Arktiske Landbruksting i Bodø 7. februar

Publisert 19.01.2017
  • Tips en venn om denne siden

Her er alle landbruksinteresserte hjertelig velkommen. Vi vil få presentert noen av de prosjektene som ble finansiert med støtte fra Arktiske midler som ble tildelt Fylkesmennene i Nordland, Troms og Finnmark.

I tillegg var Nordland Fylkeskommune og Sametinget med på finansieringen av prosjekter som skulle fremme Arktisk Landbruk og regionale fortrinn. Dette vil prege første halvdel av programmet denne dagen, men vi ønsker også å vie tid til politisk debatt. Vi har fått på plass et bra debattpanel som skal debattere Meld. St. 11 «Endring og utvikling»:

Deltagere i debatten kommer fra øverst hylle, Landbruks og Matminister Jon Georg Dale, fra Sp Trygve Slagsvold Vedum, Fra H Laila Davidsen, fra Norsk Landbrukssamvirke Ola Hedstein, fra Bonde og Småbrukarlaget Merethe Furuberg, og ikke minst leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes.

Konferansen er gratis. Påmelding til Ajna Nystad innen 24.01.17 Send påmelding ajna.nystad@bondelaget.no

Program

To helgelendinger i styret til Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt John-Erik Skjellnes Johansen fra Dønna til styrerepresentant i organisasjonen. Merethe Sund fra Sømna ble valgt inn som nytt styremedlem i Norges Bondelag.

Erstatning for avlingssvikt

Erstatning for avlingssvikt er betinget av at foretaket kan dokumentere sammenheng mellom skaden, klimatiske forhold og avlingssvikt.

Våre samarbeidspartnere