Demokrati - hva er det?

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

"Vi har bestemt oss" har Mari Sangnæs hørt gang på gang den siste tida. Dette er en fare for demokratiet, sa Mari under årsmøtet i Norges Bondelag.

Under debatten om Landbruk og politikk 2013 holdt nestleder i Oppland Bondelag, Mari Sangnæs, innlegg om det hun er mest redd for når det gjelder demokratiet i det politiske Norge.

Jeg ser partipisken allerede på det på kommunale nivå. I saker som har stor betydning for hele bygda i mange tiår framover, og det kommer fram nye viktige momenter, sier de bare: "Vi har bestemt oss".

På fylkesplan har vi mange utrolig gode og flinke politikere, mener Mari. Under årets jordbruksforhandlinger hørte vi at politikerne sendte signaler til hovedstaden om at tilbudet var for dårlig og måtte gjøres noe med. De fikk svaret: "slutt med det, vi vet hva dere mener i Oppland, men VI HAR BESTEMT OSS!"

Hva er da demokrati?, spør Mari. I disse dager når nettopp demokrati løftes opp, noe vi må verne om, spør jeg om det virkelig er sånn at et par topper i maktens korridorer kan ha så mye makt og skal få lov til å ha det.  Det er da jeg lurer på om jeg tror på demokratiet i sin nåværende form, avslutter Mari.

Forsommertørke og avlingsskade

Landbruksdirektoratet har lagt ut en presisering / avklaring omkring avlingsskade og arealtilskudd i forbindelse med forsommertørke i korn. NB! Ta kontakt med landbrukskontoret og ta bilder av skadene FØR dere gjør tiltak.

Opplandsbenken

Flomforebygging, soneinndeling og rovdyr

Opplandsdelegasjonen på Bondetinget hadde gode og viktige innlegg på vegne av medlemmene våre. Vi stanger hodet i veggen for flomforebygging, sa Kristina Hegge. Dette må vi løfte opp og få gjort noe med.

Brannberedskap - fyll opp tanken

Det begynner å bli kritisk tørt, og det er større brannfare enn på lenge. Oppland Bondelag oppfordrer de som har anledning, til å fylle møkktank med vann og gi tilbakemelding om at dere vil stå på en beredskapsliste som vi sender over til 110-sentralen.

Fåvang sør

Viktig informasjon ved flomskade

I helga er det igjen mange i fylket vårt som har opplevd flom og at vannmasser har gått innover store jordarealer. Dette gjelder først og fremst Midt- og Sør-Gudbrandsdalen og deler av Etnedal og Nordre Land.

Tar gode grep for distrikt og struktur

Fylkesleder Kristina Hegge er fornøyd med jordbrukets krav til jordbruksforhandlingene som ble lagt fram i dag. Her skal det tas hensyn til distrikt og struktur. Vi skal ta hele landet i bruk, sier hun.

Kristina serverer sveler

Fikk ferske sveler på tur hjem

Nå er jeg sulten, dette passet bra, sa forbipasserende på vei til skysstasjonen på Lillehammer i ettermiddag. Oppland Bondelag slo et slag for egne råvarer og serverte ferske sveler.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Torsdag
16
August

Inspirasjonsdag for bønder i Oppland

NIBIO Apelsvoll, Østre Toten
Tirsdag
21
August

Styremøte 21. - 22. august

Tirsdag
25
September

Styremøte 25. september

Mjøsen Skog, 5. etg

Våre samarbeidspartnere