Buskerudbønder i vinden!

Av Wenche Henriksen Redzepi,
  • Tips en venn om denne siden

Buskerudbøndene er i vinden om dagen. Live Svalastog Skinnes, bonde og gründer fra Krødsherad ble beste landbruksblogger og Vidar Kolbjørngsgaard, lokallagsleder i Ål, har vært i eteren i beste sendetid på Ekko i uka som gikk. Det er moro at bøndene fra Buskerud markerer seg!

Gla`bonden og lokallagslederen fra Ål på Ekko

De som hører på Ekko kunne forrige uke høre Ålingen Vidar Kolbjørnsgard i samtale med reporteren fra  Ekko. Kolbjørnsgard bygde nytt løsdriftsfjøs med melkerobot i 2015 og reporteren lurer hvordan det gikk å tilvenne dyra til roboten.

- Det var stor forskjell mellom dyra hvor lang tid det tok å vende seg til roboten, men alt har gått seg veldig bra til, sier Kolbjørnsgard til reporteren og forklarer videre hva som vises på skjermen med hensyn til melkemengde fra hver spene, forventet melkemengde osv og forklarer reporteren at et ID-merke gjør at roboten kjenner igjen kua.

- Jeg har fått en mye mer fleksibel hverdag og kan gå i fjøset når jeg vil på dagen og er ikke bundet opp av melketider hver morgen og kveld. Nå kan jeg bruke tida på å sjekke dyra og foring, sier Kolbjørnsgard videre.

Kolbjørnsgard er optimist, - alle må ha mat sier han til Ekko. Kolbjørnsgard var aldri i tvil om at de ville forstette med melk og bygde derfor nytt fjøs.  Han anbefaler alle som har mulighet til å ta over gården å gripe sjansen.

Reporteren spør om optimismen er noe han deler med andre bønder i området.  Kolbjørngsard påpeker at de har et godt miljø og mange satser, men også at noen trapper ned og slutter. Han er bekymret i forhold til løsdriftskravet som kommer i 2024 og at en del melkebønder da vil forsvinne ut.  - Jeg tror en del kjenner på dette, da er det vinn eller forsvinn avslutter Kolbjørnsgard.

Kolbjørnsgard i det nye fjøset.

 

Gründer og bonde fra Krødsherad kåret til årets landbruksblogger på Mat og Landbruk

Live Svalastog Skinnes er en av grûnderne bak Gardsfruene.no  og har også blogget på Landbruk.no. Under mat og landbruk stakk hun av med den gjeve prisen Årets Landbruksblogger.  Vi synes det er stas at årets landbruksblogger er en Buskerudbonde!

- Tusen takk for prisen som årets landbruksblogger, veldig stas å gå til topps blant så mange utrolig dyktige kandidater sa Svalastog Skinnes til forsamlingen på Mat og Landbruk.

Svalastog Skinnes skryter i talen sin av landbruk.no og at landbrukssamvirke har tatt initiativ til å opprette denne siden. Hun forteller videre om hvorfor Gardsfruene.no ble opprettet:

- Jeg var drittlei. Av at bondeyrket ufortjent har så lav status. Av at så få vet hvilken viktig jobb bønder gjør. Før hadde alle ”en bestemor på landet” og de fleste var nærmere livsprosessene. Nå vokser mange barn i byen opp uten å vite at kjøtt er dyr.

- Vi må skrive om landbruk slik at folk flest forstår, poengterte Svalastog Skinnesi talen. Der tror jeg Gardsfruene.no traff en nerve. Ved å blande litt koselig gårdsidyll, personifisere unge bønder og noen veldig tydelige kronikker tror jeg vi traff en nerve i det norske folk. Jeg håper at jeg kan fortsette, men trenger noen samarbeidspartnere avsluttet hun med,

Hele takketalen (og et skråblikk på Mat og Landbruk 2016) finner du på http://www.gardsfruene.no/

Live hjemme på gården.

Live mottar prisen som Årets Landbruksblogger på Mat og Landbruk 2016

 

Erstatning ved avlingssvikt

Vi er inne i en periode med lite nedbør, tørke og økt sannsynlighet for såkalt klimatisk avlingssvikt. Erstatning ved avlingssvikt er betinget av at du kan dokumentere sammenheng mellom skaden, klimatiske forhold og avlingssvikt. Meld fra til landbrukskontoret så raskt som mulig etter at skaden har oppstått.

