Arealplankurs

Av Sissel Waaler,
  • Tips en venn om denne siden

Torsdag 11. januar skal Bondelagene i Vestfold, Telemark og Buskerud arrangere et arealplankurs for sine tillitsvalgte på Gjennestad i Stokke.

Dette blir en anledning til å lære noe om jordvern og arbeid for å ta vare på arealer, og en anledning til å møte mange som jobber for det samme på tvers av fylkesgrensene. Samtidig er dette en flott anledning til å møte vår nye statssekretær i Samferdselsdepartementet Anders Werp i hans nye rolle.

Kurset er gratis. Av hensyn til møterom og bespisning trenger vi en påmelding. Frist innen 1.januar 2018 til ole.andreas.lilloe-olsen@bondelaget.no

 

Foreløpig program:

10.00     Velkommen v/ fylkesleder Thorleif Muller

10.10     Innføring i og bruk av Bondelagets arealplanveileder
v/ Ole Andreas Lilloe-Olsen, NBs Fagteam matjord

10.30     Matjordas vern - Forholdet mellom jordloven og plan- og bygningsloven
v/ landbrukssjef Rune Nordeide, Re og Tønsberg og plansjef Anne B. Hekland, Tønsberg

11.00     Pause

11.10     Plan- og bygningsloven og planprosess – når kan vi komme med innspill?
v/ plansjef Anne B. Hekland, Tønsberg og landbrukssjef Rune Nordeide, Re og Tønsberg

Eks på innspill og engasjement i planprosess
v/ Bømlo Bondelag, Skoger Bondelag og Sande og Strømm Landbrukslag.

12.15     Lunsj

13.00     Samferdsel – er det bare å ture frem over matjorda?
v/ Anders Werp, bonde fra Øvre Eiker og statssekretær Samferdselsdepartementet

13.45     Matjordplan og jordflytting – fornuftig kompensering?
v/Jon Randby, FMVE

14.05     Pause

14.20     Eksempler på hvordan:                          

…vi jobber med Regional plan og langsiktige utviklingsgrenser i Vestfold v/ Amund Kind, Vestfold Bondelag

…bondelaget kan samarbeide med de regionale jordvernforeningene/-alliansene i våre fylker

15.00     Hvilke rettigheter har jeg som grunneier i planprosesser
v/samarbeidsadvokat Anne Tellefsen, Advokatfirma Haraldsen Bydal

15.30     Oppsummering og avslutning

Erstatning ved avlingssvikt

Vi er inne i en periode med lite nedbør, tørke og økt sannsynlighet for såkalt klimatisk avlingssvikt. Erstatning ved avlingssvikt er betinget av at du kan dokumentere sammenheng mellom skaden, klimatiske forhold og avlingssvikt. Meld fra til landbrukskontoret så raskt som mulig etter at skaden har oppstått.

Bondetinget 18 – Lier bondelag kåret til årets lokallag

Det ble en ekstra hyggelig årsmøte-middag for Buskerud-delegasjonen i år, da Lier bondelag ble utnevnt til årets lokallag i Norges Bondelag under middagen. -Dette hadde jeg aldri forventet, men det er utrolig moro sier lokallagsleder Wiggo Andersen. Vi gratulerer!

59 Topptur i strålende sol

Sola og deltakerne strålte om kapp da 59 grader Topptur ble arrangert for sjette gang 24. mai. Her møtes elvene fra naturbruksskolene til vennskapelig kappestrid. I tillegg til elvene fra Rosthaug og Saggrenda var det også med elever fra Melsom i Vestfold, Kalnes i Østfold og Hvam i Akershus. Saggrenda ble også i år beste lag og beste skole. - Vi er svært godt fornøyd med arrangementet, sier primus motor Karl Henrik Berke

God jobb fra forhandlingsutvalget – en avtale til å leve med

Det har vært travelt for fylkesleder Egil Chr. Hoen om dagen, med både jordbruksforhandlinger og våronn. Begge deler viktige for resultatet på bunnlinja. – Jeg er tilfreds med at jordbruksorganisasjonene har blitt enige med staten om jordbruksavtalen for 2019, jeg vil gi honnør til forhandlingsutvalget som har gjort en god jobb sier fylkesleder Hoen. - Vi har greid å styrke markedsbalanseringa ved at regjeringa har gått med på å innføre virkemidler som forsterker muligheten til å balansere markedet for sau og svin. Det er svært viktig for næringa på både kort og langt sikt, og var avgjørende å få igjennom for næringa understreker Hoen.

Med mat i fokus

Det skjer stadig positive ting rundt omkring i fylket vårt. Bygdekvinnelaget i Nore og Uvdal lager mat til elvene på Uvdal skole og Nore og Uvdal Bondelag assisterer med servering. – Dette er et veldig positivt tiltak som vi støtter opp om, sier lokallagsleder i Nore og Uvdal Johan Høglund.

Større ramme og bedre fordeling

-Buskerud er et mangfoldig fylke med mange forskjellige produksjoner fra fjord til fjell, som et Norge i miniatyr. Vi sørger for mat, arbeidsplasser og åpne landskap. Om vi fortsatt skal ha aktive bruk over hele fylket vårt, må bonden også få ei lønn å leve av, sier fylkesleder i Buskerud Bondelag Egil Christopher Hoen. – Jordbruket har nå gitt beskjed om at vi starter forhandlingene med Staten, og vi forventer at resultatet av forhandlingene gir mulighet til fortsatt å ha et mangfold av bruk i hele Buskerud. Da må ramma økes og fordelingen bli bedre understreker fylkesleder Hoen.

Villfisksamlinga 2018

Villfisksamlinga 25.-26.mai Ål i Hallingdal. Hovedtema i år er forbetring av lokale gyteforhold og oppvekstmiljø som hovedtema. Grunna gode støttespelarar er arrangementa gratis!

Et krav om matproduksjon i hele Norge

-Jordbrukets krav møter dagens utfordringer i landbruket med gode og framtidsretta løsninger, sier fylkesleder i Buskerud Bondelag Egil Christopher Hoen. Vi har overlevert vårt krav til årets jordbruksoppgjør til staten i dag. Kravet legger vekt på gode og langsiktige løsninger som styrker mangfoldet i norsk landbruk, og foreslår virkemidler som kan løse dagens utfordringer i næringa.

Vårens vakreste eventyr på Ringerike

Det årlige vårslippet på Felleskjøpet i Hønefoss er en lang tradisjon. Næringa går sammen om arrangementet og i finværet var det mange som tok turen innom. Ringerikes Blad kunne melde om over 4.000 besøkende. – Dette er vi svært godt fornøyd med, sier leder i Norderhov Sogneselskap Harald Fagerås. Fagerås kunne vise til et utall av aktiviteter.

Søndre Gjerpen Gård

Våraktiviteter

I Buskerud er det flere lokallag og bønder som har vært aktive i april. Øvre Eiker Bondelag har hatt sin årlige frokostaksjon, Skoger Bondelag har inviterte barnehagebarn på gårdsbesøk og i Lier har det vært Vårlepp i Lierbyen.

Våre samarbeidspartnere