E6-utbygging og jordvern

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

Veien skal fram, men hvordan kan vi unngå at den går midt i matfatet? Oppland Bondelag anbefaler øst-alternativet. Jordvern må tillegges stor vekt ved valg av trasé når E6-utbygginga gjennom Lillehammer nå tar form.

I forbindelse med ny E6 fra Vingrom til Øyer, har Statens vegvesen hatt trasevalg ute på høring. Det er tre alternativer gjennom Lillehammer kommune, to på vestsida og en på østsida. (se kartet under)

Oppland Bondelag er opptatt av at en i all planlegging og utbygging søker å unngå eller minimalisere nedbygging av dyrka mark og muligheten for framtidig matproduksjon. Vi vil derfor henstille til at det å ta vare på matjorda og dyrka mark tillegges stor vekt ved valg av trasé, og at dette vektlegges i alle faser i den videre planlegging og utbygging, skriver fylkesleder Trond Ellingsbø i en uttalelse til Statens Vegvesen.

Oppland Bondelag mener at antall dekar dyrka mark som Statens Vegvesen oppgir som omregulert til andre formål, er for lave. Skjæringer i terrenget gjør at medgått areal vil stige betraktelig. Dette gjelder begge alternative tunellinnslagene i Øyresvika, men spesielt innslaget på Boleng.

Av de alternative vegløsningene som er utredet, er det østsidealternativet og med åpen trasé på strekningen Vingrom – Øyresvika som beslaglegger minst dyrka mark. Østsidealternativet vil heller ikke påføre gårdsbruk / gårdsdrift driftsulemper slik som vestsidealternativene vil gjøre nord for tunnelutløpet.

Oppland Bondelags høringsuttalelse

Statens Vegvesens sak om E6 Vingrom- Ensby

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Kristina og Trond

Lederskifte i Oppland Bondelag

Kristina Hegge fra Biri seiler opp som en klar lederkandidat når Trond Ellingsbø gir seg etter nesten 10 år som leder i Oppland Bondelag. Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 13.-14. mars er nå klar.

Mor og datter i samtale med foredragsholderne

Forberedt for eierskifte

Nå fikk vi mye å tenke på, sa flere av deltakerne som var samlet til todagers eierskiftekurs på Honne i helga. 20 familier med begge generasjoner tilstede fikk et godt innblikk i hva en eierskifteprosess innebærer.

Trond Ellingsbø

Oppland Bondelag igjen nest største fylkeslag

Når nyttårsklokkene slo, hadde Oppland Bondelag en medlemsvekst på 78 nye medlemmer. Medlemstallet er nå 5649. På landsbasis har også medlemstallet økt. Norges Bondelag har nå 63.572 medlemmer. Svært gledelig, sier fylkesleder Trond Ellingsbø.

Tillitsvalgte fra Gjøvik og Toten

Bondelagets tillitsvalgte på skolebenken

Denne uka møter 150 tillitsvalgte fra lokallagene i Oppland Bondelag på organisasjonsopplæring. Først ute er lokallagene i Gjøvik og Toten som ble kurset i kveld.

God jul og godt nytt år

Vi ønsker medlemmer og samarbeidspartnere ei riktig god jul og godt nytt år. Kontoret er stengt i romjula, men vi kan nås på telefon om det haster.

Dovre Bondelag venter på sommertoget

Bondelagsaktivitet lønner seg

Det er stor aktivitet blant Oppland Bondelags 33 lokallag. Nå får de lønn for strevet. Styret har i dag fordelt nesten en kvart million kroner til lokallagene for den aktiviteten de har hatt i 2017.

På stabburstrappa

Eierskiftekurs

Begynner det å nærme seg tid for overdragelse av garden? Oppland Bondelag arrangerer eierskiftekurs på Honne 3.-4. februar 2018. Vi vil bidra til gode eierskifteprosesser, og kurset fokuserer både på de formelle og de menneskelige sidene ved et eierskifte.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Mandag
09
April

Styremøte 9. - 10. april

Mandag
28
Mai

Ledermøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer
Mandag
28
Mai

Styremøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer

Våre samarbeidspartnere