Bondetinget 18 – Lier bondelag kåret til årets lokallag

Det ble en ekstra hyggelig årsmøte-middag for Buskerud-delegasjonen i år, da Lier bondelag ble utnevnt til årets lokallag i Norges Bondelag under middagen. -Dette hadde jeg aldri forventet, men det er utrolig moro sier lokallagsleder Wiggo Andersen. Vi gratulerer!

59 Topptur i strålende sol

Sola og deltakerne strålte om kapp da 59 grader Topptur ble arrangert for sjette gang 24. mai. Her møtes elvene fra naturbruksskolene til vennskapelig kappestrid. I tillegg til elvene fra Rosthaug og Saggrenda var det også med elever fra Melsom i Vestfold, Kalnes i Østfold og Hvam i Akershus. Saggrenda ble også i år beste lag og beste skole. - Vi er svært godt fornøyd med arrangementet, sier primus motor Karl Henrik Berke

God jobb fra forhandlingsutvalget – en avtale til å leve med

Det har vært travelt for fylkesleder Egil Chr. Hoen om dagen, med både jordbruksforhandlinger og våronn. Begge deler viktige for resultatet på bunnlinja. – Jeg er tilfreds med at jordbruksorganisasjonene har blitt enige med staten om jordbruksavtalen for 2019, jeg vil gi honnør til forhandlingsutvalget som har gjort en god jobb sier fylkesleder Hoen. - Vi har greid å styrke markedsbalanseringa ved at regjeringa har gått med på å innføre virkemidler som forsterker muligheten til å balansere markedet for sau og svin. Det er svært viktig for næringa på både kort og langt sikt, og var avgjørende å få igjennom for næringa understreker Hoen.

Med mat i fokus

Det skjer stadig positive ting rundt omkring i fylket vårt. Bygdekvinnelaget i Nore og Uvdal lager mat til elvene på Uvdal skole og Nore og Uvdal Bondelag assisterer med servering. – Dette er et veldig positivt tiltak som vi støtter opp om, sier lokallagsleder i Nore og Uvdal Johan Høglund.

Større ramme og bedre fordeling

-Buskerud er et mangfoldig fylke med mange forskjellige produksjoner fra fjord til fjell, som et Norge i miniatyr. Vi sørger for mat, arbeidsplasser og åpne landskap. Om vi fortsatt skal ha aktive bruk over hele fylket vårt, må bonden også få ei lønn å leve av, sier fylkesleder i Buskerud Bondelag Egil Christopher Hoen. – Jordbruket har nå gitt beskjed om at vi starter forhandlingene med Staten, og vi forventer at resultatet av forhandlingene gir mulighet til fortsatt å ha et mangfold av bruk i hele Buskerud. Da må ramma økes og fordelingen bli bedre understreker fylkesleder Hoen.

Villfisksamlinga 2018

Villfisksamlinga 25.-26.mai Ål i Hallingdal. Hovedtema i år er forbetring av lokale gyteforhold og oppvekstmiljø som hovedtema. Grunna gode støttespelarar er arrangementa gratis!

Et krav om matproduksjon i hele Norge

-Jordbrukets krav møter dagens utfordringer i landbruket med gode og framtidsretta løsninger, sier fylkesleder i Buskerud Bondelag Egil Christopher Hoen. Vi har overlevert vårt krav til årets jordbruksoppgjør til staten i dag. Kravet legger vekt på gode og langsiktige løsninger som styrker mangfoldet i norsk landbruk, og foreslår virkemidler som kan løse dagens utfordringer i næringa.

Vårens vakreste eventyr på Ringerike

Det årlige vårslippet på Felleskjøpet i Hønefoss er en lang tradisjon. Næringa går sammen om arrangementet og i finværet var det mange som tok turen innom. Ringerikes Blad kunne melde om over 4.000 besøkende. – Dette er vi svært godt fornøyd med, sier leder i Norderhov Sogneselskap Harald Fagerås. Fagerås kunne vise til et utall av aktiviteter.

Søndre Gjerpen Gård

Våraktiviteter

I Buskerud er det flere lokallag og bønder som har vært aktive i april. Øvre Eiker Bondelag har hatt sin årlige frokostaksjon, Skoger Bondelag har inviterte barnehagebarn på gårdsbesøk og i Lier har det vært Vårlepp i Lierbyen.

Våre samarbeidspartnere