Bondelagene i Vesterålen bekymret for industrien i Troms

Av Linda Nordlie,
  • Tips en venn om denne siden

Tirsdag hadde Bondelagene i Vesterålen invitert Norges Bondelags nestleder Berit Hundåla til Kleiva for å legge en strategi for framtida.

Det var stor enighet om at bruksnedleggelser og nedgangen i
matproduksjonen nord for Saltfjellet er har et så stort omfang at det må
settes inn offensive mottiltak.

Etter Norturas nedleggelse av slakteriet på Sortland, er slakteriet på Andslimoen i Bardu og slakteriet i Karasjokk de eneste samvirkeslakteriene i Nord. Men nedgangen i antall slaktedyr er så stor at også mange av arbeidsplassene ved Andslimoen er truet. TINE sine to meierier i Troms: Harstad og Storsteinnes merker den samme tendensen, hvor mindre tilgang på melk truer arbeidsplassene.

For å møte disse utfordringene er det viktig å ta vare på de gårdsbrukene
vi har, og stimulere dem til å øke produksjonen. En rekke alternative
strategier ble diskutert på møtet tirsdag, og den strategien det ble
enighet om å anbefale er å øke tilskuddene pr. dyr. Dette fordi en da
sikrer at pengene faktisk går til bønder som driver matproduksjon, og det
vil være enkleste måten å kunne gi en rettferdig fordeling til alle
bruksstørrelser, fra de små til de aller største.
Slik landskapet er i Nord-Norge må vi også ha med de minste gårdsbrukene,
det er rett og slett ikke fysisk mulig å drive jorda med noen få store
bruk. De store avstandene gjør dette uforsvarlig både økonomisk og
miljømessig.

Berit Hundåla kommer til å følge utviklingen både på de enkelte gårdsbruk
i Nord-Norge , og hos Nortura og TINE i Troms nøye fremover. Og
Bondelagene i Vesterålen håper deres strategi får gjennomslag i jordbruksforhandlingene i 2013.

For mer informasjon kontakt:

Einar Åbergsjord tlf. 995 77 542
eller
Berit Hundåla tlf. 481 23 789

Vi er på flyttefot, desember 2017

Nordland Bondelag flytter kontor

Nå har vi pakket oss ut av de gamle kontorene og gjør oss klar for flytting til ny adresse. Fra 3. januar er vi å treffe i Havnegata 9 i Bodø.

Tør å spørre: - er du medlem?

Verv og vinn!

November er vervemåned og det er premier til alle som verver. Beste verver i Nordland i 2017 får i tillegg et reisegavekort!

Gaupe angriper lam på beite. Fotograf Jostein Hunstad.

Kurs om erstatning for tap til rovvilt

Norges Bondelags advokater og andre medarbeidere med kompetanse på erstatning for tap av beitedyr til rovvilt holder kurs på Meyergården 19. oktober.

Våre samarbeidspartnere