Aktuelle saker fra landbrukssamvirke

Av Astrid Simengård,
 • Tips en venn om denne siden

På ledermøtet i Oppland Bondelag var en av postene på programmet orientering om aktuelle saker fra noen av samvirkeorganisasjonene. Vi hadde invitert Tine, Nortura og Felleskjøpet til å orientere.

Tine Øst

Ellen Anne Bergseng, styremedlem i Tine Øst, var i sin orientering bl.a. innom følgende saker:

 • Omorganisering av forretningsorganisasjonen til divisjoner nasjonalt for å styrke konkurransekraften.
 • Etter situasjonen med smørunderskudd utarbeidet en kommunikasjonsstrategi for å være i forkant
 • Bekymret for råvaresituasjonen framover; færre kyr samtidig som en ønsker samme mjølkemengde med høyere fett%
 • Prosjekt for å styrke mjølkeproduksjonen i Gudbrandsdalen
 • Markedsordningen for mjølk kan komme under press ved et evt. regjeringsskifte. Det er betenkelig at politikerne ikke støtter opp og legger til rette for en bedrift som Tine som omsetter for 20 milliarder og har ca 10.000 eiere.
 • Mjølkekvote for 2013 vil bli diskutert internt i Tine før en gir råd til faglagene
 • Økologisk mjølkeproduksjon. Vi må våge å ta diskusjonen om hva og hvordan denne skal finansieres, og Bondelaget må også ta en grundigere debatt om økologisk produksjon.
 • Vi trenger forutsigbarhet og bedre økonomi i mjølkeproduksjonen

 Nortura

Johan Narum, leder i Regionutvalg Innlandet, var i sin orientering bl.a. innom følgende saker:

 • Noen endringer i eierorganiseringen – bl.a. er Regionene for Hedmark og Oppland slått sammen til en region
 • Det er en utfordring i å utnytte slaktekapasiteten med noe reduserte markedsandeler. Nedgangen i markedsandeler til Nortura er flatet ut og noe oppadgående for storfe og lam og flatet ut på gris. Markedsandelen i Oppland er over landssnittet på storfe, men under landssnittet for sau og gris
 • Arbeidet med tilførsel har høy prioritet i Nortura.
 • Prognosene for 2013 viser et stort underskudd på storfe og sau og et forholdsvis stort overskudd på gris og egg
 • Ulike markedsordninger og muligheter med målpriser, volummodellen og kyllingmodellen
 • Økningen i kjedenes bruk av egne merkevarer, EMV, er en stor utfordring for Nortura

Felleskjøpet

Ole Nikolai Skulberg, fagsjef næringspolitikk i Norske Felleskjøp, var i sin orientering bl.a. innom følgende saker:

 • Markedsordningen for korn og tilgangen på norsk korn
 • Kornarealet i Norge har gått ned med ca 750.000 dekar fra 1991 til 2012. Det reduseres med 30.000 – 40.000 per år
 • I 2012 er importen av korn større enn innenlands produksjon
 • Matkornforbruket i Norge faller kraftig. Dette skyldes at importen av brød og brødvarer har steget voldsomt
  • Kan snart blir overskudd av norsk matkorn – må brukes til dyrefôr og med redusert pris
 • Inntektsutviklingen har vært dårlig
 • Det er en utfordring å sikre balansen mellom kornøkonomi og husdyrøkonomi
 • Områder som må prioriteres framover:
  • Styrke kornøkonomien
  • Bedre konkurransekraften i verdikjeden for matkorn
  • Styrke fraktordningen
 • Hva gjør Felleskjøpet?
  • Felleskjøpet har et stort prosjekt på matkornsida
  • Felleskjøpet sammen med Nortura og Tine arbeider sammen for å styrke kornøkonomien uten å redusere konkurransekraften i resten av verdikjeden

 

 Av: Ola Råbøl

F.v. Ole Nikolai Skulberg (Felleskjøpet), Ellen Anne Bergseng (Tine Øst), Johan Narum (Nortura)

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Kristina og Trond

Lederskifte i Oppland Bondelag

Kristina Hegge fra Biri seiler opp som en klar lederkandidat når Trond Ellingsbø gir seg etter nesten 10 år som leder i Oppland Bondelag. Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 13.-14. mars er nå klar.

Mor og datter i samtale med foredragsholderne

Forberedt for eierskifte

Nå fikk vi mye å tenke på, sa flere av deltakerne som var samlet til todagers eierskiftekurs på Honne i helga. 20 familier med begge generasjoner tilstede fikk et godt innblikk i hva en eierskifteprosess innebærer.

Trond Ellingsbø

Oppland Bondelag igjen nest største fylkeslag

Når nyttårsklokkene slo, hadde Oppland Bondelag en medlemsvekst på 78 nye medlemmer. Medlemstallet er nå 5649. På landsbasis har også medlemstallet økt. Norges Bondelag har nå 63.572 medlemmer. Svært gledelig, sier fylkesleder Trond Ellingsbø.

Tillitsvalgte fra Gjøvik og Toten

Bondelagets tillitsvalgte på skolebenken

Denne uka møter 150 tillitsvalgte fra lokallagene i Oppland Bondelag på organisasjonsopplæring. Først ute er lokallagene i Gjøvik og Toten som ble kurset i kveld.

God jul og godt nytt år

Vi ønsker medlemmer og samarbeidspartnere ei riktig god jul og godt nytt år. Kontoret er stengt i romjula, men vi kan nås på telefon om det haster.

Dovre Bondelag venter på sommertoget

Bondelagsaktivitet lønner seg

Det er stor aktivitet blant Oppland Bondelags 33 lokallag. Nå får de lønn for strevet. Styret har i dag fordelt nesten en kvart million kroner til lokallagene for den aktiviteten de har hatt i 2017.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Mandag
09
April

Styremøte 9. - 10. april

Mandag
28
Mai

Ledermøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer
Mandag
28
Mai

Styremøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer

Våre samarbeidspartnere