Årsmøte i Norges Bondelag arrangeres i disse dager i Lillehammer.

Av Linda Nordlie,
  • Tips en venn om denne siden

Leder Nils T. Bjørke holdt sitt innledningsforedrag i starten av årsmøtet der han fokuserte på viktigheten og riktigheten av at Norges Bondelag brøt under årets forhandlinger. Han løftet forsamlingen med et glimrende foredrag – applausen satt lett i forsamlingen!

Fra Nordland vil følgende holde innlegg under årsmøtet: Wanja Rakvaag (rovvilt og bl.a. jervprosjektet), Jan Gunnar Eilertsen (kompetanse/rådgiving, Arktisk Landbruk og forholdet til Samvirke) samt Bernt Skarstad (Landbruk og politikk).

Årsmøtedelegatene fra Nordland fra høyre: Bernt Skarstad, Tove Mosti Berg, Wanja Rakvaag, Jan Gunnar Eilertsen, John-Erik Johansen og Kåre Holand.

To helgelendinger i styret til Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt John-Erik Skjellnes Johansen fra Dønna til styrerepresentant i organisasjonen. Merethe Sund fra Sømna ble valgt inn som nytt styremedlem i Norges Bondelag.

Erstatning for avlingssvikt

Erstatning for avlingssvikt er betinget av at foretaket kan dokumentere sammenheng mellom skaden, klimatiske forhold og avlingssvikt.

Våre samarbeidspartnere