Besøk av Janne Sjelmo Nordås på styremøte

Av Linda Nordlie,
  • Tips en venn om denne siden

På styremøtet den 7. mai hadde fylkesstyret besøk av stortingsrepresentant Janne Sjelmo Nordås, Sp. Det ble diskutert landbrukspolitikk generelt og foran årets jordbruksoppgjør spesielt.

Det var et godt møte med utveksling av landbrukspolitiske tema om bl.a. jordvern, økonomi i de enkelte produksjoner, arktisk landbruk m.m.

Styret fikk presentert noen av de utfordringer som landbruket i Nordland er opptatt av. Vi ønsker framover å invitere politikere fra alle partier til samtaler. Noen partier har vi allerede hatt samtaler med.

Vi er på flyttefot, desember 2017

Nordland Bondelag flytter kontor

Nå har vi pakket oss ut av de gamle kontorene og gjør oss klar for flytting til ny adresse. Fra 3. januar er vi å treffe i Havnegata 9 i Bodø.

Tør å spørre: - er du medlem?

Verv og vinn!

November er vervemåned og det er premier til alle som verver. Beste verver i Nordland i 2017 får i tillegg et reisegavekort!

Gaupe angriper lam på beite. Fotograf Jostein Hunstad.

Kurs om erstatning for tap til rovvilt

Norges Bondelags advokater og andre medarbeidere med kompetanse på erstatning for tap av beitedyr til rovvilt holder kurs på Meyergården 19. oktober.

Våre samarbeidspartnere