Avvikle landbruksutdanningen i Troms???

Av Unni Hellebø Andreassen,
  • Tips en venn om denne siden

Den nye regjeringen satser i sin politiske plattform videre på kompetanseutvikling i landbruket. Skal Troms svare med å avvikle landbruksutdanningen i fylket?

Vi er sterkt uenige i forslaget om nedlegging av all landbruksutdanning i Troms fylke, sier fylkesledere i Nordland, Troms og Finnmark Bondelag i et felles styremøte i går.  For å sikre økt norsk matproduksjon er det viktig å satse på landbrukskompetanse. Kompetanse er den viktigste innsatsfaktoren i både tradisjonelt landbruk og bygdenæringer. Kompetansetiltak knyttet opp mot drift og utvikling av landbruket må derfor gis høyeste prioritet.

 

Resultatet av forslaget om tilbudsstrukturen i videregående skole, er at all landbruksutdanning i fylket skal legges ned fra høsten 2014. Blir forslaget vedtatt i fylkestinget i desember, vil Troms skrive seg inn i historiebøkene som det første fylket i landet som fjerner programområdet til verdens viktigste yrke – matprodusenten.

 

Tromslandbruket er viktig i nasjonal målestokk. Landbruket er ryggraden i mange av våre bygdesamfunn. Hovedoppgaven til landbruket er å produsere nok og trygg mat. Vi skal også produsere miljøvennlig, fornybar energi, byggematerialer og annet nyttevirke

 

Kompetansesenteret på Gibostad i Troms administreres fra Senja videregående skole. Senteret skal bidra til å øke kompetansen i geitnæringa, og være et koordinerende og kunnskapsformidlende senter med grunnlag for forskning, næringsutvikling og rekruttering.

Vi har i et felles brev til Fylkestinget bedt om at saken tas opp til ny vurdering, sier Slåttnes.

Sau, gris og egg er de store taperene i Statens tilbud.

Staten kom med sitt tilbud til jordbruket i dag. Fylkesleder Svein Olav Thomassen er fornøyd med at Staten tar inn over seg at kostnadene i landbruket øker, men er ikke glad for at de fortsatt bruker prosent og ikke kroner for tette inntektsgapet til andre grupper. I Troms kommer sauen særdeles dårlig ut.

Er du klar?

Flom, storm, brann, smitte og ulykke er hendelser vi forbinder med kaos og unntakstilstand. Hvor forberedt er DU på hva som kan hende og hva du skal gjøre? «Tryggere sammen» er et nytt kursopplegg for deg, din gard og lokalsamfunnet ditt.

Årsmøte i Troms Utmarkslag

Troms Utmarkslag avholder seminar og årsmøte i Bardu, kommunestyresalen, 18.april fra kl. 1100- 1430. I forkant av årsmøte arrangerer vi et miniseminar som tar for seg noen av utfordringene ved økt turisme og bruk av utmarka.

Brannverndag i landbruket

Troms Bondelag inviterer til brannverndag i landbruket i lag med Fylkesmannen i Troms, Troms Brann- og redning og Gjensidige, tirsdag 17.april kl. 1000-1400 ved brannstasjonen i Tromsø, Forsøket 9.

gaupe

Honnør til jaktlaget for raskt uttak av gaupe

Leder i Troms Bondelag, Svein Olav Thomassen er fornøyd med at jaktlaget fikk tatt ut gaupa så raskt. Hanngaupa som drepte 27 sauer i løpet av et døgn, ble felt i går ved 14-tiden. Det viser viktigheten av velfungerende jaktlag som kan trå til når det skjer slike tragedier, sier Thomassen.

Ny lederduo

Ny lederduo i Troms Bondelag

Det ble tett på oppløpet i valget i Troms Bondelag på årsmøtet i dag. Årsmøtet gikk ikke inn for valgkomiteens innstilling, og ny leder ble Svein Olav Thomassen. Mette Pedersen Anfeltmo gikk inn i styret som nestleder.

Mer om omorganisering og sammenslåing av Troms og Finnmark

Landbruksdirektøren i Troms, Berit Nergård Nyre og lederen i Norges Bondelag orienterte årsmøtet i Troms Bondelag om prosessene som foregår. Omorganiseringen skjer på mange nivå og både fylkesmennene og Bondelaget må nå forberede seg på endringer.

Ivar B. Prestbamo

Fylkesråd for samferdsel og miljø Ivar B. Prestbakmo på årsmøtet

Som vi alle har fått med oss, har det vært noe støy rundt prosessen med å slå sammen de to nordligste fylkene, men det er nå landet en avtale. Ivar B. Prestbakmo har vært med hele veien og kom for å orientere årsmøtet i Troms Bondelag om dette arbeidet og veien videre.

Asgeir Slåttnes- foto: Framtid i Nord

Årsmøte i Troms Bondelag

Årsmøtet i Tromsø er åpnet av fylkesordfører Knut Werner Hansen og det var mange gode hilsningstaler til årsmøtet.

Jordbruksoppgjøret 2018

Forhandlingsutvalget i Norges Bondelag skal om en tid inn i årets jordbruksforhandlinger, og da er det viktig at de har fått synspunktene til ditt lokallag med seg. Frist 19. februar!

Dette skjer i Troms Bondelag

Tirsdag
21
August

Styremøte Troms Bondelag

Rundhaug
Mandag
15
Oktober

Årsmøter i lokallagene

Mandag
12
November

Styremøte Troms Bondelag

Indre Troms

Våre samarbeidspartnere