Dugurd for jordvern og matproduksjon på Toten

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

Østre Toten Bondelag inviterte seg sjøl til formannsskapet for å sette fokus på jordvern og matproduksjon.

Leder i Østre Toten Bondelag, Bjørnhild Kihle fokuserte på jordvern og matproduksjon da Bondelaget møtte formannskapet på Østre Toten. Vi som næring er villige til å ta jobben med å produsere mat til den stadig økende befolkningen, men da må rammevilkåra bli så bra at vi ser muligheten økonomisk, sa Kihle.

Politikerne har et ansvar for å beskytte matjorda, ikke for bonden sin del men for befolkninga, sa bondelagslederen. Dette må dere forstå og dere må ta ansvaret med å sende sterke signaler  til de sentralt folkevalgte

Med seg fikk formannskapet de en eggekartong der det manglet 1 egg som et symbol på at vi manglet litt i forhold til sjølforsyning. Bjørnhild Kihle poengterte enda en gang at næringa er villig til å ta jobben med å fylle den opp, hvis politkerne vil. Kommuneansatte fikk også med seg eggkartong hjem til påske samt brosjyren "Landbrukspoltitikk på 10 minutter".

Fylkesmannen hadde også representanter tilstede som fokuserte på jordvern.

 Mikkel Bakkegard, Bjørnhild Kihle og Thor Johannes Bakkegard serverte duggurd til formannskapet i Østre Toten

 

 

 

 

Forsommertørke og avlingsskade

Landbruksdirektoratet har lagt ut en presisering / avklaring omkring avlingsskade og arealtilskudd i forbindelse med forsommertørke i korn. NB! Ta kontakt med landbrukskontoret og ta bilder av skadene FØR dere gjør tiltak.

Opplandsbenken

Flomforebygging, soneinndeling og rovdyr

Opplandsdelegasjonen på Bondetinget hadde gode og viktige innlegg på vegne av medlemmene våre. Vi stanger hodet i veggen for flomforebygging, sa Kristina Hegge. Dette må vi løfte opp og få gjort noe med.

Brannberedskap - fyll opp tanken

Det begynner å bli kritisk tørt, og det er større brannfare enn på lenge. Oppland Bondelag oppfordrer de som har anledning, til å fylle møkktank med vann og gi tilbakemelding om at dere vil stå på en beredskapsliste som vi sender over til 110-sentralen.

Fåvang sør

Viktig informasjon ved flomskade

I helga er det igjen mange i fylket vårt som har opplevd flom og at vannmasser har gått innover store jordarealer. Dette gjelder først og fremst Midt- og Sør-Gudbrandsdalen og deler av Etnedal og Nordre Land.

Tar gode grep for distrikt og struktur

Fylkesleder Kristina Hegge er fornøyd med jordbrukets krav til jordbruksforhandlingene som ble lagt fram i dag. Her skal det tas hensyn til distrikt og struktur. Vi skal ta hele landet i bruk, sier hun.

Kristina serverer sveler

Fikk ferske sveler på tur hjem

Nå er jeg sulten, dette passet bra, sa forbipasserende på vei til skysstasjonen på Lillehammer i ettermiddag. Oppland Bondelag slo et slag for egne råvarer og serverte ferske sveler.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Torsdag
16
August

Inspirasjonsdag for bønder i Oppland

NIBIO Apelsvoll, Østre Toten
Tirsdag
21
August

Styremøte 21. - 22. august

Tirsdag
25
September

Styremøte 25. september

Mjøsen Skog, 5. etg

Våre samarbeidspartnere