Arktisk verdiskaping!

Publisert 07.07.2015
  • Tips en venn om denne siden

NHO Reiseliv Nord-Norge skal for 13de gang dele ut prisen Arktisk Verdiskaping til Nord-Norges mest nyskapende matprodukt. Alle nordnorske matprodusenter inviteres til å konkurrere om tittelen Arktisk Verdiskaping, heder og ære, og en førstepremie på 30.000 kroner. Vi deler også ut andre- og tredjepremie på 10.000 og 5.000 kroner. I tillegg vil produkter som utmerker seg motta hederlig omtale.

 

Målsetting

Konkurransen skal stimulere til nyskaping, produktutvikling og bedriftsutvikling innenfor matsektoren i Nord-Norge og bidra til å profilere kvalitetsprodukter fra landsdelen.

Hvilke produkter

Konkurransen er beregnet på nye, foredlede matprodukter (ikke råvarer) produsert i landsdelen. Produktene må ha handverksmessig kvalitet og egenart knyttet til region, råvarer, mattradisjoner og/eller smak.

  1. Med handverksmessig kvalitet menes en handverksmessig produksjonsmetode med strenge krav til råvarer og ingredienser som gir produktene kvaliteter utover vanlige standardprodukter.

• Med nye menes at de er kommet i salg etter 1. september 2014.

• Med nordnorsk menes størst mulig grad av nordnorske råvarer og at de er produsert i Nord-Norge.

• I vurderingen vil grad av nyskaping/innovasjon være sentral. Vi understreker at nyskaping også kan ta utgangspunkt i tradisjonsmat og gamle produksjonsmetoder, nytt design på eksisterende produkt eller nye produksjonsmetoder.

• Emballasjen blir vurdert utfra funksjonalitet til produktets marked, dagligvare og/eller storhusholdning.

Produktene sendes inn i den form de tilbys kunden, med emballasje og eventuelt medfølgende informasjonsmateriale (brosjyre, oppskriftshefte o.l).

Hvem kan delta

Alle lokalmatprodusenter i landsdelen kan delta med inntil to produkter.

Konkurransekriterier

Det konkurreres i én klasse. Produktene evalueres ut fra følgende kriterier:

• Grad av innovasjon på:

- selve produktet

- produksjonsprosessen

- design/emballasje tilpasset produktets marked, dagligvare og/eller storhusholdning

• Bruk og profilering av nordnorske råvarer

• Bruk og profilering av nordnorsk identitet

• Kommersielt potensial

For hvert produkt skal det sendes inn produktbeskrivelse med:

• Produktets navn

• Produsentens navn

• Produksjonssted

• Råvareliste med beskrivelse av hvor råvaren kommer fra

• Beskrivelse av markedssegment/kundegruppe produktet er beregnet på

• Eventuelle innovative kvaliteter i produkt, produksjon og/eller distribusjon

• Beskrivelse av hvordan produktet profilerer nordnorsk tradisjon og identitet

Kåring

Juryen vil bestå av fem medlemmer med kompetanse innen mat, markedsføring, dagligvarehandel og design. Vinneren kåres på Nordnorsk Storhusholdningsmesse i Tromsø onsdag 16. september.

Påmelding

Påmelding skjer elektronisk på påmeldingslinken www.bioforsk.no/verdiskapingspris. Alle deltakende produkter vil bli utstilt på Arktisk Mattorg på Nordnorsk Storhusholdningsmesse i Fløyahallen. Fem enheter av produktet sendes inn til konkurransen. Mer informasjon om dette sendes ut til alle påmeldte.

Påmeldingsfrist

Påmeldingsfrist er 1. september 2015.

Spørsmål rettes til:

Lise Haug Kristin L. Pettersen

NIBIO NHO Reiseliv Nord-Norge/Reiseliv i Nord AS

Tel: 934 98 755 Tel: 917 69 296

lise.haug@bioforsk.no kristin.pettersen@nhoreiseliv.no

gaupe

Honnør til jaktlaget for raskt uttak av gaupe

Leder i Troms Bondelag, Svein Olav Thomassen er fornøyd med at jaktlaget fikk tatt ut gaupa så raskt. Hanngaupa som drepte 27 sauer i løpet av et døgn, ble felt i går ved 14-tiden. Det viser viktigheten av velfungerende jaktlag som kan trå til når det skjer slike tragedier, sier Thomassen.

Ny lederduo

Ny lederduo i Troms Bondelag

Det ble tett på oppløpet i valget i Troms Bondelag på årsmøtet i dag. Årsmøtet gikk ikke inn for valgkomiteens innstilling, og ny leder ble Svein Olav Thomassen. Mette Pedersen Anfeltmo gikk inn i styret som nestleder.

Mer om omorganisering og sammenslåing av Troms og Finnmark

Landbruksdirektøren i Troms, Berit Nergård Nyre og lederen i Norges Bondelag orienterte årsmøtet i Troms Bondelag om prosessene som foregår. Omorganiseringen skjer på mange nivå og både fylkesmennene og Bondelaget må nå forberede seg på endringer.

Ivar B. Prestbamo

Fylkesråd for samferdsel og miljø Ivar B. Prestbakmo på årsmøtet

Som vi alle har fått med oss, har det vært noe støy rundt prosessen med å slå sammen de to nordligste fylkene, men det er nå landet en avtale. Ivar B. Prestbakmo har vært med hele veien og kom for å orientere årsmøtet i Troms Bondelag om dette arbeidet og veien videre.

Asgeir Slåttnes- foto: Framtid i Nord

Årsmøte i Troms Bondelag

Årsmøtet i Tromsø er åpnet av fylkesordfører Knut Werner Hansen og det var mange gode hilsningstaler til årsmøtet.

Jordbruksoppgjøret 2018

Forhandlingsutvalget i Norges Bondelag skal om en tid inn i årets jordbruksforhandlinger, og da er det viktig at de har fått synspunktene til ditt lokallag med seg. Frist 19. februar!

Tenk trygt, tenk tryggere sammen.

Hvordan kan du som bonde og sambygding bidra til best mulig sikkerhet på egen gård og for lokalsamfunnet rundt deg når en ulykke eller naturkatastrofe inntreffer?

Vil du bli jordbærprodusent?

INFORMASJONSMØTE OM PROSJEKTET JORDBÆRLØFT FOR NORD-NORGE Bardufosstun torsdag 25. januar kl. 18.30-21.30 (møtet er åpent hele kvelden dersom 18.30 blir for tidlig mtp bla fjøstider)

Regionmøter Troms Bondelag 2018

Da er det straks klart for årets regionmøter i Troms Bondelag, invitasjonen er sendt deg som medlem per epost eller som brev. I år får vi med oss Mattilsynet på tur, de vil informere om viktige nyheter og regelverk. I tillegg kjøres det organisajonskurs for våre tillitsvalgte i etterkant av møte. Ta kontakt med ditt lokallag eller organisasjonssjefen om du er interessert i å delta.

Ledermøte

Ledermøte for Troms Bondelag i Nordreisa

Lokallagslederne i Troms er samlet i Nordreisa for felles ledermøte. Trine Hasvang Vaag startet dagen med orientering fra Nortura angående lammesesong og lidyrformidling

Dette skjer i Troms Bondelag

Tirsdag
17
April

Brannverndag, Tromsø

Tromsø
Torsdag
19
April

HMS-DAG på Universitet og steke pannekaker

Universitetet i Tromsø
Tirsdag
21
August

Styremøte Troms Bondelag

Rundhaug

Våre samarbeidspartnere