Åpent Rovdyrmøte med Klima og miljødepartementet

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

Torsdag 20. august kl. 11.00 inviterer Oppland Bondelag m.fl. til dialogmøte med nasjonale myndighetene om rovdyrforvaltningen.

Møtet er i Storsalen på Kommunelokalet på Sør-Fron torsdag 20. august kl. 11.00. I forkant av dette møte, vil rovviltnemnda ha møte med Statssekretær Lars Andreas Lunde i Klima- og miljødepartementet. Dette møtet er også åpent. Vi håper mange beitebrukere har anledning til å møte opp.

Bakgrunnen for møtet er den belastninga beitenæringa i Oppland har hatt også i år, med angrep, skader og drap forårsaket av freda rovvilt. Landbruksorganisasjonene i Oppland, Sør-Fron Kommune og Rovviltnemnda i Oppland inviterte derfor tidligere i sommer Klima- og miljøminister Sundtoft til Oppland.

Statsråden både for Miljø- og klimadepartementet og Landbruks- og matdepartementet kom til Oppland tidligere i august, men her ønsket de ikke å møte organisasjonene. Etter dette møtet har det vært skrevet leserinnlegg om at organiasjonene boikottet møte, noe som ikke er riktig. Leder i Oppland Bondelag, Trond Ellingsbø hadde et innlegg i GD i dag. Dette kan du lese her.

Statssekretæren kommer til åpent dialogmøte

Men nå kommer statssekretær i Klima- og Miljødepartementet Lars Andreas Lunde til Fron for å møte organisanisasjonene. I den forbindelse inviterer  beitenæringa i Oppland v/Oppland Bondelag, Oppland Bonde- og småbrukarlag og Oppland Sau og Geit, samt Sør-Fron Kommune og Rovviltnemnda i Oppland til dialog- og strategimøte i forhold til rovviltforliket og beitedyra i Oppland.

Program

09.30 – 10.30  Møte i Rovviltnemnda i Oppland. På sakskartet står blant annet «Ny vurdering av kvote og områder for lisensfelling av jerv i Oppland/region 3 i 2015/16»

11.00: Åpning v/leder i Oppland Sau og Geit, Arnfinn Beito

11.05: Innledning v/statssekretær Lars Andreas Lunde

11.15: Saken sett fra beitebruker i Sør-Fron v/Lars Ole Auglestad

11.25: Saken sett fra kommunalt skadefellingslag v/en av fellingslederene i kommunene

11.35: Saken sett fra kommunane v/en representant fra landbrukskontorene

11.45: Saken sett fra politisk ledelse v/ordfører i Sør-Fron, Ole Tvete Muriteigen

11.55: Saken sett fra rovviltnemnda v/leder i Rovviltnemnda i Region 3/Oppland, Ivar Odnes

12.05: Innspill fra andre, diskusjon. Møteleder Arnfinn Beito

Vi ber om at innllederne passer taletida si slik at vi holder tidsskjemaet

13.00: Lunsj

13.45: Møte mellom representanter for landbruksorganisasjonene og kommunene og statssekretær i Klima- og miiljødepartementet.

15.00: Slutt

 

 

Opplandsbenken

Flomforebygging, soneinndeling og rovdyr

Opplandsdelegasjonen på Bondetinget hadde gode og viktige innlegg på vegne av medlemmene våre. Vi stanger hodet i veggen for flomforebygging, sa Kristina Hegge. Dette må vi løfte opp og få gjort noe med.

Brannberedskap - fyll opp tanken

Det begynner å bli kritisk tørt, og det er større brannfare enn på lenge. Oppland Bondelag oppfordrer de som har anledning, til å fylle møkktank med vann og gi tilbakemelding om at dere vil stå på en beredskapsliste som vi sender over til 110-sentralen.

Fåvang sør

Viktig informasjon ved flomskade

I helga er det igjen mange i fylket vårt som har opplevd flom og at vannmasser har gått innover store jordarealer. Dette gjelder først og fremst Midt- og Sør-Gudbrandsdalen og deler av Etnedal og Nordre Land.

Tar gode grep for distrikt og struktur

Fylkesleder Kristina Hegge er fornøyd med jordbrukets krav til jordbruksforhandlingene som ble lagt fram i dag. Her skal det tas hensyn til distrikt og struktur. Vi skal ta hele landet i bruk, sier hun.

Kristina serverer sveler

Fikk ferske sveler på tur hjem

Nå er jeg sulten, dette passet bra, sa forbipasserende på vei til skysstasjonen på Lillehammer i ettermiddag. Oppland Bondelag slo et slag for egne råvarer og serverte ferske sveler.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Torsdag
16
August

Inspirasjonsdag for bønder i Oppland

NIBIO Apelsvoll, Østre Toten
Tirsdag
21
August

Styremøte 21. - 22. august

Tirsdag
25
September

Styremøte 25. september

Mjøsen Skog, 5. etg

Våre samarbeidspartnere