Alle vil ha mer og budskapet må spisses

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

Generaldebatten under årsmøtet i Oppland Bondelag bar preg både av å ville alt og å spisse innsatsen. Det var gode innspill både styret i Oppland Bondelag og generalsekretær Per Skorge kan ta med seg videre. Størst applaus høstet Gjermund Lyshaug for sitt innspill om den aktive bonde.

 Her er noen av innleggene fra generaldebatten:

 Ole Seegard: Helhjerta bønder - forebyggende tiltak for å unngå tragiske dyrevernsaker. Jordfond bør innføres.                           Bjørnhild Kihle: Stor reduksjon i potetproduksjon - varsku i forhold til tilskudd og tollvern       

 

Marit Olive Lindstad: omdømmebygging – positive saker for enkeltbonden, Oppland Bondelag bør spisse budskapet og innsatsen mot færre områder.                            Per Otto Kaurstad: Importvern på bærplanter med plantesjukdommer på kjøpet. Kjøp jordbær av en du kjenner fornavnet på.

                                           

Erik Wedum: Lillehammer Landbruk er vår arena for effektiv jobbing overfor politikere og kommuneadministrasjon. Vi må starte arbeidet nå med å effektivisere bondelaget for å sikre et sterkt bondelag i framtida.                               Kristina Hegge: gjerdeproblematikken er og vil bli en utfordring med færre aktive husdyrbrukere. Her trengs vett, ikke bare jus.

 

Erland Holte: arealtilskudd, husdyrtilskudd, grøfting og avling. Flere oppgaver til lokallagene - positivt, vil også skape større engasjement.                                Gjermund Lyshaug: den aktive bonden – hva tjener han i forhold til den som leier ut garden? Tilskudd må gå til de som produserer mat.

        

Forsommertørke og avlingsskade

Landbruksdirektoratet har lagt ut en presisering / avklaring omkring avlingsskade og arealtilskudd i forbindelse med forsommertørke i korn. NB! Ta kontakt med landbrukskontoret og ta bilder av skadene FØR dere gjør tiltak.

Opplandsbenken

Flomforebygging, soneinndeling og rovdyr

Opplandsdelegasjonen på Bondetinget hadde gode og viktige innlegg på vegne av medlemmene våre. Vi stanger hodet i veggen for flomforebygging, sa Kristina Hegge. Dette må vi løfte opp og få gjort noe med.

Brannberedskap - fyll opp tanken

Det begynner å bli kritisk tørt, og det er større brannfare enn på lenge. Oppland Bondelag oppfordrer de som har anledning, til å fylle møkktank med vann og gi tilbakemelding om at dere vil stå på en beredskapsliste som vi sender over til 110-sentralen.

Fåvang sør

Viktig informasjon ved flomskade

I helga er det igjen mange i fylket vårt som har opplevd flom og at vannmasser har gått innover store jordarealer. Dette gjelder først og fremst Midt- og Sør-Gudbrandsdalen og deler av Etnedal og Nordre Land.

Tar gode grep for distrikt og struktur

Fylkesleder Kristina Hegge er fornøyd med jordbrukets krav til jordbruksforhandlingene som ble lagt fram i dag. Her skal det tas hensyn til distrikt og struktur. Vi skal ta hele landet i bruk, sier hun.

Kristina serverer sveler

Fikk ferske sveler på tur hjem

Nå er jeg sulten, dette passet bra, sa forbipasserende på vei til skysstasjonen på Lillehammer i ettermiddag. Oppland Bondelag slo et slag for egne råvarer og serverte ferske sveler.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Torsdag
16
August

Inspirasjonsdag for bønder i Oppland

NIBIO Apelsvoll, Østre Toten
Tirsdag
21
August

Styremøte 21. - 22. august

Tirsdag
25
September

Styremøte 25. september

Mjøsen Skog, 5. etg

Våre samarbeidspartnere