Brudd i jordbruksforhandlingene 16. mai

Av Grete Nytrøen Kvavik,
  • Tips en venn om denne siden

Ståle Nordmo er fylkesleder for Nordland Bondelag
Ståle Nordmo, leder for Nordland Bondelag.

Ståle Nordmo, leder for Nordland Bondelag beklager at Staten ikke viser vilje til å følge opp Stortingets mål for inntektsutvikling i jordbruket.

Jordbruket har forhandlet med staten siden 5.mai, og i dag brytes jordbruksforhandlingene. Regjeringen har tilbudt jordbruket en lavere inntektsvekst enn andre grupper. De viste ikke vilje til å møte oss på dette punktet i forhandlingene, og da var det ikke mulig å bli enige om en jordbruksavtale, sier Ståle Nordmo, leder for Nordland Bondelag.

Ingen satsning på landbruket

Tilbudet svarer ikke på Stortingets vedtak om å redusere inntektsgapet mellom landbruket og andre grupper. Inntekt er det viktigste virkemidlet for å løfte særlig de små og mellomstore gårdene. Det er ingen satsing på landbruket. Vi kan ikke inngå en avtale som vil svekke norsk matproduksjon. Derfor har vi brutt årets jordbruksforhandlinger.

Arbeidsplasser i fare i Nordland

Nordland har 2100 gårdsbruk i drift. Inntektene i jordbruket henger etter andre grupper. For å opprettholde produksjonen av trygg norsk mat, arbeidsplasser, et åpent og tilgjengelig kulturlandskap er det nødvendig å øke inntektene i jordbruket. Mellom 6 000 og 6 500 arbeidsplasser tilknyttet landbruket i Nordland står i fare dersom jordbrukets behov ikke nås.

Avgjøres av Stortinget

Ved brudd i forhandlingene er det Stortinget som treffer vedtak om jordbruksoppgjøret, etter innstilling fra Regjeringa.

Bondelaget forventer at Stortinget nå griper muligheten til å avklare hvilken vei landbruket skal ta inn i framtida og gjør de endringer som er nødvendig for å få årets oppgjør i tråd med Stortingets vedtatte landbrukspolitikk, sier Ståle Nordmo, leder i Nordland Bondelag.

Vi er på flyttefot, desember 2017

Nordland Bondelag flytter kontor

Nå har vi pakket oss ut av de gamle kontorene og gjør oss klar for flytting til ny adresse. Fra 3. januar er vi å treffe i Havnegata 9 i Bodø.

Tør å spørre: - er du medlem?

Verv og vinn!

November er vervemåned og det er premier til alle som verver. Beste verver i Nordland i 2017 får i tillegg et reisegavekort!

Gaupe angriper lam på beite. Fotograf Jostein Hunstad.

Kurs om erstatning for tap til rovvilt

Norges Bondelags advokater og andre medarbeidere med kompetanse på erstatning for tap av beitedyr til rovvilt holder kurs på Meyergården 19. oktober.

Våre samarbeidspartnere