Bråstopp i ulvejakta?

Av Berit J Sølberg,
  • Tips en venn om denne siden

Sauer i Oppdalsfjella 2017 Foto Anita Schie Bjerkaas
Sauer i Oppdalsfjella høsten 2017. Foto Anita Schie Bjerkaas.

WWF har gått til søksmål mot staten med krav om ny ulveforvaltning. Det kan gi en bråstopp i ulvejakta og store konsekvenser for beitenæringa, sier fylkesleder Kari Åker i Sør-Trøndelag Bondelag.

Søksmålet kom etter at Stortinget ble enige om ny ulveforvaltning i vinter og rovviltnemdene har vedtatt lisensfelling på til sammen 50 ulver denne perioden (1. oktober 2017 – 31. mars 2018). 24 av ulvene innenfor ulvesonen og 26 utenfor.

WWF har også krevd midlertidig forføyning både innenfor og utenfor ulvesonen. Østfold, Akershus, Oslo og Hedmark er fylkene som ulvesonen ligger i. Tirsdag 14. november møtes partene i Oslo tingrett. Hvis WWF vinner frem med et slikt krav vil det innebære at ulvejakta vil stanse frem til spørsmålet om norsk ulveforvaltning er endelig avklart av domstolsapparatet. Og da med virkning for årets jakt. Det kan ta 2-3 år å få avklart saken.

Per i dag er det rundt 110 ulver i norsk natur inkludert tall fra grenseflokkene mot Sverige. Med lisensfelling, kvotene settes av rovviltnemdene, har ulvebestanden økt med 12% i året. Uten beskatning vil ulvebestanden øke med det dobbelte, altså rundt 24%. En stopp i ulvejakta i tre år, vil si at vi at vi vil ha over 200 ulv i norsk natur om noen få år. Flere ulver vil bevege seg utover nye områder for å finne nye revir. - Streifdyr av ulv i våre områder vil bli et økende problem, sier rovviltansvarlig i Sør-Trøndelag Bondelag, Frank Røym.

De mest husdyrtette områdene i Sør-Trøndelag er i Oppdal, Rennebu og Midtre-Gauldal lengst sør i fylket. Her går rundt 80.000 sau og lam på beite hver sommer. Et økt press av streifdyr av ulv vil kunne gi store tap av husdyr. Dette vil komme i tillegg til de tap en allerede har til bjørn, jerv, gaupe og kongeørn i disse områdene. Hvordan det vil gå med sauenæringa i beiteområdene innenfor ulvesonen, tør vi nesten ikke tenke på, sier Røym.

Sør-Trøndelag Bondelag mener det er uansvarlig av World Wildlife Found å komme med slike krav som kan få så store konsekvenser for dyrevelferden til våre husdyr.

Les også: Svært viktig rettsak

Vellykket årsmøte på Lillehammer

De 8 delegatene fra Sør-Trøndelag Bondelag som avsluttet i dag 2 dager med Årsmøte i Norges Bondelag konkluderte med et meget godt årsmøte med gode debatter, nyttige faglige foredrag og godt sosialt utbytte.

Brannvesenet i Hemne øvde på evakuering av kyr

Hemne Bondelag gjennomførte en temadag sammen med brannvesenet i Hemne der evakuering av storfe fra driftsbygning var hovedtema. Både vi bøndene og brannvesenet fikk seg flere tankevekkere i dag, sier leder i Hemne Bondelag Arne Ivar Ness.

Hjorteviltforvaltning på avveie

Fylkesleder Kari Åker tok opp den dårlige hjorteviltforvaltningen og de utfordringer som dette skaper for landbruket på årsmøtet i Norges Bondelag i dag.

Nullvisjon for dyrevelferdssaker

På årsmøtet i Norges Bondelag i dag lanserte utsending fra Sør-Trøndelag Bondelag Anna N. Rathe en nullvisjon for dyrevelferdssaker norsk landbruk.

Reagerer på omkamp om forvaltningsplan for rovvilt

Lederne i de tre fylkesbondelagene i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal mener departementet prøver seg på omkamp om revidert forvaltningsplan for rovvilt i region 6, uten juridisk forankring og uten at det foreligger politisk forankring i et flertall.

Det er inngått avtale i jordbruksforhandlingene

Nesten et døgn på overtid har Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag forhandlet fram og inngått jordbruksavtale for inntektsåret 2019. Jeg er tilfreds med at det til slutt ble enighet med staten om en jordbruksavtale, sier fylkesleder i Sør-Trøndelag Bondelag Kari Åker.

Stor interesse for å se kuslipp på Skjetlein

Lørdag 5. mai arrangerte Skjetlein vgs i samarbeid med TINE, Rørosmeieriet og Økologisk Norge (tidligere Oikos) "Kuslipp". Nærmere 5000 kom for å se! Sør-Trøndelag Bondelag hadde stand med kornmaling, og det ble en hektisk og trivelig lørdag:-)

Kari Åker

Landbruket i distriktene svekkes

- Regjeringa tar ikke utfordringene og mulighetene i jordbruket på alvor, sier leder i Sør-Trøndelag Bondelag, Kari Åker – regjeringen fortsetter sin linje med fokus på større og færre bruk, og billigere mat.

Kravet i jordbruksforhandlingene gir verdiskaping i Trøndelag

Jordbrukets krav møter dagens utfordringer i trøndersk landbruk med gode og framtidsretta løsninger, sier leder i Sør-Trøndelag Bondelag Kari Åker. Trøndersk Landbruk er bærebjelken for sysselsetting og verdiskaping i distrikts-Trøndelag. Over 6000 små og større gårder er bedrifter som gir grunnlag for over 18.000 sysselsatte og gir 30 milliarder kr i verdiskaping i hele verdikjeden

Barn ser på at det røres pannekakerøre med drill

Mette og fornøyde barn og politikere

Bondelagets vårkampanje rusler og går. Det gjennomføres gårdsbesøk, stekes pannekaker og i går serverte Sør- og Nord-Trøndelag Bondelag lunsj på Fylkestinget i Trøndelag.

Kjør på - bondelaget er ikke noe hvilehjem

Kun en dag "hvile" etter årsmøtet, så var det nye fylkesstyret i gang med arbeidet for det kommende året. To-dagers styreseminar med styremøte ventet på Orkanger 15. og 16. mars.

Hydrotekniske anlegg og SMIL-midler

Da Trøndelag ble ett fylke 1. januar i år, var det mye som skulle samordnes. SMIL-midler og hydrotekniske anlegg, er et område der det har vært ulike prioriteringer i de to gammel-fylkene.

Dette skjer i Sør-Trøndelag Bondelag

Torsdag
02
August

Styredag for fylkesstyret i Sør-Trøndelag Bondelag 02.08.2018

Trondheim i forbindelse med Matfestivalen
Søndag
26
August

Åpen Gård i Rissa

Reins Kloster, Hans Henrik Hornemann
Tirsdag
28
August

Styremøte i Sør-Trøndelag Bondelag 28.08.2018

Bondelagets Servicekontor, Trondheim

Våre samarbeidspartnere