Besøk av Janne Sjelmo Nordås på styremøte

Av Linda Nordlie,
  • Tips en venn om denne siden

På styremøtet den 7. mai hadde fylkesstyret besøk av stortingsrepresentant Janne Sjelmo Nordås, Sp. Det ble diskutert landbrukspolitikk generelt og foran årets jordbruksoppgjør spesielt.

Det var et godt møte med utveksling av landbrukspolitiske tema om bl.a. jordvern, økonomi i de enkelte produksjoner, arktisk landbruk m.m.

Styret fikk presentert noen av de utfordringer som landbruket i Nordland er opptatt av. Vi ønsker framover å invitere politikere fra alle partier til samtaler. Noen partier har vi allerede hatt samtaler med.

To helgelendinger i styret til Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt John-Erik Skjellnes Johansen fra Dønna til styrerepresentant i organisasjonen. Merethe Sund fra Sømna ble valgt inn som nytt styremedlem i Norges Bondelag.

Erstatning for avlingssvikt

Erstatning for avlingssvikt er betinget av at foretaket kan dokumentere sammenheng mellom skaden, klimatiske forhold og avlingssvikt.

Våre samarbeidspartnere