Arktisk landbruk – Nye veier for Arktisk grønnsaksproduksjon

Av Ajna Nystad,
  • Tips en venn om denne siden

Lokalmat er i skuddet. Etterspørselen og salget av lokalmatprodukter har økt de siste årene. Grønnsaker dyrket i nordlige strøk er kjent som «gode, sprø, saftige og søte». Derfor bør vi dyrke mer. Det skal prosjektet «Nye veier for arktisk grønnsaksproduksjon» bidra til.

Kålrot og gulrot dyrket under midnattssol og i kjølig klima inneholder færre bitterstoffer og er søtere i smaken. Dette er unike, arktiske kvalitetsegenskaper som gir konsumentene bedre grønnsaker og bidrar til at man kan redusere sukkermengden når grønnsakene brukes som råvarer i ferdigretter.

Produsentorganisasjonen Ottars prosjekt «Nye veier for arktisk grønnsaksproduksjon», er et samarbeid med Tromspotet AS, Art Nor AS, kommuner i Midt-Troms og NIBIO.

Målsettinger
Hovedmålsettingen med prosjektet er å
utvikle og etablere en stabil og lagringsdyktig basisproduksjon avgrønnsaker i arktiske områder til konsum- og industrimarkedet. Gulrot, kålrot, Målselvnepe og hodekål er med i satsingen.

  • Delmål 1: Rekruttere og etablere av produsentmiljø til volumproduksjon av grønnsaker.
  • Delmål 2: Kunnskaps- og kompetanseheving innen grønnsaksproduksjon i Nord-Norge.
  • Delmål 3: Etablere kvalitetsproduksjon av kålrot, Målselvnepe og gulrot.
  • Delmål 4: Kvalitetsspesifikasjoner for arktiske grønnsaker, varemerkebygging.

Prosjektet har så lang ført til rekruttering av 12 grønnsaksprodusenter, ca. 100 dekar grønnsaker (2015) og 150 tonn grønnsaker (2015) (mesteparten levert til Tromspotet).

I 2015 ble aksjeselskapet Maskinring Midt-Troms AS etablert. Selskapet har investert i en høstemaskin for rotvekster. Flere gårdbrukere er aksjeeiere og mange har gjort en stor innsats i forbindelse med anskaffelse, igangkjøring og utprøving av maskinen i ulike kulturer. Prosjektleder sier at arbeidet med mekanisering har vært helt nødvendig for å komme dit de er i løpet av to sesonger, og for å oppnå volumer som måles i tonn og ikke i kilo.

Et nytt driftssystem for høsting, vasking og pakking av Målselvnepe er prøvd ut. Det var knyttet spenning til om Målselvnepe faktisk tåler maskinell høsting, men det viste seg at den klarte seg godt.

«Vi er i ferd med å bygge opp en maskinpark tilpasset grønnsaksproduksjon i nord og kompetanseheving foregår på alle nivå. Vi har en gjeng med utrolig dyktige bønder som tør å satse og stiller opp når nye sorter og teknikker skal prøves. Vi er også stolte av de unge gårdbrukerne som har hevet seg rundt med grønnsaksproduksjon. I dag har vi fire gårdbrukere på 25 år som har arealer på 10 dekar og mer», sier prosjektleder Ulrike Naumann. «Dette er en storstilt satsing der flere bedrifter og aktører jobber tett sammen for å bygge opp volumproduksjon av grønnsaker i nord. Vi har store forhåpninger til fortsettelsen.»

«Nye veier for arktisk grønnsaksproduksjon» er finansiert med midler fra Innovasjon Norge og Arktiske midler som forvaltes av Fylkesmennene i Nord-Norge pluss egeninnsats fra prosjekteier og samarbeidspartnere. Totalbudsjettet er 2 220 000. Arktiske tilskuddsmidler utgjør 700 000,-.

Prosjektet startet i 2014 og avsluttes i 2017.

Artikkel 1 Arktisk landbruk – matproduksjon i midnattsol og mørketid (om artikkelserien)

Om midler til utvikling av arktisk landbruk

http://www.norsklandbruk.no/plantekultur/grannsaksmobilisering-i-troms/

Kontaktpersoner:

Prosjektleder: Ulrike Naumann, ottar@tromspotet.no, tlf 993 02 840

Åse Vøllestad, Fylkesmannen i Finnmark, fmfiavo@fylkesmannen.no, tlf 78950572

Monica Iveland, Fylkesmannen i Nordland, fmnomiv@fylkesmannen.no, tlf. 75547827/91148992

Midler til utvikling av arktisk landbruk

Dette er artikkel nr 5 av i alt 25 i en serie som vil presentere bruken av midlene til utvikling av arktisk landbruk og status på innvilgede prosjekter. Neste artikkel kommer 2.august og handler om arktisk mat, merkevare og marked. Totalt er kr 12 335 162 innvilget til 24 ulike prosjekter. Midlene brukt i satsingen er bevilget av Fylkesmennene i Nord-Norge, av Sametinget og av Nordland fylkeskommune.

