Bernt holder innlegg på rep. skap møte i Norges Bondelag

Publisert 27.03.2014
  • Tips en venn om denne siden

Fylkesleder Bernt Skarstad ga klar beskjed fra Nordland til representantskapsmøtet i Norges Bondelag:

Stå på struktur- og distriktsvirkemidler i årets jordbruksforhandlinger! En god debatt ga klare og sterke signaler til forhandlingsledelsen i Norges Bondelag. Som medlem i resolusjonskomiteen var fylkesleder Bernt Skarstad med på utformingen av møtets bestilling og forventning til årets krevende forhandlinger.

To helgelendinger i styret til Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt John-Erik Skjellnes Johansen fra Dønna til styrerepresentant i organisasjonen. Merethe Sund fra Sømna ble valgt inn som nytt styremedlem i Norges Bondelag.

Erstatning for avlingssvikt

Erstatning for avlingssvikt er betinget av at foretaket kan dokumentere sammenheng mellom skaden, klimatiske forhold og avlingssvikt.

Våre samarbeidspartnere