Bråstopp i ulvejakta?

Av Berit J Sølberg,
  • Tips en venn om denne siden

Sauer i Oppdalsfjella 2017 Foto Anita Schie Bjerkaas
Sauer i Oppdalsfjella høsten 2017. Foto Anita Schie Bjerkaas.

WWF har gått til søksmål mot staten med krav om ny ulveforvaltning. Det kan gi en bråstopp i ulvejakta og store konsekvenser for beitenæringa, sier fylkesleder Kari Åker i Sør-Trøndelag Bondelag.

Søksmålet kom etter at Stortinget ble enige om ny ulveforvaltning i vinter og rovviltnemdene har vedtatt lisensfelling på til sammen 50 ulver denne perioden (1. oktober 2017 – 31. mars 2018). 24 av ulvene innenfor ulvesonen og 26 utenfor.

WWF har også krevd midlertidig forføyning både innenfor og utenfor ulvesonen. Østfold, Akershus, Oslo og Hedmark er fylkene som ulvesonen ligger i. Tirsdag 14. november møtes partene i Oslo tingrett. Hvis WWF vinner frem med et slikt krav vil det innebære at ulvejakta vil stanse frem til spørsmålet om norsk ulveforvaltning er endelig avklart av domstolsapparatet. Og da med virkning for årets jakt. Det kan ta 2-3 år å få avklart saken.

Per i dag er det rundt 110 ulver i norsk natur inkludert tall fra grenseflokkene mot Sverige. Med lisensfelling, kvotene settes av rovviltnemdene, har ulvebestanden økt med 12% i året. Uten beskatning vil ulvebestanden øke med det dobbelte, altså rundt 24%. En stopp i ulvejakta i tre år, vil si at vi at vi vil ha over 200 ulv i norsk natur om noen få år. Flere ulver vil bevege seg utover nye områder for å finne nye revir. - Streifdyr av ulv i våre områder vil bli et økende problem, sier rovviltansvarlig i Sør-Trøndelag Bondelag, Frank Røym.

De mest husdyrtette områdene i Sør-Trøndelag er i Oppdal, Rennebu og Midtre-Gauldal lengst sør i fylket. Her går rundt 80.000 sau og lam på beite hver sommer. Et økt press av streifdyr av ulv vil kunne gi store tap av husdyr. Dette vil komme i tillegg til de tap en allerede har til bjørn, jerv, gaupe og kongeørn i disse områdene. Hvordan det vil gå med sauenæringa i beiteområdene innenfor ulvesonen, tør vi nesten ikke tenke på, sier Røym.

Sør-Trøndelag Bondelag mener det er uansvarlig av World Wildlife Found å komme med slike krav som kan få så store konsekvenser for dyrevelferden til våre husdyr.

Les også: Svært viktig rettsak

Folk med fakler demonstrerer mot nedbygging av matjord

Sett lys på jordvernet - fakkelaksjon!

Fredag 2. februar organiserer vi sammen med Malvik Bondelag fakkelaksjon på Leistad der det er foreslått å bygge ny travbane. Vi håper mange som støtter at matjorda skal brukes til matproduksjon kommer og deltar den timen aksjonen varer, sier fylkesleder Kari Åker.

Traktor med såmaskin Miljødir sitt bilde

Våronn plan B!

NIBIO er i gang med prosjektet Våronn plan B og ønsker at så mange kornbønder som mulig bidrar til kartlegging av våronnarbeidet. Dette gjøres gjennom en spørreundersøkelse og du finner den i artikkelen.

Jon Fredrik Skauge i skinnlua

God jul fra Sør-Trøndelag Bondelag

Snart skal julefreden senke seg over bygd og by i Sør-Trøndelag. Det har vært en hektisk høst i bondelaget, og noe av dette kan du lese om her. Beredskap for bonden og hverandre tenker vi også på.

Stubbåker

Kormøter i Trøndelag.

Trøndersk Kornutvalg arrangerer fagmøte for kornprodusenter i Trøndelag på Overhalla Hotell 13. desember (kveld), Kommunestyresalen Verdal torsdag 14 desember (dag) og torsdag 14. desember (kveld).

Kari Åker

Norsk Kylling vil bygge ned matjord

I ettermidddag fredag 8. desember ble det klart at Norsk Kylling velger å plassere sitt nye slakteri i Orkdal, og vil dermed legge over 100 dekar matjord under asfalt. - Norsk Kylling skiter i eget reir, mener Kari Åker, leder i Sør-Trøndelag Bondelag

Kari Åker, John Øystein Gjønnes, Frank Røym og nyvalgt lokallagsleder Eivind Kvakland med sjekken

Adspredelse fra kreaturene:-)

Landbrukslaget Nord feiret sine 100 år fredag 10. november med en flott jubileumsfest der yngste deltager var 2 måneder og eldste deltager var 85 år.

Kalv i graset

Fylkessammenslåing betyr nye produsentnummer

Ikke bestill flere øremerker enn det er behov for i 2017. Fra 1. januar 2018 er Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag ett fylke. Trøndelag. Det betyr nye produsentnummer fordi fylket og noen av kommunene får nye fylkes- og kommunenummer.

Sau ved Kvesjøen i Lierne

Bondelagene i Midt-Norge enige om rovviltforvaltninga

Beiteressursene må gis en langt større verdi i forvaltningsregimet, sier bondelagsstyrene i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. Styrene er samstemt i sitt innspill til revidert forvaltningsplan for rovvilt.

Barn leier små kalver i grime

Innholdsrik Åpen Gård i Meldal

Mye folk og god stemning, melder Kristine Ek Brattset, fra Åpen Gård i Meldal. Et av høydepunkta var kalvemønstring med en konferansier med godt humør og ku-kostyme:-)

Åpen Gård-banner i oppkjørsel til gård

Trivelig på Åpen Gård i Selbu

Selbu Bondelag arrangerte Åpen Gård på Langseth Østre søndag 3. september. Litt over 100 interesserte var innom i finværet.

Dette skjer i Sør-Trøndelag Bondelag

Tirsdag
27
Februar

Styremøte Sør-Trøndelag Bondelag 27.02.18

Voll gård, Moholt, Trondheim
Onsdag
28
Februar

Åpent møte om økologisk melk- og kjøttproduksjon

Skjetlein vgs
Mandag
05
Mars

Pass på jorda di! Kurs i arealforvaltning

Quality Panorama Hotell, Heimdalsmyra

Våre samarbeidspartnere