Arktisk Landbruk tar ny sats!

Av Linda Nordlie,
  • Tips en venn om denne siden

Landbruks- og matministeren gir Arktisk Landbruk 9 millioner kr. over tre år!

På et oppstartseminar i regi av Fylkesmennene i Nordland, Troms og Finnmark i Tromsø i dag, overrekte ministeren kr. 9 mill til Fylkesmennene i nord. Midlene er øremerket til Arktisk Landbruk og ambisjonsnivået er høyt på vegne av næringa.

Det er viktig å snakke næringa opp og fram, få fokus på næringas viktighet og omfang i nord samt det mulighetsområdet som ligger i fremtida! Ministeren understreket hvor sentral tollvernet er, særlig for Nord-Norge.

Av de øvrige innlegg under seminaret ble det særlig påpekt viktigheten av at næringa gis rammevilkår som sikrer produksjon og rekruttering for fremtida. Prosjektet Arktisk Landbruk ble ønsket velkommen og mange signaliserte ønsker om å være med og bidra.  

Fylkesleder i Nordland Bondelag Bernt Skarstad   Landbruks og matminister Trygve Slagsvold Vedum

Vi er på flyttefot, desember 2017

Nordland Bondelag flytter kontor

Nå har vi pakket oss ut av de gamle kontorene og gjør oss klar for flytting til ny adresse. Fra 3. januar er vi å treffe i Havnegata 9 i Bodø.

Tør å spørre: - er du medlem?

Verv og vinn!

November er vervemåned og det er premier til alle som verver. Beste verver i Nordland i 2017 får i tillegg et reisegavekort!

Gaupe angriper lam på beite. Fotograf Jostein Hunstad.

Kurs om erstatning for tap til rovvilt

Norges Bondelags advokater og andre medarbeidere med kompetanse på erstatning for tap av beitedyr til rovvilt holder kurs på Meyergården 19. oktober.

Våre samarbeidspartnere