Alle vil ha mer og budskapet må spisses

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

Generaldebatten under årsmøtet i Oppland Bondelag bar preg både av å ville alt og å spisse innsatsen. Det var gode innspill både styret i Oppland Bondelag og generalsekretær Per Skorge kan ta med seg videre. Størst applaus høstet Gjermund Lyshaug for sitt innspill om den aktive bonde.

 Her er noen av innleggene fra generaldebatten:

 Ole Seegard: Helhjerta bønder - forebyggende tiltak for å unngå tragiske dyrevernsaker. Jordfond bør innføres.                           Bjørnhild Kihle: Stor reduksjon i potetproduksjon - varsku i forhold til tilskudd og tollvern       

 

Marit Olive Lindstad: omdømmebygging – positive saker for enkeltbonden, Oppland Bondelag bør spisse budskapet og innsatsen mot færre områder.                            Per Otto Kaurstad: Importvern på bærplanter med plantesjukdommer på kjøpet. Kjøp jordbær av en du kjenner fornavnet på.

                                           

Erik Wedum: Lillehammer Landbruk er vår arena for effektiv jobbing overfor politikere og kommuneadministrasjon. Vi må starte arbeidet nå med å effektivisere bondelaget for å sikre et sterkt bondelag i framtida.                               Kristina Hegge: gjerdeproblematikken er og vil bli en utfordring med færre aktive husdyrbrukere. Her trengs vett, ikke bare jus.

 

Erland Holte: arealtilskudd, husdyrtilskudd, grøfting og avling. Flere oppgaver til lokallagene - positivt, vil også skape større engasjement.                                Gjermund Lyshaug: den aktive bonden – hva tjener han i forhold til den som leier ut garden? Tilskudd må gå til de som produserer mat.

        

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Kristina og Trond

Lederskifte i Oppland Bondelag

Kristina Hegge fra Biri seiler opp som en klar lederkandidat når Trond Ellingsbø gir seg etter nesten 10 år som leder i Oppland Bondelag. Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 13.-14. mars er nå klar.

Mor og datter i samtale med foredragsholderne

Forberedt for eierskifte

Nå fikk vi mye å tenke på, sa flere av deltakerne som var samlet til todagers eierskiftekurs på Honne i helga. 20 familier med begge generasjoner tilstede fikk et godt innblikk i hva en eierskifteprosess innebærer.

Trond Ellingsbø

Oppland Bondelag igjen nest største fylkeslag

Når nyttårsklokkene slo, hadde Oppland Bondelag en medlemsvekst på 78 nye medlemmer. Medlemstallet er nå 5649. På landsbasis har også medlemstallet økt. Norges Bondelag har nå 63.572 medlemmer. Svært gledelig, sier fylkesleder Trond Ellingsbø.

Tillitsvalgte fra Gjøvik og Toten

Bondelagets tillitsvalgte på skolebenken

Denne uka møter 150 tillitsvalgte fra lokallagene i Oppland Bondelag på organisasjonsopplæring. Først ute er lokallagene i Gjøvik og Toten som ble kurset i kveld.

God jul og godt nytt år

Vi ønsker medlemmer og samarbeidspartnere ei riktig god jul og godt nytt år. Kontoret er stengt i romjula, men vi kan nås på telefon om det haster.

Dovre Bondelag venter på sommertoget

Bondelagsaktivitet lønner seg

Det er stor aktivitet blant Oppland Bondelags 33 lokallag. Nå får de lønn for strevet. Styret har i dag fordelt nesten en kvart million kroner til lokallagene for den aktiviteten de har hatt i 2017.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Mandag
09
April

Styremøte 9. - 10. april

Mandag
28
Mai

Ledermøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer
Mandag
28
Mai

Styremøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer

Våre samarbeidspartnere