Åpen gård i Nordland.

Av Linda Nordlie,
  • Tips en venn om denne siden

Til glede for mange er det flere lokallag i fylket som også i år tar på seg jobben med å arrangere Åpen Gård.

 Årets tema: Landbrukets leveranser

Arrangørene oppfordres til å vise fram hva landbruket bidrar med i samfunnet, hvor mye mat som produseres på gården og hvor mye produksjonen må øke for å holde tritt med befolkningsveksten. Temaet fungerer godt i forhold til å ta inn landbrukspolitiske momenter i arrangementet, noe som er spesielt aktuelt i et viktig valgår.

Følgende lokallag skal arrangere Åpen Gård i Nordland:

Lokallag:

Dato:

Vertskap:

Arr. hvor:

Horsfjord

Dato kommer

Eva og Bjørnar Pedersen

Tømmermoen

Sortland

25. august

Øyvind Engkrog Lehn og Ellen Engkrog Lehn

Elvenes Gård

Leirfjord Bondelag

24. august

Nils Petter Meyer

Meyer Gård

Lurøy Bondelag

Dato kommer

Skjalg og Malin Nordås

Lurøy Gård

Vestvågøy Bondelag

25. august

Arild og Ole-Johan Johansen

Bolle Samdrift Da

Fauske og Sørfold Bl.

25. august

Er ikke helt avklart

Steigen Bondelag

26. juli

Roger og Vivian Edvartsen

Steigen Øvre

 

To helgelendinger i styret til Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt John-Erik Skjellnes Johansen fra Dønna til styrerepresentant i organisasjonen. Merethe Sund fra Sømna ble valgt inn som nytt styremedlem i Norges Bondelag.

Erstatning for avlingssvikt

Erstatning for avlingssvikt er betinget av at foretaket kan dokumentere sammenheng mellom skaden, klimatiske forhold og avlingssvikt.

Våre samarbeidspartnere