Årsmøte i Oppland Bondelag

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

Oppland Bondelag avholder sitt årsmøte på Thon Hotell Skeikampen, Gausdal, 14. og 15. mars. I tillegg til vanlige årsmøtesaker blir det som avslutning på årsmøtet foredrag av Oskar Puschmann, seniorrådgiver i Skog og Landskap med tittel ”Landskapsverdier – vår stolthet og forvaltning”

Timeplan for årsmøtet i Oppland Bondelag 2012

Onsdag 14. mars

10.30   Frammøte m/kaffe og rundstykker

11.00  Åpning med åpningssaker

  • Navneopprop
  • Godkjenning av innkalling og sakliste
  • Åpent eller lukket møte
  • Valg av to representanter til å underskrive årsmøteprotokollen sammen med møteleder og sekretær

11.30  Leders tale

12.00  Pause

12.15  Årsmelding for Oppland Bondelag 2011

12.30  Landbruks- og matvaresituasjonen, nasjonalt og internasjonalt v/ Per Skorge, generalsekretær i Norges Bondelag

13.30  Lunsj

15.00  Generaldebatt

17.00  Pause

17.15  Regnskap for Oppland Bondelag 2011

17.30  Avslutning for dagen

19.00  Middag og sosialt samvær

 Torsdag 15. mars

08.30 Møte med fylkesstyret og lokallagsledere

09.00  Årsmøtet fortsetter

  • Arbeidsplan for Oppland Bondelag 2012
  • Budsjett for Oppland Bondelag 2012
  • Valg
  • Godtgjørelse for tillitsvalgte

11.30  Pause med rydding av rom

12.00  Landskapsverdier - vår stolthet og forvaltning v/ Oskar Puschmann, seniorrådgiver i Skog og Landskap

12.45  Avslutning

13.00  Lunsj

Sakliste

Forslag til arbeidsplan

Valgkomiteens innstilling

 

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Kristina og Trond

Lederskifte i Oppland Bondelag

Kristina Hegge fra Biri seiler opp som en klar lederkandidat når Trond Ellingsbø gir seg etter nesten 10 år som leder i Oppland Bondelag. Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 13.-14. mars er nå klar.

Mor og datter i samtale med foredragsholderne

Forberedt for eierskifte

Nå fikk vi mye å tenke på, sa flere av deltakerne som var samlet til todagers eierskiftekurs på Honne i helga. 20 familier med begge generasjoner tilstede fikk et godt innblikk i hva en eierskifteprosess innebærer.

Trond Ellingsbø

Oppland Bondelag igjen nest største fylkeslag

Når nyttårsklokkene slo, hadde Oppland Bondelag en medlemsvekst på 78 nye medlemmer. Medlemstallet er nå 5649. På landsbasis har også medlemstallet økt. Norges Bondelag har nå 63.572 medlemmer. Svært gledelig, sier fylkesleder Trond Ellingsbø.

Tillitsvalgte fra Gjøvik og Toten

Bondelagets tillitsvalgte på skolebenken

Denne uka møter 150 tillitsvalgte fra lokallagene i Oppland Bondelag på organisasjonsopplæring. Først ute er lokallagene i Gjøvik og Toten som ble kurset i kveld.

God jul og godt nytt år

Vi ønsker medlemmer og samarbeidspartnere ei riktig god jul og godt nytt år. Kontoret er stengt i romjula, men vi kan nås på telefon om det haster.

Dovre Bondelag venter på sommertoget

Bondelagsaktivitet lønner seg

Det er stor aktivitet blant Oppland Bondelags 33 lokallag. Nå får de lønn for strevet. Styret har i dag fordelt nesten en kvart million kroner til lokallagene for den aktiviteten de har hatt i 2017.

På stabburstrappa

Eierskiftekurs

Begynner det å nærme seg tid for overdragelse av garden? Oppland Bondelag arrangerer eierskiftekurs på Honne 3.-4. februar 2018. Vi vil bidra til gode eierskifteprosesser, og kurset fokuserer både på de formelle og de menneskelige sidene ved et eierskifte.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Mandag
09
April

Styremøte 9. - 10. april

Mandag
28
Mai

Ledermøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer
Mandag
28
Mai

Styremøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer

Våre samarbeidspartnere