Bøndene møter forbruker

Publisert 09.04.2014
  • Tips en venn om denne siden

"Oppland trenger bonden" er budskapet når bøndene i morgen er ute i gatene for å møte forbrukerne. Opptakten til årets jordbruksforhandlinger er for alvor i gang.

Også i fjor vår møtte bøndene forbrukerne før jordbruksforhandlingene. Her i Lillehammer.

Det er nå få uker til bøndene skal ut i sine første jordbruksforhandlinger med den nye regjeringen. Forberedelsen er allerede i full gang og i morgen starter oppkjøringen også i Oppland. Da vil du kunne møte bønder flere steder i fylket. Budskapet fra bøndene er klart:  Norge trenger bonden. Det handler om matproduksjon og beredskap, klima, arbeidsplasser, kulturlandskap, bosetting og mye mer.

Det blir utdeling av brosjyre, et landbruksprodukt og god anledning til å snakke om landbruk og matproduksjon.

Del av nasjonal kampanje

Møte med forbrukerne er en del av Norges Bondelags kampanje ”Norge trenger bonden”. Poenget med denne kampanjen er å vise særpreget ved det norske landbruket. Et mangfoldig landbruk bygget på små og mellomstore gårdsbruk over hele landet, som produserer trygge og kortreiste råvarene av høy kvalitet.

Framsnakk en bonde og vinn et årsforbruk av ost på bondevenn.no

Her kan du møte bønder i Oppland den 10. april:

Hadeland

Jaren stasjon:                     kl 05.50 – 07.15

Gran stasjon:                      kl 06.00 – 07.20

Lunner stasjon                   kl 06.15 – 07.35                                             

Harestua stasjon:               kl.06.20 - 07.45

Valdres

Fagernes kjøpesenter:        fra kl 11.00

Valdres Amfi, Leira          fra kl 11.00

Gjøvik

CC Gjøvik                         kl 12.00 – 17.00

Lillehammer

Lillehammer skysstasjon    kl 11.00 – 13.00

Otta

AMFI Otta                        fra kl 15.00         

Vågå

Coop Mega og Kiwi          kl 14.00 – 16.00

Bønder møter også forbrukere lørdag 12. april:

Fåvang

Prix                                    kl 11.00 – 16.00

Vinstra

Coop                                  kl 12.00 – 14.00

Dombås

Sentralplassen                    Kl 12.00 – 14.00

Opplandsbenken

Flomforebygging, soneinndeling og rovdyr

Opplandsdelegasjonen på Bondetinget hadde gode og viktige innlegg på vegne av medlemmene våre. Vi stanger hodet i veggen for flomforebygging, sa Kristina Hegge. Dette må vi løfte opp og få gjort noe med.

Brannberedskap - fyll opp tanken

Det begynner å bli kritisk tørt, og det er større brannfare enn på lenge. Oppland Bondelag oppfordrer de som har anledning, til å fylle møkktank med vann og gi tilbakemelding om at dere vil stå på en beredskapsliste som vi sender over til 110-sentralen.

Fåvang sør

Viktig informasjon ved flomskade

I helga er det igjen mange i fylket vårt som har opplevd flom og at vannmasser har gått innover store jordarealer. Dette gjelder først og fremst Midt- og Sør-Gudbrandsdalen og deler av Etnedal og Nordre Land.

Tar gode grep for distrikt og struktur

Fylkesleder Kristina Hegge er fornøyd med jordbrukets krav til jordbruksforhandlingene som ble lagt fram i dag. Her skal det tas hensyn til distrikt og struktur. Vi skal ta hele landet i bruk, sier hun.

Kristina serverer sveler

Fikk ferske sveler på tur hjem

Nå er jeg sulten, dette passet bra, sa forbipasserende på vei til skysstasjonen på Lillehammer i ettermiddag. Oppland Bondelag slo et slag for egne råvarer og serverte ferske sveler.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Torsdag
16
August

Inspirasjonsdag for bønder i Oppland

NIBIO Apelsvoll, Østre Toten
Tirsdag
21
August

Styremøte 21. - 22. august

Tirsdag
25
September

Styremøte 25. september

Mjøsen Skog, 5. etg

Våre samarbeidspartnere