Årsmøte i Oppland Bondelag

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

Oppland Bondelag avholder sitt årsmøte på Thon Hotell Skeikampen, Gausdal, 14. og 15. mars. I tillegg til vanlige årsmøtesaker blir det som avslutning på årsmøtet foredrag av Oskar Puschmann, seniorrådgiver i Skog og Landskap med tittel ”Landskapsverdier – vår stolthet og forvaltning”

Timeplan for årsmøtet i Oppland Bondelag 2012

Onsdag 14. mars

10.30   Frammøte m/kaffe og rundstykker

11.00  Åpning med åpningssaker

  • Navneopprop
  • Godkjenning av innkalling og sakliste
  • Åpent eller lukket møte
  • Valg av to representanter til å underskrive årsmøteprotokollen sammen med møteleder og sekretær

11.30  Leders tale

12.00  Pause

12.15  Årsmelding for Oppland Bondelag 2011

12.30  Landbruks- og matvaresituasjonen, nasjonalt og internasjonalt v/ Per Skorge, generalsekretær i Norges Bondelag

13.30  Lunsj

15.00  Generaldebatt

17.00  Pause

17.15  Regnskap for Oppland Bondelag 2011

17.30  Avslutning for dagen

19.00  Middag og sosialt samvær

 Torsdag 15. mars

08.30 Møte med fylkesstyret og lokallagsledere

09.00  Årsmøtet fortsetter

  • Arbeidsplan for Oppland Bondelag 2012
  • Budsjett for Oppland Bondelag 2012
  • Valg
  • Godtgjørelse for tillitsvalgte

11.30  Pause med rydding av rom

12.00  Landskapsverdier - vår stolthet og forvaltning v/ Oskar Puschmann, seniorrådgiver i Skog og Landskap

12.45  Avslutning

13.00  Lunsj

Sakliste

Forslag til arbeidsplan

Valgkomiteens innstilling

 

Opplandsbenken

Flomforebygging, soneinndeling og rovdyr

Opplandsdelegasjonen på Bondetinget hadde gode og viktige innlegg på vegne av medlemmene våre. Vi stanger hodet i veggen for flomforebygging, sa Kristina Hegge. Dette må vi løfte opp og få gjort noe med.

Brannberedskap - fyll opp tanken

Det begynner å bli kritisk tørt, og det er større brannfare enn på lenge. Oppland Bondelag oppfordrer de som har anledning, til å fylle møkktank med vann og gi tilbakemelding om at dere vil stå på en beredskapsliste som vi sender over til 110-sentralen.

Fåvang sør

Viktig informasjon ved flomskade

I helga er det igjen mange i fylket vårt som har opplevd flom og at vannmasser har gått innover store jordarealer. Dette gjelder først og fremst Midt- og Sør-Gudbrandsdalen og deler av Etnedal og Nordre Land.

Tar gode grep for distrikt og struktur

Fylkesleder Kristina Hegge er fornøyd med jordbrukets krav til jordbruksforhandlingene som ble lagt fram i dag. Her skal det tas hensyn til distrikt og struktur. Vi skal ta hele landet i bruk, sier hun.

Kristina serverer sveler

Fikk ferske sveler på tur hjem

Nå er jeg sulten, dette passet bra, sa forbipasserende på vei til skysstasjonen på Lillehammer i ettermiddag. Oppland Bondelag slo et slag for egne råvarer og serverte ferske sveler.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Torsdag
16
August

Inspirasjonsdag for bønder i Oppland

NIBIO Apelsvoll, Østre Toten
Tirsdag
21
August

Styremøte 21. - 22. august

Tirsdag
25
September

Styremøte 25. september

Mjøsen Skog, 5. etg

Våre samarbeidspartnere