Avholdt Utmarksseminar og årsmøte på Rognan hotell fredag 10. – lørdag 11. mars

Publisert 24.04.2017
  • Tips en venn om denne siden

Årsmøte og seminar ble avholdt på Rognan hotell fredag 10. – lørdag 11. mars. Nordland Utmarkslag ønsker å takke alle foredragsholdere og deltakere for et hyggelig og lærerikt seminar

I år var hovedfokus på ”Drift av grunneierlaget, styrets ansvar”, ”Styrets legitimitet utad” – ”Styrets kompetanse innad” – ”Ekspropriasjon, inngrep i privat eiendomsrett” – ”Effektiv drift av elveeierlaget/grunneierlaget og lokalstyrt driftsplanarbeid”. Vi ønsker også i år å ha aktuelle innlegg på vilt og fiskeforvaltning og det planlegges foredrag innen ”Forvaltning av rype, ny habitatmodell” samt informasjon rundt ”CWD – Skrantesjuke i Norske hjorteviltbestander”.

Det var totalt 43 deltakere på årets seminar.

Oversikt over alle foredrag samt sammendrag alle foredrag (kan lastes ned som pdf):

Kort sammendrag alle foredrag

Anders Bjørnsen – styrer i utmark

Mikkel Kvasnes – forvaltning av rype og ny habitatmodell

Harald Endresen – Driftsplanarbeid

Ivar Chr. Andersskog - Ekspropriasjon, inngrep i privat eiendomsrett

Inge B. Nilsen – Innholdsfortegnelse driftsplan Roksdalsvassdraget

Jostein Grøneng – CWD, skrantesjuka i norske hjorteviltbestander

 

To helgelendinger i styret til Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt John-Erik Skjellnes Johansen fra Dønna til styrerepresentant i organisasjonen. Merethe Sund fra Sømna ble valgt inn som nytt styremedlem i Norges Bondelag.

Erstatning for avlingssvikt

Erstatning for avlingssvikt er betinget av at foretaket kan dokumentere sammenheng mellom skaden, klimatiske forhold og avlingssvikt.

Våre samarbeidspartnere