Buss til rovdyrdebatt 15. oktober på Lesja

Av Jorunn Løvdal,
  • Tips en venn om denne siden

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft kommer. Einar Frogner, styremedlem og rovviltansvarlig i Norges Bondelag kommer. Stortingsrepresentant Marit Arnstad kommer. I tillegg representanter fra næring og faglag, naturvernforbundet og Mattilsyn. Det er satt opp buss fra Lillehammer. Se mer for tider og stoppesteder

Start Felleskjøpet Lillehammer      kl. 1500

Ringebu Skyss-stasjon                  kl. 1545

Vinstra v/ Sødorp Gjestgiveri         kl. 1600

Otta Skyss-stasjon                         kl. 1630

Lesja Kulturhus                              kl. 1740

Ber dere melde fra hvis dere vil være med bussen og hvor dere vil gå på, til Arnfinn Beito, leder i Oppland Sau og Geit, ved å sende sms på tlf: 990 37 525.

Påmelding så fort som mulig og senest innen kl. 16.00 onsdag 14.

 

    
 Tekstboks:   
 

 

 

 

ROVDYRDEBATTEN 2015

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk Lesja/Dovre, Dovre kommune og Lesja kommune inviterer til rovdyrdebatt!

TID:                     Torsdag 15. oktober 2015 fra kl. 18.00

STED:                  Lesja kulturhus

MØTELEDER:      Åge Tøndevoldshagen

 

Klokkeslett

Program

18.00

Åpning av møte v/Karl Øygarden, leder i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk Lesja/Dovre

18.02

Appell v/ordfører i Lesja kommune, Steinar Tronhus

18.05

Debattinnledning

Alle paneldeltakere 2 min hver

18.20

Temadebatt

Kick-off ved Åsmund Ystad (daglig leder i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk) 5 min

Rovviltforliket mangler løsninger for områder med både beitedyr og rovdyr              

19.00

Åpen debatt med spørsmål fra salen

19.50

Oppsummering/avslutning v/ordfører i Dovre kommune, Bengt Fasteraune

20.00

Salg av kaffe og biteti.

 

 

 

Deltaker

Rolle

Tine Sundtoft

Klima- og miljøminister

Marit Arnstad

Stortingsrepresentant, Sp

Reidun Gravdahl

Fylkestingsrepresentant, Ap

Øystein Folden

Naturvernforbundet (leder Møre og Romsdal)

Merete Furuberg

Norsk bonde- og småbrukarlag (leder)

Einar Frogner

Norges Bondelag (rovviltansvarlig og er i styret)

Arnfinn Beito

Oppland sau og geit (leder)

Øyvind Gaden

Mattilsynet, region øst

 

MØT OPP OG SI DIN MENING!

Opplandsbenken

Flomforebygging, soneinndeling og rovdyr

Opplandsdelegasjonen på Bondetinget hadde gode og viktige innlegg på vegne av medlemmene våre. Vi stanger hodet i veggen for flomforebygging, sa Kristina Hegge. Dette må vi løfte opp og få gjort noe med.

Brannberedskap - fyll opp tanken

Det begynner å bli kritisk tørt, og det er større brannfare enn på lenge. Oppland Bondelag oppfordrer de som har anledning, til å fylle møkktank med vann og gi tilbakemelding om at dere vil stå på en beredskapsliste som vi sender over til 110-sentralen.

Fåvang sør

Viktig informasjon ved flomskade

I helga er det igjen mange i fylket vårt som har opplevd flom og at vannmasser har gått innover store jordarealer. Dette gjelder først og fremst Midt- og Sør-Gudbrandsdalen og deler av Etnedal og Nordre Land.

Tar gode grep for distrikt og struktur

Fylkesleder Kristina Hegge er fornøyd med jordbrukets krav til jordbruksforhandlingene som ble lagt fram i dag. Her skal det tas hensyn til distrikt og struktur. Vi skal ta hele landet i bruk, sier hun.

Kristina serverer sveler

Fikk ferske sveler på tur hjem

Nå er jeg sulten, dette passet bra, sa forbipasserende på vei til skysstasjonen på Lillehammer i ettermiddag. Oppland Bondelag slo et slag for egne råvarer og serverte ferske sveler.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Torsdag
16
August

Inspirasjonsdag for bønder i Oppland

NIBIO Apelsvoll, Østre Toten
Tirsdag
21
August

Styremøte 21. - 22. august

Tirsdag
25
September

Styremøte 25. september

Mjøsen Skog, 5. etg

Våre samarbeidspartnere