Det nødvendige løftet i norsk matproduksjon

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

Jordbruksforhandlingene blir første arbeidsmøte mellom partene når Stortingets vedtatte jordbruksmelding skal iverksettes. Kravet vi overleverte Staten er i overenstemmelse med det Stortinget ønsker, sier Trond Ellingsbø og Kristina Hegge i et avisinnlegg.

 

Her er innlegget fra lederduoen i Oppland Bondelag:

 

Onsdag leverte Norges Bondelag og Norsk Bonde- og småbrukarlag sitt felles krav i årets jordbruksforhandlinger.

Kvelden før ble jordbruksmeldinga vedtatt i Stortinget, og med det kom det klare signaler om en framtidig landbrukspolitikk med mål om økt matproduksjon basert på norske ressurser og at det skal legges til rette for et landbruk over hele landet.

Den vedtatte politikken skal nå settes ut i livet, og første arbeidsmøte mellom de to partene; Staten på den ene sida av bordet og faglagene på den andre sida, blir nettopp jordbruksforhandlingene.

Da var det naturlig å levere et krav som vi mener er rett vei å gå i forhold til det Stortinget vedtok tirsdag kveld.

Stortingets inntektsmål er å redusere inntektsgapet.

Det er stor inntektsavstand mellom bønder og andre grupper i samfunnet. Bøndene må ha ei inntekt å leve av, og de som skal inn i næringa, må se muligheter for å ha ei inntekt å leve av. Stortingets inntektsmål er å redusere dette inntektsgapet. Derfor er det lagt inn et krav om et ekstra inntektsløft i forhold til andre grupper.

Vi har de siste årene sett en utvikling der jord går ut av drift i områder med vanskelige driftsforhold, og det er blitt betydelige inntektsforskjeller mellom de store og de mindre brukene. Videre ser vi at arealer som kan brukes til kornproduksjon blir brukt til grasproduksjon, noe som gir press på grasarealene som ikke har andre muligheter. Stortinget har vedtatt at vi skal ha et mangfoldig landbruk i hele landet og øke matproduksjonen. Da må vi dyrke gras der det er eneste mulighet og bruke den beste jorda til potet, grønnsaker og korn. Skal dette være interessant, må det lønne seg. Da må det følges opp med virkemidler for å få det til i praksis. Markedet kan ikke styre dette alene. Budsjettmidler er et helt avgjørende virkemiddel som settes inn på områder der politikerne mener det trengs for å nå de målene de har satt om norsk matproduksjon i den vedtatte jordbruksmeldinga.

I kravet er det lagt inn en økning av husdyrtilskuddet for de første dyrene og mest i grasområdene (der det vanskelig kan produseres korn). Kornprisen foreslås økt, og med det stimulerer vi til mer kornproduksjon der det kan produseres korn.

Det er stor satsingsvilje i deler av landbruket, og dette ser vi spesielt på store bruk. Investeringsbehovet er stort, både som følge av krav til dyrevelferd og arbeidsmiljø, samt utfordringer knyttet til klima. Derfor er det i kravet lagt inn økte investeringsvirkemidler og at de må målrettes mot små og mellomstore bruk.

Jordbruket i Norge har som en av få næringer kuttet klimagassutslippene parallelt med at vi har hatt en stor produksjonsvekst. Utslippskutt skal vi fortsette med, og i kravet er det lagt inn satsing på klimatiltak og rådgivning på den enkelte gard.

Venter på Statens tilbud

Nå går vi inn i den stille uke, der vi venter på Statens tilbud og svar på jordbrukets krav. Regjeringen fikk ikke viljen sin i behandlingen av jordbruksmeldinga. De ønsket en mest mulig kostnadseffektivt landbruk. Stortingsflertallet og det norske folk ønsker mer vekt på sikker og trygg matproduksjon basert på norske ressurser og et mangfoldig landbruk i hele landet. Det er Regjeringen som skal svare på kravet og sørge for iverksetting av Stortingets landbrukspolitikk. Da forventer vi i Bondelaget at de setter til side sin ensidige jakt på den billigste maten. Vi forventer at de blir med på en satsing på næringa som skal sikre at folk har trygg mat på bordet, skriver Trond Ellingsbø og Kristina Hegge.

Innlegget har stått på trykk i GD, OA og Valdres.

https://www.bondelaget.no/nyhetsarkiv/jordbruksoppgjoret-2017-ny-landbrukspolitikk-gir-nye-muligheter-article97406-3805.html

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Kristina og Trond

Lederskifte i Oppland Bondelag

Kristina Hegge fra Biri seiler opp som en klar lederkandidat når Trond Ellingsbø gir seg etter nesten 10 år som leder i Oppland Bondelag. Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 13.-14. mars er nå klar.

Mor og datter i samtale med foredragsholderne

Forberedt for eierskifte

Nå fikk vi mye å tenke på, sa flere av deltakerne som var samlet til todagers eierskiftekurs på Honne i helga. 20 familier med begge generasjoner tilstede fikk et godt innblikk i hva en eierskifteprosess innebærer.

Trond Ellingsbø

Oppland Bondelag igjen nest største fylkeslag

Når nyttårsklokkene slo, hadde Oppland Bondelag en medlemsvekst på 78 nye medlemmer. Medlemstallet er nå 5649. På landsbasis har også medlemstallet økt. Norges Bondelag har nå 63.572 medlemmer. Svært gledelig, sier fylkesleder Trond Ellingsbø.

Tillitsvalgte fra Gjøvik og Toten

Bondelagets tillitsvalgte på skolebenken

Denne uka møter 150 tillitsvalgte fra lokallagene i Oppland Bondelag på organisasjonsopplæring. Først ute er lokallagene i Gjøvik og Toten som ble kurset i kveld.

God jul og godt nytt år

Vi ønsker medlemmer og samarbeidspartnere ei riktig god jul og godt nytt år. Kontoret er stengt i romjula, men vi kan nås på telefon om det haster.

Dovre Bondelag venter på sommertoget

Bondelagsaktivitet lønner seg

Det er stor aktivitet blant Oppland Bondelags 33 lokallag. Nå får de lønn for strevet. Styret har i dag fordelt nesten en kvart million kroner til lokallagene for den aktiviteten de har hatt i 2017.

På stabburstrappa

Eierskiftekurs

Begynner det å nærme seg tid for overdragelse av garden? Oppland Bondelag arrangerer eierskiftekurs på Honne 3.-4. februar 2018. Vi vil bidra til gode eierskifteprosesser, og kurset fokuserer både på de formelle og de menneskelige sidene ved et eierskifte.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Mandag
09
April

Styremøte 9. - 10. april

Mandag
28
Mai

Ledermøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer
Mandag
28
Mai

Styremøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer

Våre samarbeidspartnere