Bondelagene på Lesja delte ut påskeegg til kommunestyret

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

Forrige uke fikk kommunestyremedlemmene i Lesja hver sin kartong med egg. Kartongen hadde påskriften "Ingen egg uten høner, ingen mat under bønder". Dermed er Bondelagets påskeaksjon i gang i Oppland.

I forbindelse med Landbruksmeldinga som skal opp i næringskomiteen denne uka, markerer bondelag over hele landet behovet for økt norsk matproduksjon med utdeling av egg nå før påske.

På Lesja gikk de to lokallagene Lesja og Lesjaskog sammen om å dele ut egg til kommunestyret, og leder i Lesja Bondelag, Bjørn Magnus Tordhol, presenterte hva landbruket bidrar med lokalt. Med en leveranse av ca 13 millioner liter mjølk og 1.200 tonn kjøtt, bidrar Lesja-landbruket med store verdier, var blant de sakene Tordhol nevnte fra talerstolen til Lesja Kommunestyre.

Ordfører i Lesja Steinar Tronhus (Ap) får ny t-skjorte sammen med egg til påske av leder i Lesja Bondelag Bjørn Magnus Tordhol

 

Norges Bondelags påskeaksjon "Ingen egg uten høner, ingen mat uten bønder" vil i tida fram til påske vises over hele landet.

Forsommertørke og avlingsskade

Landbruksdirektoratet har lagt ut en presisering / avklaring omkring avlingsskade og arealtilskudd i forbindelse med forsommertørke i korn. NB! Ta kontakt med landbrukskontoret og ta bilder av skadene FØR dere gjør tiltak.

Opplandsbenken

Flomforebygging, soneinndeling og rovdyr

Opplandsdelegasjonen på Bondetinget hadde gode og viktige innlegg på vegne av medlemmene våre. Vi stanger hodet i veggen for flomforebygging, sa Kristina Hegge. Dette må vi løfte opp og få gjort noe med.

Brannberedskap - fyll opp tanken

Det begynner å bli kritisk tørt, og det er større brannfare enn på lenge. Oppland Bondelag oppfordrer de som har anledning, til å fylle møkktank med vann og gi tilbakemelding om at dere vil stå på en beredskapsliste som vi sender over til 110-sentralen.

Fåvang sør

Viktig informasjon ved flomskade

I helga er det igjen mange i fylket vårt som har opplevd flom og at vannmasser har gått innover store jordarealer. Dette gjelder først og fremst Midt- og Sør-Gudbrandsdalen og deler av Etnedal og Nordre Land.

Tar gode grep for distrikt og struktur

Fylkesleder Kristina Hegge er fornøyd med jordbrukets krav til jordbruksforhandlingene som ble lagt fram i dag. Her skal det tas hensyn til distrikt og struktur. Vi skal ta hele landet i bruk, sier hun.

Kristina serverer sveler

Fikk ferske sveler på tur hjem

Nå er jeg sulten, dette passet bra, sa forbipasserende på vei til skysstasjonen på Lillehammer i ettermiddag. Oppland Bondelag slo et slag for egne råvarer og serverte ferske sveler.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Torsdag
16
August

Inspirasjonsdag for bønder i Oppland

NIBIO Apelsvoll, Østre Toten
Tirsdag
21
August

Styremøte 21. - 22. august

Tirsdag
25
September

Styremøte 25. september

Mjøsen Skog, 5. etg

Våre samarbeidspartnere