Bekymret for markedssituasjonen på gris

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

For stor produksjon av gris medfører store reguleringskostnader og redusert pris til svineprodusenten. Dette bekymrer styret i Oppland Bondelag.

Disse skal snart ut på markedet.

Større overskudd ventes i 2014

Vi har i lengre tid hatt en overproduksjon av svinekjøtt, som skyldes dels økt produksjon og dels reduksjon i forbruk bl.a. grunnet endrede matvaner. Prognosene for inneværende år viser at uten nye reguleringstiltak kan vi få et overskudd på 3.400 tonn svinekjøtt i 2013, og overskuddet kan bli enda større i 2014.

 

Trenger gode reguleringstiltak

Styret i Oppland Bondelag har ved flere anledninger uttalt bekymring for markedssituasjonen på gris. For stor produksjon av gris medfører store reguleringskostnader og redusert pris til svineprodusentene. Denne overproduksjonen gir store inntektstap for den enkelte svineprodusent, og det er avgjørende for svineprodusentenes økonomi at vi nå finner reguleringstiltak som bidrar til å få markedet i bedre balanse.

Oppland Bondelag ber Norges Bondelag om å forsere og forsterke arbeidet med å finne reguleringstiltak som gir bedre samsvar mellom produksjon og etterspørsel av svinekjøtt.

 

Her er Norturas prognose per juni 2013.

 

Kontaktperson: Trond Ellingsbø, tlf 91376286.

 

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Kristina og Trond

Lederskifte i Oppland Bondelag

Kristina Hegge fra Biri seiler opp som en klar lederkandidat når Trond Ellingsbø gir seg etter nesten 10 år som leder i Oppland Bondelag. Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 13.-14. mars er nå klar.

Mor og datter i samtale med foredragsholderne

Forberedt for eierskifte

Nå fikk vi mye å tenke på, sa flere av deltakerne som var samlet til todagers eierskiftekurs på Honne i helga. 20 familier med begge generasjoner tilstede fikk et godt innblikk i hva en eierskifteprosess innebærer.

Trond Ellingsbø

Oppland Bondelag igjen nest største fylkeslag

Når nyttårsklokkene slo, hadde Oppland Bondelag en medlemsvekst på 78 nye medlemmer. Medlemstallet er nå 5649. På landsbasis har også medlemstallet økt. Norges Bondelag har nå 63.572 medlemmer. Svært gledelig, sier fylkesleder Trond Ellingsbø.

Tillitsvalgte fra Gjøvik og Toten

Bondelagets tillitsvalgte på skolebenken

Denne uka møter 150 tillitsvalgte fra lokallagene i Oppland Bondelag på organisasjonsopplæring. Først ute er lokallagene i Gjøvik og Toten som ble kurset i kveld.

God jul og godt nytt år

Vi ønsker medlemmer og samarbeidspartnere ei riktig god jul og godt nytt år. Kontoret er stengt i romjula, men vi kan nås på telefon om det haster.

Dovre Bondelag venter på sommertoget

Bondelagsaktivitet lønner seg

Det er stor aktivitet blant Oppland Bondelags 33 lokallag. Nå får de lønn for strevet. Styret har i dag fordelt nesten en kvart million kroner til lokallagene for den aktiviteten de har hatt i 2017.

På stabburstrappa

Eierskiftekurs

Begynner det å nærme seg tid for overdragelse av garden? Oppland Bondelag arrangerer eierskiftekurs på Honne 3.-4. februar 2018. Vi vil bidra til gode eierskifteprosesser, og kurset fokuserer både på de formelle og de menneskelige sidene ved et eierskifte.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Mandag
09
April

Styremøte 9. - 10. april

Mandag
28
Mai

Ledermøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer
Mandag
28
Mai

Styremøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer

Våre samarbeidspartnere