Årsmøte Nordland Bondelag

Av Linda Nordlie,
  • Tips en venn om denne siden

Det nye styret i Nordland Bondelag

Fra venstre: Nytt styremedlem Lena Mikkelsen, Skjerstad, Styremedlem Jan Gunnar Eilertsen Vågan, Styreleder Bernt Skarstad, Bindal, Styremedlem Tove Mosti Berg, Saltdal og 1. varamedlem  John-Erik Johansen, Løkta. Styremedlem Kåre Holand, Vestvågøy var ikke til stedet da bildet ble tatt.

To helgelendinger i styret til Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt John-Erik Skjellnes Johansen fra Dønna til styrerepresentant i organisasjonen. Merethe Sund fra Sømna ble valgt inn som nytt styremedlem i Norges Bondelag.

Erstatning for avlingssvikt

Erstatning for avlingssvikt er betinget av at foretaket kan dokumentere sammenheng mellom skaden, klimatiske forhold og avlingssvikt.

Våre samarbeidspartnere