Arktiske Landbruksting i Bodø 7. februar

Publisert 19.01.2017
  • Tips en venn om denne siden

Her er alle landbruksinteresserte hjertelig velkommen. Vi vil få presentert noen av de prosjektene som ble finansiert med støtte fra Arktiske midler som ble tildelt Fylkesmennene i Nordland, Troms og Finnmark.

I tillegg var Nordland Fylkeskommune og Sametinget med på finansieringen av prosjekter som skulle fremme Arktisk Landbruk og regionale fortrinn. Dette vil prege første halvdel av programmet denne dagen, men vi ønsker også å vie tid til politisk debatt. Vi har fått på plass et bra debattpanel som skal debattere Meld. St. 11 «Endring og utvikling»:

Deltagere i debatten kommer fra øverst hylle, Landbruks og Matminister Jon Georg Dale, fra Sp Trygve Slagsvold Vedum, Fra H Laila Davidsen, fra Norsk Landbrukssamvirke Ola Hedstein, fra Bonde og Småbrukarlaget Merethe Furuberg, og ikke minst leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes.

Konferansen er gratis. Påmelding til Ajna Nystad innen 24.01.17 Send påmelding ajna.nystad@bondelaget.no

Program

Vi er på flyttefot, desember 2017

Nordland Bondelag flytter kontor

Nå har vi pakket oss ut av de gamle kontorene og gjør oss klar for flytting til ny adresse. Fra 3. januar er vi å treffe i Havnegata 9 i Bodø.

Tør å spørre: - er du medlem?

Verv og vinn!

November er vervemåned og det er premier til alle som verver. Beste verver i Nordland i 2017 får i tillegg et reisegavekort!

Gaupe angriper lam på beite. Fotograf Jostein Hunstad.

Kurs om erstatning for tap til rovvilt

Norges Bondelags advokater og andre medarbeidere med kompetanse på erstatning for tap av beitedyr til rovvilt holder kurs på Meyergården 19. oktober.

Våre samarbeidspartnere