Dugurd for jordvern og matproduksjon på Toten

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

Østre Toten Bondelag inviterte seg sjøl til formannsskapet for å sette fokus på jordvern og matproduksjon.

Leder i Østre Toten Bondelag, Bjørnhild Kihle fokuserte på jordvern og matproduksjon da Bondelaget møtte formannskapet på Østre Toten. Vi som næring er villige til å ta jobben med å produsere mat til den stadig økende befolkningen, men da må rammevilkåra bli så bra at vi ser muligheten økonomisk, sa Kihle.

Politikerne har et ansvar for å beskytte matjorda, ikke for bonden sin del men for befolkninga, sa bondelagslederen. Dette må dere forstå og dere må ta ansvaret med å sende sterke signaler  til de sentralt folkevalgte

Med seg fikk formannskapet de en eggekartong der det manglet 1 egg som et symbol på at vi manglet litt i forhold til sjølforsyning. Bjørnhild Kihle poengterte enda en gang at næringa er villig til å ta jobben med å fylle den opp, hvis politkerne vil. Kommuneansatte fikk også med seg eggkartong hjem til påske samt brosjyren "Landbrukspoltitikk på 10 minutter".

Fylkesmannen hadde også representanter tilstede som fokuserte på jordvern.

 Mikkel Bakkegard, Bjørnhild Kihle og Thor Johannes Bakkegard serverte duggurd til formannskapet i Østre Toten

 

 

 

 

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Kristina og Trond

Lederskifte i Oppland Bondelag

Kristina Hegge fra Biri seiler opp som en klar lederkandidat når Trond Ellingsbø gir seg etter nesten 10 år som leder i Oppland Bondelag. Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 13.-14. mars er nå klar.

Mor og datter i samtale med foredragsholderne

Forberedt for eierskifte

Nå fikk vi mye å tenke på, sa flere av deltakerne som var samlet til todagers eierskiftekurs på Honne i helga. 20 familier med begge generasjoner tilstede fikk et godt innblikk i hva en eierskifteprosess innebærer.

Trond Ellingsbø

Oppland Bondelag igjen nest største fylkeslag

Når nyttårsklokkene slo, hadde Oppland Bondelag en medlemsvekst på 78 nye medlemmer. Medlemstallet er nå 5649. På landsbasis har også medlemstallet økt. Norges Bondelag har nå 63.572 medlemmer. Svært gledelig, sier fylkesleder Trond Ellingsbø.

Tillitsvalgte fra Gjøvik og Toten

Bondelagets tillitsvalgte på skolebenken

Denne uka møter 150 tillitsvalgte fra lokallagene i Oppland Bondelag på organisasjonsopplæring. Først ute er lokallagene i Gjøvik og Toten som ble kurset i kveld.

God jul og godt nytt år

Vi ønsker medlemmer og samarbeidspartnere ei riktig god jul og godt nytt år. Kontoret er stengt i romjula, men vi kan nås på telefon om det haster.

Dovre Bondelag venter på sommertoget

Bondelagsaktivitet lønner seg

Det er stor aktivitet blant Oppland Bondelags 33 lokallag. Nå får de lønn for strevet. Styret har i dag fordelt nesten en kvart million kroner til lokallagene for den aktiviteten de har hatt i 2017.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Mandag
09
April

Styremøte 9. - 10. april

Mandag
28
Mai

Ledermøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer
Mandag
28
Mai

Styremøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer

Våre samarbeidspartnere