Åpent Rovdyrmøte med Klima og miljødepartementet

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

Torsdag 20. august kl. 11.00 inviterer Oppland Bondelag m.fl. til dialogmøte med nasjonale myndighetene om rovdyrforvaltningen.

Møtet er i Storsalen på Kommunelokalet på Sør-Fron torsdag 20. august kl. 11.00. I forkant av dette møte, vil rovviltnemnda ha møte med Statssekretær Lars Andreas Lunde i Klima- og miljødepartementet. Dette møtet er også åpent. Vi håper mange beitebrukere har anledning til å møte opp.

Bakgrunnen for møtet er den belastninga beitenæringa i Oppland har hatt også i år, med angrep, skader og drap forårsaket av freda rovvilt. Landbruksorganisasjonene i Oppland, Sør-Fron Kommune og Rovviltnemnda i Oppland inviterte derfor tidligere i sommer Klima- og miljøminister Sundtoft til Oppland.

Statsråden både for Miljø- og klimadepartementet og Landbruks- og matdepartementet kom til Oppland tidligere i august, men her ønsket de ikke å møte organisasjonene. Etter dette møtet har det vært skrevet leserinnlegg om at organiasjonene boikottet møte, noe som ikke er riktig. Leder i Oppland Bondelag, Trond Ellingsbø hadde et innlegg i GD i dag. Dette kan du lese her.

Statssekretæren kommer til åpent dialogmøte

Men nå kommer statssekretær i Klima- og Miljødepartementet Lars Andreas Lunde til Fron for å møte organisanisasjonene. I den forbindelse inviterer  beitenæringa i Oppland v/Oppland Bondelag, Oppland Bonde- og småbrukarlag og Oppland Sau og Geit, samt Sør-Fron Kommune og Rovviltnemnda i Oppland til dialog- og strategimøte i forhold til rovviltforliket og beitedyra i Oppland.

Program

09.30 – 10.30  Møte i Rovviltnemnda i Oppland. På sakskartet står blant annet «Ny vurdering av kvote og områder for lisensfelling av jerv i Oppland/region 3 i 2015/16»

11.00: Åpning v/leder i Oppland Sau og Geit, Arnfinn Beito

11.05: Innledning v/statssekretær Lars Andreas Lunde

11.15: Saken sett fra beitebruker i Sør-Fron v/Lars Ole Auglestad

11.25: Saken sett fra kommunalt skadefellingslag v/en av fellingslederene i kommunene

11.35: Saken sett fra kommunane v/en representant fra landbrukskontorene

11.45: Saken sett fra politisk ledelse v/ordfører i Sør-Fron, Ole Tvete Muriteigen

11.55: Saken sett fra rovviltnemnda v/leder i Rovviltnemnda i Region 3/Oppland, Ivar Odnes

12.05: Innspill fra andre, diskusjon. Møteleder Arnfinn Beito

Vi ber om at innllederne passer taletida si slik at vi holder tidsskjemaet

13.00: Lunsj

13.45: Møte mellom representanter for landbruksorganisasjonene og kommunene og statssekretær i Klima- og miiljødepartementet.

15.00: Slutt

 

 

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Kristina og Trond

Lederskifte i Oppland Bondelag

Kristina Hegge fra Biri seiler opp som en klar lederkandidat når Trond Ellingsbø gir seg etter nesten 10 år som leder i Oppland Bondelag. Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 13.-14. mars er nå klar.

Mor og datter i samtale med foredragsholderne

Forberedt for eierskifte

Nå fikk vi mye å tenke på, sa flere av deltakerne som var samlet til todagers eierskiftekurs på Honne i helga. 20 familier med begge generasjoner tilstede fikk et godt innblikk i hva en eierskifteprosess innebærer.

Trond Ellingsbø

Oppland Bondelag igjen nest største fylkeslag

Når nyttårsklokkene slo, hadde Oppland Bondelag en medlemsvekst på 78 nye medlemmer. Medlemstallet er nå 5649. På landsbasis har også medlemstallet økt. Norges Bondelag har nå 63.572 medlemmer. Svært gledelig, sier fylkesleder Trond Ellingsbø.

Tillitsvalgte fra Gjøvik og Toten

Bondelagets tillitsvalgte på skolebenken

Denne uka møter 150 tillitsvalgte fra lokallagene i Oppland Bondelag på organisasjonsopplæring. Først ute er lokallagene i Gjøvik og Toten som ble kurset i kveld.

God jul og godt nytt år

Vi ønsker medlemmer og samarbeidspartnere ei riktig god jul og godt nytt år. Kontoret er stengt i romjula, men vi kan nås på telefon om det haster.

Dovre Bondelag venter på sommertoget

Bondelagsaktivitet lønner seg

Det er stor aktivitet blant Oppland Bondelags 33 lokallag. Nå får de lønn for strevet. Styret har i dag fordelt nesten en kvart million kroner til lokallagene for den aktiviteten de har hatt i 2017.

På stabburstrappa

Eierskiftekurs

Begynner det å nærme seg tid for overdragelse av garden? Oppland Bondelag arrangerer eierskiftekurs på Honne 3.-4. februar 2018. Vi vil bidra til gode eierskifteprosesser, og kurset fokuserer både på de formelle og de menneskelige sidene ved et eierskifte.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Mandag
09
April

Styremøte 9. - 10. april

Mandag
28
Mai

Ledermøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer
Mandag
28
Mai

Styremøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer

Våre samarbeidspartnere