Bondelaget orienterte om Opplandslandbruket og Landbruksmeldinga i Fylkesutvalget

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

Fylkesutvalget vedtok i dag enstemmig en uttalelse foran jordbruksforhandlingene 2012. Styreleder i Oppland Bondelag orienterte først i møtet om Opplandslandbruket og utfordringer vi ser.

Styreleder Trond Ellingsbø orienterte fylkespolitikerne om utviklingstrekk i Opplandslandbruket og kommentarene han har til den framlagte Landbruks- og matmeldinga. Den utviklinga vi ser blant annet i Gudbrandsdalen nå, der 1 av 5 mjølkeprodusenter vurderer å slutte innen 2015, er alvorlig, sa Ellingsbø. Hovedårsaken i dette ligger, mener han, i økonomi og i kostnadene med nødvendig investeringer i fjøs.

Når det gjelder Landbruks- og matmeldinga, slår Ellingsbø fast at det er gledelig at følgende grunnpilarer slås fast:

- Vi skal ha årlige jordbruksforhandlinger

- Vi skal ha et sterkt importvern

- Markedsordningene skal videreføres

- Landbruk over hele landet

Det vi er spente på nå, er om Regjeringa mener noe med det. Det vil vise seg i årets jordbruksforhandlinger. Hovedutfordringa er å få en inntektsutvikling som kronemessig er lik andre grupper + tetting av gap, samt investeringsvirkemidler og styrking av importvernet, sa Trond Ellingsbø.

 

Fylkesordfører Gro Lundby (Ap), fylkesvaraordfører Ivar Odnes (Sp) og leder i Oppland Bondelag Trond Ellingsbø

 

Senere på møtet vedtok Fylkesutvalget en enstemmig uttalelse foran jordbruksforhandlingene 2012. Se uttalelsen her.

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Kristina og Trond

Lederskifte i Oppland Bondelag

Kristina Hegge fra Biri seiler opp som en klar lederkandidat når Trond Ellingsbø gir seg etter nesten 10 år som leder i Oppland Bondelag. Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 13.-14. mars er nå klar.

Mor og datter i samtale med foredragsholderne

Forberedt for eierskifte

Nå fikk vi mye å tenke på, sa flere av deltakerne som var samlet til todagers eierskiftekurs på Honne i helga. 20 familier med begge generasjoner tilstede fikk et godt innblikk i hva en eierskifteprosess innebærer.

Trond Ellingsbø

Oppland Bondelag igjen nest største fylkeslag

Når nyttårsklokkene slo, hadde Oppland Bondelag en medlemsvekst på 78 nye medlemmer. Medlemstallet er nå 5649. På landsbasis har også medlemstallet økt. Norges Bondelag har nå 63.572 medlemmer. Svært gledelig, sier fylkesleder Trond Ellingsbø.

Tillitsvalgte fra Gjøvik og Toten

Bondelagets tillitsvalgte på skolebenken

Denne uka møter 150 tillitsvalgte fra lokallagene i Oppland Bondelag på organisasjonsopplæring. Først ute er lokallagene i Gjøvik og Toten som ble kurset i kveld.

God jul og godt nytt år

Vi ønsker medlemmer og samarbeidspartnere ei riktig god jul og godt nytt år. Kontoret er stengt i romjula, men vi kan nås på telefon om det haster.

Dovre Bondelag venter på sommertoget

Bondelagsaktivitet lønner seg

Det er stor aktivitet blant Oppland Bondelags 33 lokallag. Nå får de lønn for strevet. Styret har i dag fordelt nesten en kvart million kroner til lokallagene for den aktiviteten de har hatt i 2017.

På stabburstrappa

Eierskiftekurs

Begynner det å nærme seg tid for overdragelse av garden? Oppland Bondelag arrangerer eierskiftekurs på Honne 3.-4. februar 2018. Vi vil bidra til gode eierskifteprosesser, og kurset fokuserer både på de formelle og de menneskelige sidene ved et eierskifte.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Mandag
09
April

Styremøte 9. - 10. april

Mandag
28
Mai

Ledermøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer
Mandag
28
Mai

Styremøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer

Våre samarbeidspartnere