Bondevenner langs verdikjeden for mat

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

Oppland Bondelag utnevnte onsdag fem bondevenner. De representerer ulike ledd i verdikjeden og har fra hvert sitt ståsted vist at de setter stor pris på norsk matproduksjon.

Råvarene våre er ikke noe verdt før de er kommet ut til forbruker, sa Trond Elllingsbø da fem ulike bondevenner ble utnevnt onsdag. Da er vi helt avhengig av både bearbeiding og folk som viser i praksis at de foretrekker våre produkt.

Kål og raspeball på Cafe Stasjonen

Geir Evensen driver Cafe Stasjonen på Lillehammer. Han er bevisst på hvilke typer råvarer han bruke. Kafeen har et bredt utvalgt av spennende retter. I tillegg har de en gang i måneden tradisjonsrettene kål og kumle/raspeball. Geir Evensen har vist gjennom utviklingen av Cafe Stasjonen at han tenker nytt samtidig som han har fokus på tradisjoner.

 Geir Evensen mottar Bondevennutmerkelse av Trond Ellingsbø.

 

Et bankende hjerte for grøntnæringa

Tidligere fylkesgartner Karen Inger Aarnes har vært en god rådgiver for grøntnæringa i Oppland. Hun har også delt  kunnskapen sin i Oppland Bondelags frukt og bærutvalg gjennom mange år.

Utover et bankende hjerte for grøntnæringa har hun vist stort engasjement for trygg og norsk mat, blant annet gjennom sitt arbeid i Bygdekvinnelaget og i matgruppa på Stavsmartn. Nylig fikk hun også tildelt Oppland Bygdekvinnelags positivitetspris. 

 Karen Inger Aarnes har et bankende hjerte for landbruket i Oppland

 

Gode ambassadører fra næringsmiddelindustrien

Uten bearbeiding, intet salg av våre varer. Oppland Bondelag har i lengre tid hatt et godt samarbeid med tre av de ansatte på Tine Tretten.

Steinar Koen har vært tillitsvalgt i Tine for en gruppe ansatte i flere år, og sitter i styret i Tine Øst. Han kjenner godt sammenhengen og avhengigheten som er mellom primærprodusent og næringsmiddelindustrien, og han fronter landbruket med sterk og klar røst, eller penn…  Steinar var også en av de som holdt appell på Lillehammer i forbindelse med Norges Bondelags ”Framtidsmarsj – Bønder setter spor” som gikk fra Stjørdal til Geneve sommeren 2005.

Jørn Harjo har gjennom sin rolle som NNN-tillitsvalgt tidlig sett betydningen av at NNN/LO og Bondelaget sto sammen i arbeidet med importvernet siste året. Han engasjerte seg gjennom vervet som fylkeskoordinator for NNN. Vi har opplevd han som en god talsmann for norsk landbruk og en som også ser den gjensidige avhengigheten mellom norske bønder og ansatte i næringsmiddelindustrien.

Erik Isum har tidligere vært meiersjef på Frya og er nå sjef på Tine Tretten. Gjennom sitt arbeid har han vært med å utvikle arbeidsplasser, og han er opptatt av å utnytte og få mest mulig produkt- og produktutvikling ut av norsk e råvarer.  Han er også en ivrig talsmann for landbrukets betydning for arbeidsplasser for bygda og bygdemiljøet, og fronter det ut i ulike sammenhenger. Et eksempel på det var møtet som landbruksorganisasjonene hadde på Vegmuseet i vinter.

 Tre gode ambassadører fra næringsmiddelindustrien; Jørn Harjo, Steinar Koen og Erik Isum.

Opplandsbenken

Flomforebygging, soneinndeling og rovdyr

Opplandsdelegasjonen på Bondetinget hadde gode og viktige innlegg på vegne av medlemmene våre. Vi stanger hodet i veggen for flomforebygging, sa Kristina Hegge. Dette må vi løfte opp og få gjort noe med.

Brannberedskap - fyll opp tanken

Det begynner å bli kritisk tørt, og det er større brannfare enn på lenge. Oppland Bondelag oppfordrer de som har anledning, til å fylle møkktank med vann og gi tilbakemelding om at dere vil stå på en beredskapsliste som vi sender over til 110-sentralen.

Fåvang sør

Viktig informasjon ved flomskade

I helga er det igjen mange i fylket vårt som har opplevd flom og at vannmasser har gått innover store jordarealer. Dette gjelder først og fremst Midt- og Sør-Gudbrandsdalen og deler av Etnedal og Nordre Land.

Tar gode grep for distrikt og struktur

Fylkesleder Kristina Hegge er fornøyd med jordbrukets krav til jordbruksforhandlingene som ble lagt fram i dag. Her skal det tas hensyn til distrikt og struktur. Vi skal ta hele landet i bruk, sier hun.

Kristina serverer sveler

Fikk ferske sveler på tur hjem

Nå er jeg sulten, dette passet bra, sa forbipasserende på vei til skysstasjonen på Lillehammer i ettermiddag. Oppland Bondelag slo et slag for egne råvarer og serverte ferske sveler.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Torsdag
16
August

Inspirasjonsdag for bønder i Oppland

NIBIO Apelsvoll, Østre Toten
Tirsdag
21
August

Styremøte 21. - 22. august

Tirsdag
25
September

Styremøte 25. september

Mjøsen Skog, 5. etg

Våre samarbeidspartnere