Det har vært to søknadsomganger, en i 2013 og en i 2014. Alle søknader er behandlet av styret for forvaltning av midlene. Styret består av representanter fra de tre Fylkesmennene, fra Sametinget, Bonde- og småbrukarlaget, Bondelaget og Norske reindriftssamers landsforbund. Det er styret som har fattet vedtak om fordeling av midlene. Satsingen har vært administrert av de tre Fylkesmennene.

Alle tilgjengelige midler er bevilget og det vil derfor ikke bli flere søknadsomganger.

gaupe

Honnør til jaktlaget for raskt uttak av gaupe

Leder i Troms Bondelag, Svein Olav Thomassen er fornøyd med at jaktlaget fikk tatt ut gaupa så raskt. Hanngaupa som drepte 27 sauer i løpet av et døgn, ble felt i går ved 14-tiden. Det viser viktigheten av velfungerende jaktlag som kan trå til når det skjer slike tragedier, sier Thomassen.

Ny lederduo

Ny lederduo i Troms Bondelag

Det ble tett på oppløpet i valget i Troms Bondelag på årsmøtet i dag. Årsmøtet gikk ikke inn for valgkomiteens innstilling, og ny leder ble Svein Olav Thomassen. Mette Pedersen Anfeltmo gikk inn i styret som nestleder.

Mer om omorganisering og sammenslåing av Troms og Finnmark

Landbruksdirektøren i Troms, Berit Nergård Nyre og lederen i Norges Bondelag orienterte årsmøtet i Troms Bondelag om prosessene som foregår. Omorganiseringen skjer på mange nivå og både fylkesmennene og Bondelaget må nå forberede seg på endringer.

Ivar B. Prestbamo

Fylkesråd for samferdsel og miljø Ivar B. Prestbakmo på årsmøtet

Som vi alle har fått med oss, har det vært noe støy rundt prosessen med å slå sammen de to nordligste fylkene, men det er nå landet en avtale. Ivar B. Prestbakmo har vært med hele veien og kom for å orientere årsmøtet i Troms Bondelag om dette arbeidet og veien videre.

Asgeir Slåttnes- foto: Framtid i Nord

Årsmøte i Troms Bondelag

Årsmøtet i Tromsø er åpnet av fylkesordfører Knut Werner Hansen og det var mange gode hilsningstaler til årsmøtet.

Jordbruksoppgjøret 2018

Forhandlingsutvalget i Norges Bondelag skal om en tid inn i årets jordbruksforhandlinger, og da er det viktig at de har fått synspunktene til ditt lokallag med seg. Frist 19. februar!

Tenk trygt, tenk tryggere sammen.

Hvordan kan du som bonde og sambygding bidra til best mulig sikkerhet på egen gård og for lokalsamfunnet rundt deg når en ulykke eller naturkatastrofe inntreffer?

Vil du bli jordbærprodusent?

INFORMASJONSMØTE OM PROSJEKTET JORDBÆRLØFT FOR NORD-NORGE Bardufosstun torsdag 25. januar kl. 18.30-21.30 (møtet er åpent hele kvelden dersom 18.30 blir for tidlig mtp bla fjøstider)

Regionmøter Troms Bondelag 2018

Da er det straks klart for årets regionmøter i Troms Bondelag, invitasjonen er sendt deg som medlem per epost eller som brev. I år får vi med oss Mattilsynet på tur, de vil informere om viktige nyheter og regelverk. I tillegg kjøres det organisajonskurs for våre tillitsvalgte i etterkant av møte. Ta kontakt med ditt lokallag eller organisasjonssjefen om du er interessert i å delta.

Ledermøte

Ledermøte for Troms Bondelag i Nordreisa

Lokallagslederne i Troms er samlet i Nordreisa for felles ledermøte. Trine Hasvang Vaag startet dagen med orientering fra Nortura angående lammesesong og lidyrformidling

Våre samarbeidspartnere