Åpning av HMS kampanjen

Av Tåle Willerud,
  • Tips en venn om denne siden

Onsdag 27. juni ble Oppland sin del av den pågående HMS kampanjen i landbruket åpnet med en HMS markdag i Øyer.

Det var ca 15 deltakere på den føste markdagen i HMS kampanjen i Oppland. Tema for dagen var sikker bruk av maskiner og redskap med fokus på kraftoverføringsutstyr. Landbrukets HMS tjeneste demonstrerte hva som skjer dersom en kommer i kontakt med en ubeskyttet kraftoverføringsaksl som er i drift. Demonstrasjonen viste at klær raskt tar tak i slike aksler og en har da små muligheter til å komme unna. Det ble også snakket mye om sikker bruk av traktor, spesielt rundt krav om innsetting av sikkerhetsbelte og bruk av dette i traktor.

Videre ble alle tatt med på en kort vernerunde for å se hvordan en enkelt kan sjekke farlige punkt på egen gård. Her ble det sett på silo og fylltømmer og rutiner ved ilegging og uttak av silo, mulige farer ved åpne luker og det ble sett på rutiner ved dyrehåndtering.

Det ble en informativ dag for de fremmøtte. Vi takker Andreas Andersgård som stilte gården til disposisjon for markdagen.

 

 Interesserte deltakere på markdag

 

Demonstrasjon av godkjent kraftoverføringsaksel

 

Kjeledressen til LHMS fikk hard medfart

Opplandsbenken

Flomforebygging, soneinndeling og rovdyr

Opplandsdelegasjonen på Bondetinget hadde gode og viktige innlegg på vegne av medlemmene våre. Vi stanger hodet i veggen for flomforebygging, sa Kristina Hegge. Dette må vi løfte opp og få gjort noe med.

Brannberedskap - fyll opp tanken

Det begynner å bli kritisk tørt, og det er større brannfare enn på lenge. Oppland Bondelag oppfordrer de som har anledning, til å fylle møkktank med vann og gi tilbakemelding om at dere vil stå på en beredskapsliste som vi sender over til 110-sentralen.

Fåvang sør

Viktig informasjon ved flomskade

I helga er det igjen mange i fylket vårt som har opplevd flom og at vannmasser har gått innover store jordarealer. Dette gjelder først og fremst Midt- og Sør-Gudbrandsdalen og deler av Etnedal og Nordre Land.

Tar gode grep for distrikt og struktur

Fylkesleder Kristina Hegge er fornøyd med jordbrukets krav til jordbruksforhandlingene som ble lagt fram i dag. Her skal det tas hensyn til distrikt og struktur. Vi skal ta hele landet i bruk, sier hun.

Kristina serverer sveler

Fikk ferske sveler på tur hjem

Nå er jeg sulten, dette passet bra, sa forbipasserende på vei til skysstasjonen på Lillehammer i ettermiddag. Oppland Bondelag slo et slag for egne råvarer og serverte ferske sveler.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Torsdag
16
August

Inspirasjonsdag for bønder i Oppland

NIBIO Apelsvoll, Østre Toten
Tirsdag
21
August

Styremøte 21. - 22. august

Tirsdag
25
September

Styremøte 25. september

Mjøsen Skog, 5. etg

Våre samarbeidspartnere