Eierskifte i landbruket

Av Tåle Willerud,
  • Tips en venn om denne siden

Oppland Bondelag arrangerer kurs i eierskifte i landbruket 14. til 15. november 2014. Kurset blir på Honne, Biri, og gir deg som skal overdra eller overta gård, en god innsikt i prosessen rundt eierskiftet.

Dersom dere planlegger eierskifte/overdragelse av gården er dette et viktig kurs for deg. Kurset vil gi deg/dere innsikt og kompetanse innenfor økonomi, skatt og avgift, menneskelige forhold/samliv på en gard og praktisk gjennomføring av eierskifte. I tillegg er den sosiale delen viktig, og du/dere vil treffe andre som er i samme eller lignende situasjon.

Vi anbefaler at begge parter i eierskiftet deltar, gjerne med evt. ektefelle/samboer. Søsken kan gjerne også være med.

Kurset arrangeres fra fredag 14.november til lørdag 15.november på Honne Hotell og konferansesenter, Biri

Deltakerkostnader:

Kursavgift: Kr 1.500,- pr familie (bondelagsmedlem) / kr 2.250,- for ikke-medlem (husk å legge inn kun 1 på antall i påmeldingsskjema)

Oppholdsutgifter kommer i tillegg og betales direkte på hotellet. Prisene her er: 1.585,- pr. person i enkeltrom, 1.435,- pr person i dobbeltrom og 980,- pr person for dagpakke uten overnatting.

Dette inkluderer:

  • Kaffe og rundstykker ved ankomst
  • Lunsj begge dager
  • Middag

Påmelding og betaling av kursavgift gjøres her: https://www.deltager.no/eierskifte_i_landbruket_14112014

Program for kurset ligger her

Frist for påmelding er fredag 31. oktober 2014.

Nærmere opplysninger eller spørsmål: Oppland Bondelag v/Tåle Willerud, tlf. 958 43 245 eller e-post tale.willerud@bondelaget.no

VELKOMMEN

Forsommertørke og avlingsskade

Landbruksdirektoratet har lagt ut en presisering / avklaring omkring avlingsskade og arealtilskudd i forbindelse med forsommertørke i korn. NB! Ta kontakt med landbrukskontoret og ta bilder av skadene FØR dere gjør tiltak.

Opplandsbenken

Flomforebygging, soneinndeling og rovdyr

Opplandsdelegasjonen på Bondetinget hadde gode og viktige innlegg på vegne av medlemmene våre. Vi stanger hodet i veggen for flomforebygging, sa Kristina Hegge. Dette må vi løfte opp og få gjort noe med.

Brannberedskap - fyll opp tanken

Det begynner å bli kritisk tørt, og det er større brannfare enn på lenge. Oppland Bondelag oppfordrer de som har anledning, til å fylle møkktank med vann og gi tilbakemelding om at dere vil stå på en beredskapsliste som vi sender over til 110-sentralen.

Fåvang sør

Viktig informasjon ved flomskade

I helga er det igjen mange i fylket vårt som har opplevd flom og at vannmasser har gått innover store jordarealer. Dette gjelder først og fremst Midt- og Sør-Gudbrandsdalen og deler av Etnedal og Nordre Land.

Tar gode grep for distrikt og struktur

Fylkesleder Kristina Hegge er fornøyd med jordbrukets krav til jordbruksforhandlingene som ble lagt fram i dag. Her skal det tas hensyn til distrikt og struktur. Vi skal ta hele landet i bruk, sier hun.

Kristina serverer sveler

Fikk ferske sveler på tur hjem

Nå er jeg sulten, dette passet bra, sa forbipasserende på vei til skysstasjonen på Lillehammer i ettermiddag. Oppland Bondelag slo et slag for egne råvarer og serverte ferske sveler.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Torsdag
16
August

Inspirasjonsdag for bønder i Oppland

NIBIO Apelsvoll, Østre Toten
Tirsdag
21
August

Styremøte 21. - 22. august

Tirsdag
25
September

Styremøte 25. september

Mjøsen Skog, 5. etg

Våre samarbeidspartnere