit - og nemner i same andedrag at Evjemoen Næringspark berre det siste året he investert fleire hundre tusen kroner i oppgradering av både sanitæranlegg, eliktriske anlegg og infrastruktur på heile området.
Me fær stort sett berre gode tilbakemeldinger frå kundane våre - og det er ei stor glede å ha Dykk på besøk.
Alle i hop.
No ser eg fram til ein ny folkefest i august - og er det noke dykk lurar på, eller det noke dykk meiner me bør gjere så annleis, ja så ikkje nøl med å take kontakt.
Her på Evjemoen gjer me alt som stend i vår makt for at dykk skal trivast.

Me let dette ærlege og ekte smilet vere vårt kjenneteikn, vårt varemerke  i det vidare arbeidet fram mot "Naturligvis 2018"     ( foto: Geir Daasvatn )

 

 

Skål for eit vellukka arrangement - og helse i kvar einaste  dråpe, garanterte  desse to Tine-ambassadørane då dei Naturligvis på Evjemoen.
(foto: øystein moi )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fløystad

- Uforklarlige fenomener som subsidier og importvern innen landbruket

Det var ein leiarartikkel i "Agderposten" i forrige veke som fekk den tidlegare fylkesleiaren i Aust-Agder Bondelag, Erik Fløystad, til å reagere kraftig. Når redaktøren jamsteller uforklarlege kornsiklar med importvern og subsidiar - ja då smell det i tastaturet på austsida av Molandsvatnet.

Bartnes

Om dyrevelferd

Alle husdyrbønder har ansvar for dyras velferd på egen gård, skriver bondelagsleder Lars Petter Bartnes i en epost til organisasjonens tillitsvalgte.

Dokkedal

- Det er i grunnen sabla gøy å være bonde

Tom Sigurd Dokkedal er potet - og grønnsaksbonde, sentralt plassert i Reddal. Midt i det som truleg er det beste matfatet i heile Aust-Agder. Ein triveleg kar som jamnleg reiser til varmare strok når batteria, og lekamen for øvrig, treng lading og påfyll.

Naturligvis

Haust i høgfjellet

Fylkesveg nr 337, mellom Brokke i Setesdal - og Suleskar i Rogaland, ligg i desse dagar godt gøymd under eit par meter med snø. Berre framkomeleg for reinsdyr, harepus - og ein og annan setesdøl med skuterløyve godt gøymd i baklomma på kjeledressen.

Ulltveit

Klar for ein ny periode

Han er rimeleg fersk i førarsetet for Aust-Agder Bondelag. Knut Erik Ulltveit, storbonden frå Gjerstad, har nyleg gjeve valkomiteen melding om at han stiller seg positiv til å halde fram som fylkesleiar.

Leland

Dei tek attval - båe to

Heile leiartrioen i Norges Bondelag stiller til attval i 2018. Det same gjer leiaren i Vest-Agder Bondelag, Tor Erik Leland. Årsmøte i Vest-Agder Bondelag vert skipa til den 12. mars. Då fell domen. Den endelege.

Leland

Framoverlent, eller bare lutrygga

Den norske bonden har god erfaring i å være framoverlent, og da særlig vestlandsbonden. Alle som har prøvd å bære tunge bører i bratte motbakker vet at dette ikke er tida for å være rak i ryggen.

Pause

Sørlandssamlinga 2018

Takk til arrangørane, takk til gjestane - takk til kvar einskild. Sørlandssamlinga 2018 vart som venta ei vellukka høgtidsstund. Ei vellukka samling for bøndene på Agder - og ei triveleg helg for deira næraste pårørande. Neste år vert det garantert skipa til ein hei-dundrande jubileumsfest.

Ropstad

Helsing frå Løvebakken

Kjell Ingolf Ropstad - stortingsmann frå Aust-Agder, nestleiar i KrF og medlem av finanskomiteen sende oss denne trivelege helsinga for få dagar sidan. Medan Erna og Siv legg siste hand på regjeringskabalen he Kjell Ingolf teke på seg heilt andre arbeidsoppgåver. I heimen.

Helle

Heime hjå Gunn Elise og Torbjørn

- Velkomen til gards. Den sprudlande og særs trivelege mjølkebonden Gunn Elise Helle, på Garden Sagebakken - på Konsmo, stend i fjosdøra og ynskjer den omstreifande bladfyken hjarteleg velkomen inn i varmen. Inne i skålen kjenner eg eimen av nybaka stomp - og rykande varm traktekaffe. Gunn Elise rusler rundt på sokkeleisten. I fjoset.

Lidtveit

Gode minne frå kalenderåret 2017

Eigentleg skulle Olav kunne sjå attende på ei lang og trugen teneste som offiser i Hæren. I Forsvaret - det norske. Lagnaden ville det annleis. Kjærleiken til heimbygda, og drøymen om det gode og frie livet på landsbygda vart avgjerande. Olav Lidtveit hengde frå seg uniforma, fann fram kjeledressen - og så langt he han ikkje angra ein einaste dag.

bonde

Sosialt samvær, fagleg påfyll og godt kameratskap

Studieheftet for jordbruksforhandlingane er no på veg ut til lokallaga. Studie- og høyringsarbeidet i lokallaga i forkant av jordbruksforhandlingane er viktig for å byggje kunnskap om landbrukspolitikk i organisasjonen.

Dette skjer i Agder

Mandag
26
Februar

Fagmøte - frø

Grimstad
Mandag
26
Februar

Krinsmøte Nortura

Vigmostad Bedehus, Revsnes Hotell og Vestheim på Lista
Tirsdag
27
Februar

Plantevernkurs

Lyngdal

Våre samarbeidspartnere