Åpent møte med landbruks- og matministeren

Av Astrid Simengård,
 • Tips en venn om denne siden

Bondelagene, Bonde- og småbrukarlagene og Landbrukskontoret i Lillehammerregionen arrangerer åpent møte med landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum mandag 26. november.

Møtet er mandag 26.november kl. 19.00 på Norsk vegmuseum, Hunderfossen.

Tema for møtet er framtida for landbruket i Lillehammer-regionen. Trygve Slagsvold Vedum vil holde hovedinnlegget. I tillegg blir det innlegg blant annet ved leder i Gausdal Bondelag Anders Hole Fyksen og en paneldebatt med lokale politikere fra blant annet Høyre, Frp og Arbeiderpartiet.

Program

 • Kaffe og biteti før møtestart
 • Velkomst og innledning v/regionrådsleder og ordfører i Gausdal, Hans Oddvar Høistad
 • Framtida for landbruket i Lillehammer-regionen v/Landbruks- og matminister, Trygve Slagsvold Vedum
 • Mulighetene som ung og mellomstor melkeprodusent v/gardbruker og leder i Gausdal Bondelag, Anders Hole Fyksen
 • Status og framtidsutsikter for bønder i Lillehammer-regionen v/regnskapsfører og rådgiver, Svein Løken
 • Bynært landbruk – Jordvern og utfordringer v/varaordfører i Lillehammer, Per Prestrud
 • Pause med beinstrekk
 • Paneldebatt med spørsmål fra salen og meningsutveksling med salen
Paneldeltakere:
 • Trygve Slagsvold Vedum
 • Hans Olav Sundfør
 • Harald Eivind Bakke
 • Hans Oddvar Høistad
 • Svein Løken
Møteleder: Ordfører i Lillehammer, Espen Granberg Johnsen

Velkommen!

Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum

Forsommertørke og avlingsskade

Landbruksdirektoratet har lagt ut en presisering / avklaring omkring avlingsskade og arealtilskudd i forbindelse med forsommertørke i korn. NB! Ta kontakt med landbrukskontoret og ta bilder av skadene FØR dere gjør tiltak.

Opplandsbenken

Flomforebygging, soneinndeling og rovdyr

Opplandsdelegasjonen på Bondetinget hadde gode og viktige innlegg på vegne av medlemmene våre. Vi stanger hodet i veggen for flomforebygging, sa Kristina Hegge. Dette må vi løfte opp og få gjort noe med.

Brannberedskap - fyll opp tanken

Det begynner å bli kritisk tørt, og det er større brannfare enn på lenge. Oppland Bondelag oppfordrer de som har anledning, til å fylle møkktank med vann og gi tilbakemelding om at dere vil stå på en beredskapsliste som vi sender over til 110-sentralen.

Fåvang sør

Viktig informasjon ved flomskade

I helga er det igjen mange i fylket vårt som har opplevd flom og at vannmasser har gått innover store jordarealer. Dette gjelder først og fremst Midt- og Sør-Gudbrandsdalen og deler av Etnedal og Nordre Land.

Tar gode grep for distrikt og struktur

Fylkesleder Kristina Hegge er fornøyd med jordbrukets krav til jordbruksforhandlingene som ble lagt fram i dag. Her skal det tas hensyn til distrikt og struktur. Vi skal ta hele landet i bruk, sier hun.

Kristina serverer sveler

Fikk ferske sveler på tur hjem

Nå er jeg sulten, dette passet bra, sa forbipasserende på vei til skysstasjonen på Lillehammer i ettermiddag. Oppland Bondelag slo et slag for egne råvarer og serverte ferske sveler.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Torsdag
16
August

Inspirasjonsdag for bønder i Oppland

NIBIO Apelsvoll, Østre Toten
Tirsdag
21
August

Styremøte 21. - 22. august

Tirsdag
25
September

Styremøte 25. september

Mjøsen Skog, 5. etg

Våre samarbeidspartnere