BU prisen 2012

Av Linda Nordlie,
  • Tips en venn om denne siden

Innovasjon Norge søker kandidater til Bygdeutviklingsprisen 2012

Målet med prisen er å synliggjøre gode resultat fra landbruksrelatert næringsutvikling.
 

Vi oppfordrer deg til å melde deg på eller komme med forslag til kandidater for BU prisen 2012. Det er ikke kommet inn så mange forslag så fristen på 1. juli kan overskrides noe.

Så kommer du på noen i lokalmiljøet ditt du mener fortjener prisen, send inn forslaget ditt.

Her kan du lese om BU prisen

Tidligere vinnere av BU prisen

Påmeldingsskjema

To helgelendinger i styret til Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt John-Erik Skjellnes Johansen fra Dønna til styrerepresentant i organisasjonen. Merethe Sund fra Sømna ble valgt inn som nytt styremedlem i Norges Bondelag.

Erstatning for avlingssvikt

Erstatning for avlingssvikt er betinget av at foretaket kan dokumentere sammenheng mellom skaden, klimatiske forhold og avlingssvikt.

Våre samarbeidspartnere