Årsmøtet i Troms Bondelag krever at rovdyrforliket følges opp i praksis!

Av Unni Hellebø Andreassen,
  • Tips en venn om denne siden

Stortinget har enstemmig vedtatt rovdyrforliket med klar melding om vedtatte bestandsmål. Troms Bondelag forventer at rovdyrforliket følges opp i praksis av de myndigheter som er satt til å forvalte denne oppgaven.

 Troms Bondelag mener at antall rovdyr må holdes på vedtatte bestandsmål. Når bestandsmålet beregnes må det legges til grunn antall ynglende rovvilt over grensene i øst. Tar man hensyn til dette, mener vi at A-områdene i Troms kan innskrenkes betydelig/ omgjøres til B-områder.

  Eiendomsstrukturen i Troms gjør det vanskelig å gjennomføre ordinær jakt effektivt. Troms Bondelag krever at grunneiers tillatelse til jakt på rovdyr bortfaller, og følger samme regler som ved skadefelling.

 Uttak av rovdyr i B-området må skje uten at rovdyr først utøver skade. Vi mener dette er det mest effektive forbyggende tiltak.

 Troms Bondelag krever at erstatningsordningene for sau drept av freda rovvilt må bli mer forutsigbart og rettferdig. Det er i dag stor variasjon i behandlingen av søknader om erstatning. I Troms erstattes det omtrent 50 % av omsøkte rovdyrtap, mens vi registrerer at det i andre fylker erstattes opp mot 80 % av omsøkt tap. I beiteområder der det er dokumentert rovdyrtap må all tap av sau og lam utover et normaltap erstattes.

gaupe

Honnør til jaktlaget for raskt uttak av gaupe

Leder i Troms Bondelag, Svein Olav Thomassen er fornøyd med at jaktlaget fikk tatt ut gaupa så raskt. Hanngaupa som drepte 27 sauer i løpet av et døgn, ble felt i går ved 14-tiden. Det viser viktigheten av velfungerende jaktlag som kan trå til når det skjer slike tragedier, sier Thomassen.

Ny lederduo

Ny lederduo i Troms Bondelag

Det ble tett på oppløpet i valget i Troms Bondelag på årsmøtet i dag. Årsmøtet gikk ikke inn for valgkomiteens innstilling, og ny leder ble Svein Olav Thomassen. Mette Pedersen Anfeltmo gikk inn i styret som nestleder.

Mer om omorganisering og sammenslåing av Troms og Finnmark

Landbruksdirektøren i Troms, Berit Nergård Nyre og lederen i Norges Bondelag orienterte årsmøtet i Troms Bondelag om prosessene som foregår. Omorganiseringen skjer på mange nivå og både fylkesmennene og Bondelaget må nå forberede seg på endringer.

Ivar B. Prestbamo

Fylkesråd for samferdsel og miljø Ivar B. Prestbakmo på årsmøtet

Som vi alle har fått med oss, har det vært noe støy rundt prosessen med å slå sammen de to nordligste fylkene, men det er nå landet en avtale. Ivar B. Prestbakmo har vært med hele veien og kom for å orientere årsmøtet i Troms Bondelag om dette arbeidet og veien videre.

Asgeir Slåttnes- foto: Framtid i Nord

Årsmøte i Troms Bondelag

Årsmøtet i Tromsø er åpnet av fylkesordfører Knut Werner Hansen og det var mange gode hilsningstaler til årsmøtet.

Jordbruksoppgjøret 2018

Forhandlingsutvalget i Norges Bondelag skal om en tid inn i årets jordbruksforhandlinger, og da er det viktig at de har fått synspunktene til ditt lokallag med seg. Frist 19. februar!

Tenk trygt, tenk tryggere sammen.

Hvordan kan du som bonde og sambygding bidra til best mulig sikkerhet på egen gård og for lokalsamfunnet rundt deg når en ulykke eller naturkatastrofe inntreffer?

Vil du bli jordbærprodusent?

INFORMASJONSMØTE OM PROSJEKTET JORDBÆRLØFT FOR NORD-NORGE Bardufosstun torsdag 25. januar kl. 18.30-21.30 (møtet er åpent hele kvelden dersom 18.30 blir for tidlig mtp bla fjøstider)

Regionmøter Troms Bondelag 2018

Da er det straks klart for årets regionmøter i Troms Bondelag, invitasjonen er sendt deg som medlem per epost eller som brev. I år får vi med oss Mattilsynet på tur, de vil informere om viktige nyheter og regelverk. I tillegg kjøres det organisajonskurs for våre tillitsvalgte i etterkant av møte. Ta kontakt med ditt lokallag eller organisasjonssjefen om du er interessert i å delta.

Ledermøte

Ledermøte for Troms Bondelag i Nordreisa

Lokallagslederne i Troms er samlet i Nordreisa for felles ledermøte. Trine Hasvang Vaag startet dagen med orientering fra Nortura angående lammesesong og lidyrformidling

Våre samarbeidspartnere