Årsmøte i Troms Bondelag

Publisert 13.03.2014
  • Tips en venn om denne siden

Årsmøtet i Troms Bondelag ble avhold i Tromsø tirsdag og onsdag, og første dag hadde et rikholdig program med presentasjoner og innspill fra Hurtigrutas lokalmatsatsing, Opplysningskontoret for kjøtt og egg, politisk seminar med representanter fra Høyre, Venstre, Frp, Senterpartiet og SV. På møtets andre dag ble Asgeir Slåttnes gjenvalgt som leder for fylkeslaget. Daniel Arne Hansen, Grytøy Bondelag ble valgt inn som nytt styremedlem. Tone Rubach fra Grytøy Bondelag ble valgt inn som 1. vara og stiller fast i styremøtene for fylkeslaget.

Årsmøtet ble åpnet av Jens Johan Hjort, ordfører i Tromsø kommune. Han var opptatt av å fremme det arktiske landbruket på en god måte og at næringa selv må bli flinkere til å fremsnakke de unike kvalitetene ved matproduksjonen i nord.

Videre fulgte hilsningstaler fra Senja videregående skole, Fylkesmannens landbruksavdeling Troms, Troms Bonde- og Småbrukarlag, Nordland Bondelag, Gartnerhallen og Troms Pelsdyrlag.

Leders tale åpnet med et innspill angående å bevare kulturlandskapet i fylket, det har stor verdi både for samfunnet forøvrig, bøndene og reiselivsnæringa. Men kulturlandskapet og andre næringer som bygdeservice og Inn på Tunet må være et supplement til den viktigeste jobben bonden gjør, nemlig å produsere mat. Troms fylke har landets beste beiteressurser for småfe og det må legges til rette for å utnytte dette bedre ved å endre rovdyrforvaltningen, som igjen vil øke rekrutteringen og utvikle distriktene i fylket. De beste beiteområdene i indre Troms blir ikke benyttet til sauebeite på grunn av rovdyrgrensen som gjelder på østsiden av E6.

Lederen snakket også om viktigheten å få frem at distriktsprofilen i støtteordningenen over jordbruksavtalen er avgjørende for fortsatt matproduksjon i fylket. Vi har klimamessige og topogragiske utfordringer som gjør at vi må prioriteres i jordbruksoppgjøret. Målsetningen om at hele landet skal benyttes til matproduksjon legger noen føringer i forhold til hvor innsatsen bør legges hvis det skal endres noe på tilskuddsordningene.

Debatten etterpå dreide seg i stor grad naturbruksutdanninga i fylket, ønsker om tettere samarbeid i næringa, rekruttering, framsnakking av egen næring, manglende mobil- og bredbåndsdekning i fylket og distriktsvirkemidler. Nedleggelse av veterinærinstituttet i Tromsø var også et hett tema for debatt, da det heretter vil bli store fraktavstander for transport av dyr som bør obduseres.

Møtet fortsatte med politisk seminar, presentasjon fra Hurtigruta, Opplysningskontoret for kjøtt og egg og diskusjoner rundt årets jordbruksforhandlinger.

Sau, gris og egg er de store taperene i Statens tilbud.

Staten kom med sitt tilbud til jordbruket i dag. Fylkesleder Svein Olav Thomassen er fornøyd med at Staten tar inn over seg at kostnadene i landbruket øker, men er ikke glad for at de fortsatt bruker prosent og ikke kroner for tette inntektsgapet til andre grupper. I Troms kommer sauen særdeles dårlig ut.

Er du klar?

Flom, storm, brann, smitte og ulykke er hendelser vi forbinder med kaos og unntakstilstand. Hvor forberedt er DU på hva som kan hende og hva du skal gjøre? «Tryggere sammen» er et nytt kursopplegg for deg, din gard og lokalsamfunnet ditt.

Årsmøte i Troms Utmarkslag

Troms Utmarkslag avholder seminar og årsmøte i Bardu, kommunestyresalen, 18.april fra kl. 1100- 1430. I forkant av årsmøte arrangerer vi et miniseminar som tar for seg noen av utfordringene ved økt turisme og bruk av utmarka.

Brannverndag i landbruket

Troms Bondelag inviterer til brannverndag i landbruket i lag med Fylkesmannen i Troms, Troms Brann- og redning og Gjensidige, tirsdag 17.april kl. 1000-1400 ved brannstasjonen i Tromsø, Forsøket 9.

gaupe

Honnør til jaktlaget for raskt uttak av gaupe

Leder i Troms Bondelag, Svein Olav Thomassen er fornøyd med at jaktlaget fikk tatt ut gaupa så raskt. Hanngaupa som drepte 27 sauer i løpet av et døgn, ble felt i går ved 14-tiden. Det viser viktigheten av velfungerende jaktlag som kan trå til når det skjer slike tragedier, sier Thomassen.

Ny lederduo

Ny lederduo i Troms Bondelag

Det ble tett på oppløpet i valget i Troms Bondelag på årsmøtet i dag. Årsmøtet gikk ikke inn for valgkomiteens innstilling, og ny leder ble Svein Olav Thomassen. Mette Pedersen Anfeltmo gikk inn i styret som nestleder.

Mer om omorganisering og sammenslåing av Troms og Finnmark

Landbruksdirektøren i Troms, Berit Nergård Nyre og lederen i Norges Bondelag orienterte årsmøtet i Troms Bondelag om prosessene som foregår. Omorganiseringen skjer på mange nivå og både fylkesmennene og Bondelaget må nå forberede seg på endringer.

Ivar B. Prestbamo

Fylkesråd for samferdsel og miljø Ivar B. Prestbakmo på årsmøtet

Som vi alle har fått med oss, har det vært noe støy rundt prosessen med å slå sammen de to nordligste fylkene, men det er nå landet en avtale. Ivar B. Prestbakmo har vært med hele veien og kom for å orientere årsmøtet i Troms Bondelag om dette arbeidet og veien videre.

Asgeir Slåttnes- foto: Framtid i Nord

Årsmøte i Troms Bondelag

Årsmøtet i Tromsø er åpnet av fylkesordfører Knut Werner Hansen og det var mange gode hilsningstaler til årsmøtet.

Jordbruksoppgjøret 2018

Forhandlingsutvalget i Norges Bondelag skal om en tid inn i årets jordbruksforhandlinger, og da er det viktig at de har fått synspunktene til ditt lokallag med seg. Frist 19. februar!

Dette skjer i Troms Bondelag

Tirsdag
21
August

Styremøte Troms Bondelag

Rundhaug
Mandag
15
Oktober

Årsmøter i lokallagene

Mandag
12
November

Styremøte Troms Bondelag

Indre Troms

Våre samarbeidspartnere