Dovre Bondelag årets lokallag

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

Dovre Bondelag ble kåret til årets lokallag i Oppland

En velfortjent pris til et meget aktivt og synlig lokallag. Det var konklusjonen da styret skulle kåre årets lokallag i 2015. Dovre Bondelag har i 2015 arrangert Åpen gård med ca 200 besøkende. Her hadde de blant annet kalvemønstring, natursti, trøtraktorrace, Ku-kafé, demonstrasjon av mjølkerobot, dyreutstillinger, smaksprøver fra lokal mat, zipline og maskinpark.

I forbindelse med Åpen gård, fikk de laget et sysselsettingskart for Dovre. Et eksempel til etterfølgelse.

Dovre treng bonden, ingen tvil om det.

Før jul arrangerer de pepperkakekonkurranse, selvsagt med landbruksinspirerte motiv.

Pepperkakelåve 

Dovre Bondelag har også bidratt til å dra igang Lesja/Dovre BU.

De er godt synlige i lokallmiljøet når de er ute på kampanjedag, med på Ottamartn. Og på facebooksida https://www.facebook.com/dovrebondelag/?fref=ts legger de ofte ut egne saker og linker til saker med interessante tema for Dovrebonden.

I tillegg til diplom og påskeegg, mottar Dovre Bondelag 5000 kroner. Vi gratulerer!

Dovre Bondelag, her representert ved Ingebrigt Vigenstad og Egil Romsås, under årsmøtemiddagen, der prisen ble delt ut.

 

Listhaugsnabb og lekedyrbesetning fikk også pris

Gausdal Bondelag serverte Listhaugsnabb under jordbruksforhandlingene i fjor.

Det er alltid mange gode kandidater til årets lokallag. Styret ønsket også å påskjønne andre lag og aktiviteter fra arbeidsåret 2015. Gausdal Bondelag fikk kreativitetsprisen for sitt stunt med Listhaugsnabben under fjorårets jordbruksforhandlinger.

Voksenopplæring er en viktig jobb for Bondelaget. Nord-Fron Bondelag har jevnt og trutt jobbet for å lære opp sine politikere. De gjør dette på en forbildelig måte, nå sist gjennom en quiz der politikere skulle samle seg poeng gjennom lekedyr for å bygge seg en besetning. Dette mente styret fortjente en egen vokseopplæringspris.

 

Medlemsnyttepris

Øystre Slidre Bondelag har i 2015 jobbet med ei grunneieravtale i forbindelse med kommunens nye vann- og avløpsledning. Styret mente de med dette fortjeneste en oppmerksomhet for sitt arbeid for medlemmene gjennom medlemsnytteprisen. Les mer om det Øystre Slidre Bondelag gjorde her.

 

Verveprisen gikk til Sel og Vågå Bondelag

Sel og Vågå Bondelag, her representert ved Anders Formo og Per Anton Eide.Vervekampanjen med spurtpriser ble avsluttet 1. mars.

Første spurtpris gikk til Sel og Vågå Bondelag, og de fikk fleste nye både i antall og i prosent. Dette gjentok seg 15.2 (nullstilt 1. februar). Mellom 15. februar og 1. mars var det Østre Toten som fikk flest nye medlemmer i antall, men Ringebu fikk flest nye i prosent.

Samlet for hele perioden var det ingen som klarte å slå storververne fra Ottadalen, hverken i antall eller i prosent. De fikk 15 nye medlemmer i de to første månedene i år.

 

 

 

 

 

Forsommertørke og avlingsskade

Landbruksdirektoratet har lagt ut en presisering / avklaring omkring avlingsskade og arealtilskudd i forbindelse med forsommertørke i korn. NB! Ta kontakt med landbrukskontoret og ta bilder av skadene FØR dere gjør tiltak.

Opplandsbenken

Flomforebygging, soneinndeling og rovdyr

Opplandsdelegasjonen på Bondetinget hadde gode og viktige innlegg på vegne av medlemmene våre. Vi stanger hodet i veggen for flomforebygging, sa Kristina Hegge. Dette må vi løfte opp og få gjort noe med.

Brannberedskap - fyll opp tanken

Det begynner å bli kritisk tørt, og det er større brannfare enn på lenge. Oppland Bondelag oppfordrer de som har anledning, til å fylle møkktank med vann og gi tilbakemelding om at dere vil stå på en beredskapsliste som vi sender over til 110-sentralen.

Fåvang sør

Viktig informasjon ved flomskade

I helga er det igjen mange i fylket vårt som har opplevd flom og at vannmasser har gått innover store jordarealer. Dette gjelder først og fremst Midt- og Sør-Gudbrandsdalen og deler av Etnedal og Nordre Land.

Tar gode grep for distrikt og struktur

Fylkesleder Kristina Hegge er fornøyd med jordbrukets krav til jordbruksforhandlingene som ble lagt fram i dag. Her skal det tas hensyn til distrikt og struktur. Vi skal ta hele landet i bruk, sier hun.

Kristina serverer sveler

Fikk ferske sveler på tur hjem

Nå er jeg sulten, dette passet bra, sa forbipasserende på vei til skysstasjonen på Lillehammer i ettermiddag. Oppland Bondelag slo et slag for egne råvarer og serverte ferske sveler.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Torsdag
16
August

Inspirasjonsdag for bønder i Oppland

NIBIO Apelsvoll, Østre Toten
Tirsdag
21
August

Styremøte 21. - 22. august

Tirsdag
25
September

Styremøte 25. september

Mjøsen Skog, 5. etg

Våre samarbeidspartnere