Bondelaget deltok i ryddeaksjon

Av Turid Stalsberg,
  • Tips en venn om denne siden

Lørdag 21. april var det ryddeaksjon i Bråfjorden og Årnesbukta, i løpet av noen timer ble det samlet inn totalt 2000 kg avfall. Bak står prosjektet «Rene vannveier», et initiativ fra Midt-Telemark landbrukskontor, Midt-Telemark vannområde og Sauherad kommune. I Bråfjorden deltok Saude og Nes Bondelag i opprydningen.

Ryddedagen ble en suksess

40-50 personer møtte opp i Årnesbukta og 20 personer deltok i ryddingen i Bråfjorden, deriblant Hans Kortner Ryen og Audun Grane fra Saude og Nes Bondelag. Etter drøye tre timer kunne de konstatere at en slik dag ikke bare er nyttig, men helt nødvendig. Mengdene med plast og søppel tar ikke slutt og kan virke uendlig, sa Ryen. Opprydning må til samtidig som folks bevissthet rundt kasting av søppel må endres. Ryen mente utifra det han kunne se denne dagen at var mange kilder til plasten og avfallet i Bråfjorden. I tillegg til at noe av avfallet var ulovlig dumping, så vi typisk "ut av bilvinduet" søppel som drikkebokser, flasker og matemballasje.


Foruten plast i mange varianter fant vi en del bildekk og bilbatterier. Bildekk er en stor kilde til mikroplast i havet. 

Mesteparten av søppla som vi fant i og ved vannkanten så ut til å ha kommet med vannet. Plastdunker og anna småplast kunne vi finne der. Vi fant lite plast fra landbruket, men landbruksplast er en av flere kilder til plast i naturen, og her må landbruket være med å ta ansvar. Eksempel er rundballeplast som kan havne i vassdragene ved flom som hele rundballer og som biter etter som vinden river og sliter i plasten.


Hans Kortner Ryen og Audun Grane fra Saude og Nes Bondelag hentet opp mengder med plast og annet avfall fra den bratte skråningen ved rasteplassen i Bråfjorden. 

Anita Kirkevold er prosjektleder for vannområde Midtre Telemark. Hun så seg veldig godt fornøyd med dagen med full container ved Bråfjorden. Ved Årnesbukta holdt det ikke med en container, her måtte det til flere hengerlass i tillegg. Tallene fra avfallselskapet bekreftet at lørdagens fangst var stor, hele 2000 kg ble samlet inn totalt fra de to plassene. Kirkevold roser de som tok turen for å rydde og sier at det ble gjort en kjempeinnsats. 

Hvorfor kommer plasten ut i naturen?

I Norge sorterer vi søpla vår, kan det være noe problem her da? Dessverre ja. Vi kaster plast i do og i vasken. Vattpinner, engangslinser og småsøppel blir med ned i rørene og fanges ikke alltid opp i renseanleggene. Ved stor vannføring, som det blir mer og mer av, så havner det vi har kastet i do rett ut i vassdragene våre.
Sterk vind, som det også blir mer av kan føre alt fra små plastbiter til hagemøbler ut i naturen. Videre kan det ikke være noen tvil dersom man tar en titt i grøftene rundt omkring i Norges land; det kastes store mengder søppel fra biler. 

I følge «Rene vannveier» er det en stor fordel å rydde plast og annet avfall i vassdragene i innlandet før det når havet. Da kan man plukke større deler av plast før den blir revet opp til små biter på sin ferd til havet. Det er også slik at over 80 % av avfallet som havner i havet kommer fra landbaserte kilder. Alle som rydder langs kysten på strender, øyer, havbunnen mm eller i innlandet langs vassdrag, innsjøer, stier mm bidrar derfor i kampen mot marin forsøpling. 
 

Du kan bidra!

Hold Norge Rent sin neste aksjon er strandryddeuken 30.04 – 06.05. Gå inn på nettsiden til Hold Norge Rent og velg "bli med på en ryddeaksjon". I kartet kan du se om det er opprettet ryddeaksjon i ditt område.
Prosjekt «Rene Vannveier» har planer om ny aksjonsdag i Midt-Telemark i august, så følg med!

Ei akseptabel avtale

Den 16. mai vart det inngått avtale mellom jordbruket sin forhandlingsdelegasjon og Staten. Avtala har ei ramme på 1100 milionar kroner, der kravet frå Jordbruket var 1830 millionar. Fylkesleder Aslak Snarteland sier at "dette er ei akseptabel avtale, men er ikkje på nokon måte med å tette gapet til andre samanliknbare yrkesgrupper".

Vellykket vårkampanje!

I forkant av jordbruksforhandlingene har lokale bondelag i hele landet invitert til gårdsbesøk. I Telemark har anslagsvis ca 300 barn og ungdommer fått utvidet kunnskap om hvor maten kommer fra.

Et trygt valg

Den siste resolusjonen fra årsmøtet i Telemark Bondelag er en oppfordring til norske forbrukere om å velge produkter fra den norske bonden når de er i matbutikken.

Effektiv produksjonsregulering er avgjørende for økonomien til bonden!

Norges Bondelag gjennomfører nå sitt representantskapsmøte på Thon Hotell Opera i Oslo der fylkesledere, sentralstyret, representanter for landbrukets organisasjoner og ansatte i bondelaget møter. I sitt innlegg til representantskapet brukte leder i Telemark Bondelag, Aslak Snarteland, tid på markedssituasjonen for flere landbruksprodukter.

Nullvisjon for nedbygging av matjord!

Årsmøtet i Telemark Bondelag henviser til jordvettreglene fra Fylkesmannen i Telemark og krever at politikere og andre som skal ta avgjørelser i samfunnet leser reglene og tar de på alvor.

Gamle og nye koster i nytt fylkesstyre

Gjenvalgt leder Aslak Snarteland takket styremedlem Per Arne Hoppestad for to flotte år med stort engasjement. Resten av styret fortsetter som før og Snarteland mener han fortsatt har en gullrekke å jobbe sammen med.

Gjerpen og Solum ble årets lokallag!

Gjerpen og Solum Bondelag sikret seg tittelen årets lokallag 2017. Kåringen fant sted på Telemark Bondelag sitt årsmøte 16.-17. mars. Gjerpen og Solum Bondelag er det største lokallaget i fylket og har stor og mangfoldig aktivitet.

Vi må bli tøffere!

Leder Aslak Snarteland oppfordret til en tøffere tone i kampen om jordvernet og i måten vi snakker om maten vi produserer i sin årsmøtetale. – Vi må ha nullvisjon og gjenoppta kravet om dobbelt areal nydyrka for alt areal som går tapt sa Snarteland.

Følelser er livshjelp!

Årsmøtets temaforedrag om psykisk helse ble holdt av Terje Talseth Gundersen og Henrik Kjeldsen. De bidro på hver sin måte å kaste lys over et tema som kan være vanskelig, men svært viktig å bidra til åpenhet om. Møtet var åpent for alle og ca 60 personer deltok.

Setter bondens psykiske helse på agendaen på årsmøtet

Telemark Bondelag har årsmøte på Bø Hotell fredag 16. mars til lørdag 17. mars 2018. Årsmøtet starter med åpent møte der alle interesserte er velkomne til å høre sykehusprest Terje Talseth Gundersen og Henrik Kjeldsen snakke om psykisk helse.

Dette skjer i Telemark Bondelag

Tirsdag
29
Mai

Medlemsmøte om jordbruksforhandlingene

Bø Hotell

Våre samarbeidspartnere