Årsmøte i Oppland Bondelag

Av Astrid Simengård,
 • Tips en venn om denne siden

Årsmøtet i Oppland Bondelag finner sted på Thon Hotel Skeikampen i Gausdal 12.-13. mars.

Timeplan for årsmøtet

Tirsdag 12. mars

kl. 10:30 Frammøte m/kaffe og rundstykker

kl. 11.00       

 • Åpning av møtet v/Marie Skavnes
 • Navneopprop
 • Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Åpent eller lukket møte
 • Valg av to representanter til å underskrive årsmøteprotokollen sammen med møteleder og sekretær

kl. 11.30 Leders tale

kl. 12.00 Pause    

kl. 12.15

 • Årsmelding for Oppland Bondelag 2012
 • Aktuelle saker fra Norges Bondelag ved Trine Hasvang Vaag, styremedlem i Norges Bondelag 

kl. 13.30:   Lunsj

kl. 15.00  Generaldebatt

God pause før middag med tid til videre diskusjoner enten i skiløypa, bassenget eller baren

kl. 19.30  Middag og sosialt samvær

Onsdag 13. mars

kl. 08.30   Møte med fylkesstyret og lokallagsledere

kl. 09.00           

 • Regnskap for Oppland Bondelag 2012
 • Arbeidsplan for Oppland Bondelag 2013
 • Budsjett for Oppland Bondelag 2013           

kl. 09.45  Pause med rydding av rom

kl 10.15  Valg og godtgjørelse for tillitsvalgte

kl. 11.30  Pause

kl. 11.45 ”Fra skipsreder til bonde – ett steg framover” v / bonde Morten Mo, Brandbu

kl. 12.15 Avslutning

kl. 12.30 Lunsj og hjemreise

med forbehold om enkelte endringer i programmet

 

Årsmøtepapirer:

Årsmelding for 2012

Forslag til arbeidsplan for 2013

Valgkomiteens innstilling

 

 

Opplandsbenken

Flomforebygging, soneinndeling og rovdyr

Opplandsdelegasjonen på Bondetinget hadde gode og viktige innlegg på vegne av medlemmene våre. Vi stanger hodet i veggen for flomforebygging, sa Kristina Hegge. Dette må vi løfte opp og få gjort noe med.

Brannberedskap - fyll opp tanken

Det begynner å bli kritisk tørt, og det er større brannfare enn på lenge. Oppland Bondelag oppfordrer de som har anledning, til å fylle møkktank med vann og gi tilbakemelding om at dere vil stå på en beredskapsliste som vi sender over til 110-sentralen.

Fåvang sør

Viktig informasjon ved flomskade

I helga er det igjen mange i fylket vårt som har opplevd flom og at vannmasser har gått innover store jordarealer. Dette gjelder først og fremst Midt- og Sør-Gudbrandsdalen og deler av Etnedal og Nordre Land.

Tar gode grep for distrikt og struktur

Fylkesleder Kristina Hegge er fornøyd med jordbrukets krav til jordbruksforhandlingene som ble lagt fram i dag. Her skal det tas hensyn til distrikt og struktur. Vi skal ta hele landet i bruk, sier hun.

Kristina serverer sveler

Fikk ferske sveler på tur hjem

Nå er jeg sulten, dette passet bra, sa forbipasserende på vei til skysstasjonen på Lillehammer i ettermiddag. Oppland Bondelag slo et slag for egne råvarer og serverte ferske sveler.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Torsdag
16
August

Inspirasjonsdag for bønder i Oppland

NIBIO Apelsvoll, Østre Toten
Tirsdag
21
August

Styremøte 21. - 22. august

Tirsdag
25
September

Styremøte 25. september

Mjøsen Skog, 5. etg

Våre samarbeidspartnere