Brudd i jordbruksforhandlingene 16. mai

Av Grete Nytrøen Kvavik,
  • Tips en venn om denne siden

Ståle Nordmo er fylkesleder for Nordland Bondelag
Ståle Nordmo, leder for Nordland Bondelag.

Ståle Nordmo, leder for Nordland Bondelag beklager at Staten ikke viser vilje til å følge opp Stortingets mål for inntektsutvikling i jordbruket.

Jordbruket har forhandlet med staten siden 5.mai, og i dag brytes jordbruksforhandlingene. Regjeringen har tilbudt jordbruket en lavere inntektsvekst enn andre grupper. De viste ikke vilje til å møte oss på dette punktet i forhandlingene, og da var det ikke mulig å bli enige om en jordbruksavtale, sier Ståle Nordmo, leder for Nordland Bondelag.

Ingen satsning på landbruket

Tilbudet svarer ikke på Stortingets vedtak om å redusere inntektsgapet mellom landbruket og andre grupper. Inntekt er det viktigste virkemidlet for å løfte særlig de små og mellomstore gårdene. Det er ingen satsing på landbruket. Vi kan ikke inngå en avtale som vil svekke norsk matproduksjon. Derfor har vi brutt årets jordbruksforhandlinger.

Arbeidsplasser i fare i Nordland

Nordland har 2100 gårdsbruk i drift. Inntektene i jordbruket henger etter andre grupper. For å opprettholde produksjonen av trygg norsk mat, arbeidsplasser, et åpent og tilgjengelig kulturlandskap er det nødvendig å øke inntektene i jordbruket. Mellom 6 000 og 6 500 arbeidsplasser tilknyttet landbruket i Nordland står i fare dersom jordbrukets behov ikke nås.

Avgjøres av Stortinget

Ved brudd i forhandlingene er det Stortinget som treffer vedtak om jordbruksoppgjøret, etter innstilling fra Regjeringa.

Bondelaget forventer at Stortinget nå griper muligheten til å avklare hvilken vei landbruket skal ta inn i framtida og gjør de endringer som er nødvendig for å få årets oppgjør i tråd med Stortingets vedtatte landbrukspolitikk, sier Ståle Nordmo, leder i Nordland Bondelag.

To helgelendinger i styret til Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt John-Erik Skjellnes Johansen fra Dønna til styrerepresentant i organisasjonen. Merethe Sund fra Sømna ble valgt inn som nytt styremedlem i Norges Bondelag.

Erstatning for avlingssvikt

Erstatning for avlingssvikt er betinget av at foretaket kan dokumentere sammenheng mellom skaden, klimatiske forhold og avlingssvikt.

Våre samarbeidspartnere