Åpning av HMS kampanjen

Av Tåle Willerud,
  • Tips en venn om denne siden

Onsdag 27. juni ble Oppland sin del av den pågående HMS kampanjen i landbruket åpnet med en HMS markdag i Øyer.

Det var ca 15 deltakere på den føste markdagen i HMS kampanjen i Oppland. Tema for dagen var sikker bruk av maskiner og redskap med fokus på kraftoverføringsutstyr. Landbrukets HMS tjeneste demonstrerte hva som skjer dersom en kommer i kontakt med en ubeskyttet kraftoverføringsaksl som er i drift. Demonstrasjonen viste at klær raskt tar tak i slike aksler og en har da små muligheter til å komme unna. Det ble også snakket mye om sikker bruk av traktor, spesielt rundt krav om innsetting av sikkerhetsbelte og bruk av dette i traktor.

Videre ble alle tatt med på en kort vernerunde for å se hvordan en enkelt kan sjekke farlige punkt på egen gård. Her ble det sett på silo og fylltømmer og rutiner ved ilegging og uttak av silo, mulige farer ved åpne luker og det ble sett på rutiner ved dyrehåndtering.

Det ble en informativ dag for de fremmøtte. Vi takker Andreas Andersgård som stilte gården til disposisjon for markdagen.

 

 Interesserte deltakere på markdag

 

Demonstrasjon av godkjent kraftoverføringsaksel

 

Kjeledressen til LHMS fikk hard medfart

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Kristina og Trond

Lederskifte i Oppland Bondelag

Kristina Hegge fra Biri seiler opp som en klar lederkandidat når Trond Ellingsbø gir seg etter nesten 10 år som leder i Oppland Bondelag. Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 13.-14. mars er nå klar.

Mor og datter i samtale med foredragsholderne

Forberedt for eierskifte

Nå fikk vi mye å tenke på, sa flere av deltakerne som var samlet til todagers eierskiftekurs på Honne i helga. 20 familier med begge generasjoner tilstede fikk et godt innblikk i hva en eierskifteprosess innebærer.

Trond Ellingsbø

Oppland Bondelag igjen nest største fylkeslag

Når nyttårsklokkene slo, hadde Oppland Bondelag en medlemsvekst på 78 nye medlemmer. Medlemstallet er nå 5649. På landsbasis har også medlemstallet økt. Norges Bondelag har nå 63.572 medlemmer. Svært gledelig, sier fylkesleder Trond Ellingsbø.

Tillitsvalgte fra Gjøvik og Toten

Bondelagets tillitsvalgte på skolebenken

Denne uka møter 150 tillitsvalgte fra lokallagene i Oppland Bondelag på organisasjonsopplæring. Først ute er lokallagene i Gjøvik og Toten som ble kurset i kveld.

God jul og godt nytt år

Vi ønsker medlemmer og samarbeidspartnere ei riktig god jul og godt nytt år. Kontoret er stengt i romjula, men vi kan nås på telefon om det haster.

Dovre Bondelag venter på sommertoget

Bondelagsaktivitet lønner seg

Det er stor aktivitet blant Oppland Bondelags 33 lokallag. Nå får de lønn for strevet. Styret har i dag fordelt nesten en kvart million kroner til lokallagene for den aktiviteten de har hatt i 2017.

På stabburstrappa

Eierskiftekurs

Begynner det å nærme seg tid for overdragelse av garden? Oppland Bondelag arrangerer eierskiftekurs på Honne 3.-4. februar 2018. Vi vil bidra til gode eierskifteprosesser, og kurset fokuserer både på de formelle og de menneskelige sidene ved et eierskifte.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Mandag
09
April

Styremøte 9. - 10. april

Mandag
28
Mai

Ledermøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer
Mandag
28
Mai

Styremøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer

Våre samarbeidspartnere