Åpent møte; TISA, EØS og TTIP, matvaresikkerhet og norsk landbruk

Av Jorunn Løvdal,
  • Tips en venn om denne siden

Lørdag 2. april arrangerer Oppland Nei til EU, Oppland Bondelag og Oppland Bonde- og Småbrukarlag åpent møte / seminar om TISA, EØS og TTIP, matvaresikkerhet og norsk landbruk. Seminaret holdes på Lillehammer Hotell med møtestart kl 13.00 og avslutning med lunsj kl 15.30.

TTIP (The Transatlantic Trade Investment Partnership) (transatlantisk handels- og investeringspartnerskap).

EU og USA har forhandlet siden 2013, og en avtale vil påvirke norsk landbruk og norsk matproduksjon på flere måter:

  • Gjennom EØS-avtalen hvis EU endrer sitt veterinærregelverk eller regler for mattrygghet

  • Lavere priser i EU og dermed større prispress på det norske markedet

  • Økt press på at Norges skal inngå avtale med USA

Møt opp og lær mer om et viktig tema. Det berører oss alle. Ditt engasjement blir viktig.

Velkommen til seminar lørdag 2. april!

Programmet for seminaret:  Programmet her: http://www.neitileu.no/aktuelt/aktiviteter/aapent_moete_tisa_eoes_og_ttip_matvaresikkerhet_og_norsk_landbruk

Mer om TTIP på Norges Bondelags hjemmeside:  http://www.bondelaget.no/nyhetsarkiv/ttip-setter-handel-foran-trygg-mat-article79469-3805.html

 

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Kristina og Trond

Lederskifte i Oppland Bondelag

Kristina Hegge fra Biri seiler opp som en klar lederkandidat når Trond Ellingsbø gir seg etter nesten 10 år som leder i Oppland Bondelag. Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 13.-14. mars er nå klar.

Mor og datter i samtale med foredragsholderne

Forberedt for eierskifte

Nå fikk vi mye å tenke på, sa flere av deltakerne som var samlet til todagers eierskiftekurs på Honne i helga. 20 familier med begge generasjoner tilstede fikk et godt innblikk i hva en eierskifteprosess innebærer.

Trond Ellingsbø

Oppland Bondelag igjen nest største fylkeslag

Når nyttårsklokkene slo, hadde Oppland Bondelag en medlemsvekst på 78 nye medlemmer. Medlemstallet er nå 5649. På landsbasis har også medlemstallet økt. Norges Bondelag har nå 63.572 medlemmer. Svært gledelig, sier fylkesleder Trond Ellingsbø.

Tillitsvalgte fra Gjøvik og Toten

Bondelagets tillitsvalgte på skolebenken

Denne uka møter 150 tillitsvalgte fra lokallagene i Oppland Bondelag på organisasjonsopplæring. Først ute er lokallagene i Gjøvik og Toten som ble kurset i kveld.

God jul og godt nytt år

Vi ønsker medlemmer og samarbeidspartnere ei riktig god jul og godt nytt år. Kontoret er stengt i romjula, men vi kan nås på telefon om det haster.

Dovre Bondelag venter på sommertoget

Bondelagsaktivitet lønner seg

Det er stor aktivitet blant Oppland Bondelags 33 lokallag. Nå får de lønn for strevet. Styret har i dag fordelt nesten en kvart million kroner til lokallagene for den aktiviteten de har hatt i 2017.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Mandag
09
April

Styremøte 9. - 10. april

Mandag
28
Mai

Ledermøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer
Mandag
28
Mai

Styremøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer

Våre samarbeidspartnere