Årsmøte i Oppland Bondelag

Av Astrid Simengård,
 • Tips en venn om denne siden

Årsmøtet i Oppland Bondelag finner sted på Thon Hotel Skeikampen i Gausdal 12.-13. mars.

Timeplan for årsmøtet

Tirsdag 12. mars

kl. 10:30 Frammøte m/kaffe og rundstykker

kl. 11.00       

 • Åpning av møtet v/Marie Skavnes
 • Navneopprop
 • Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Åpent eller lukket møte
 • Valg av to representanter til å underskrive årsmøteprotokollen sammen med møteleder og sekretær

kl. 11.30 Leders tale

kl. 12.00 Pause    

kl. 12.15

 • Årsmelding for Oppland Bondelag 2012
 • Aktuelle saker fra Norges Bondelag ved Trine Hasvang Vaag, styremedlem i Norges Bondelag 

kl. 13.30:   Lunsj

kl. 15.00  Generaldebatt

God pause før middag med tid til videre diskusjoner enten i skiløypa, bassenget eller baren

kl. 19.30  Middag og sosialt samvær

Onsdag 13. mars

kl. 08.30   Møte med fylkesstyret og lokallagsledere

kl. 09.00           

 • Regnskap for Oppland Bondelag 2012
 • Arbeidsplan for Oppland Bondelag 2013
 • Budsjett for Oppland Bondelag 2013           

kl. 09.45  Pause med rydding av rom

kl 10.15  Valg og godtgjørelse for tillitsvalgte

kl. 11.30  Pause

kl. 11.45 ”Fra skipsreder til bonde – ett steg framover” v / bonde Morten Mo, Brandbu

kl. 12.15 Avslutning

kl. 12.30 Lunsj og hjemreise

med forbehold om enkelte endringer i programmet

 

Årsmøtepapirer:

Årsmelding for 2012

Forslag til arbeidsplan for 2013

Valgkomiteens innstilling

 

 

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Kristina og Trond

Lederskifte i Oppland Bondelag

Kristina Hegge fra Biri seiler opp som en klar lederkandidat når Trond Ellingsbø gir seg etter nesten 10 år som leder i Oppland Bondelag. Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 13.-14. mars er nå klar.

Mor og datter i samtale med foredragsholderne

Forberedt for eierskifte

Nå fikk vi mye å tenke på, sa flere av deltakerne som var samlet til todagers eierskiftekurs på Honne i helga. 20 familier med begge generasjoner tilstede fikk et godt innblikk i hva en eierskifteprosess innebærer.

Trond Ellingsbø

Oppland Bondelag igjen nest største fylkeslag

Når nyttårsklokkene slo, hadde Oppland Bondelag en medlemsvekst på 78 nye medlemmer. Medlemstallet er nå 5649. På landsbasis har også medlemstallet økt. Norges Bondelag har nå 63.572 medlemmer. Svært gledelig, sier fylkesleder Trond Ellingsbø.

Tillitsvalgte fra Gjøvik og Toten

Bondelagets tillitsvalgte på skolebenken

Denne uka møter 150 tillitsvalgte fra lokallagene i Oppland Bondelag på organisasjonsopplæring. Først ute er lokallagene i Gjøvik og Toten som ble kurset i kveld.

God jul og godt nytt år

Vi ønsker medlemmer og samarbeidspartnere ei riktig god jul og godt nytt år. Kontoret er stengt i romjula, men vi kan nås på telefon om det haster.

Dovre Bondelag venter på sommertoget

Bondelagsaktivitet lønner seg

Det er stor aktivitet blant Oppland Bondelags 33 lokallag. Nå får de lønn for strevet. Styret har i dag fordelt nesten en kvart million kroner til lokallagene for den aktiviteten de har hatt i 2017.

På stabburstrappa

Eierskiftekurs

Begynner det å nærme seg tid for overdragelse av garden? Oppland Bondelag arrangerer eierskiftekurs på Honne 3.-4. februar 2018. Vi vil bidra til gode eierskifteprosesser, og kurset fokuserer både på de formelle og de menneskelige sidene ved et eierskifte.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Mandag
09
April

Styremøte 9. - 10. april

Mandag
28
Mai

Ledermøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer
Mandag
28
Mai

Styremøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer

Våre samarbeidspartnere