Behandlingen av omstridt stortingsmelding er utsatt – Nordland Bondelag forventer at støttepartiene på Stortinget bidrar til et godt resultat for landbruket

Publisert 29.03.2017
  • Tips en venn om denne siden

Regjeringas melding til Stortinget: Endring og utvikling – en fremtidsrettet jordbruksproduksjon - er omstridt. Behandlingen av meldinga i Stortinget er nå utsatt og skal først skje dagen før forhandlingspartene skal levere sitt krav i årets jordbruksforhandlinger.

Regjeringa vil sentralisere matproduksjonen
Jordbruksmeldinga er regjeringas politikk på landbruksområdet, og en viktig del av rammeverket for landbruksproduksjonen i landet. I meldinga foreslår regjeringa å sentralisere norsk melkeproduksjon gjennom å kutte ned på antall melkekvoteregioner, og å endre og fjerne flere av markedsordningene som gir bonden og forbrukeren sikkerhet og forutsigbarhet til å produsere mat på norske ressurser i hele landet.

Forventinger til støttepartiene
Nordland bondelag jobber for forutsigbare rammevilkår for bøndene, landbruk i hele landet, og økt norsk matproduksjon. Jeg forventer at støttepartiene på Stortinget bidrar til å skape flertall for gode løsninger for landbruket sammen med opposisjonspartiene, når meldinga behandles, sier Ståle Nordmo, leder i Nordland Bondelag.

Ståle Nordmo, leder for Nordland Bondelag

Behandling av stortingsmelding utsettes
Les mer om jordbruksmeldinga
Last ned jordbruksmeldinga
 

 

To helgelendinger i styret til Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt John-Erik Skjellnes Johansen fra Dønna til styrerepresentant i organisasjonen. Merethe Sund fra Sømna ble valgt inn som nytt styremedlem i Norges Bondelag.

Erstatning for avlingssvikt

Erstatning for avlingssvikt er betinget av at foretaket kan dokumentere sammenheng mellom skaden, klimatiske forhold og avlingssvikt.

Våre samarbeidspartnere