Aktiv gjeng fra Buskerud på Bondetinget

Av Wenche Henriksen Redzepi,
  • Tips en venn om denne siden

Dag 1 på Bondetinget er unnagjort, og det var en aktiv delegasjon fra Buskerud som markerte seg i generaldebatten med et stort spenn i temaer

Bartnes ble møtt med stående applaus etter sin innledning til generaldebatten. Det var en engasjert generaldebatt, og det var også mange fra Buskerudbenken som var aktive under debatten.

Bondelagsleder Lars Petter Bartnes

Fylkesleder Egil Chr. Hoen var førstemann ut. – Buskerud er et Norge i miniatyr, fra Hurum og Røyken i sør til fjell-landbruket i Hallingdal og Numedal. Nå skulle en kanskje tro at det er store motsetninger mellom produksjoner og geografi. Det er det ikke, konstanterte Hoen. – Vi veit at produksjonene er avhengig av hverandre understreket Hoen og avsluttet med å ta opp utfordringene med et stort behov for investeringer i landbruket.

Fylkesleder Egil Chr.Hoen

 

Håkon Haug Laa tok for seg klima og miljø i sitt innlegg. – Norge elsker å tenke på og vurdere fornybar energi. Vi må handle å gjøre noe i praksis. Tida er inne for å ta i bruk miljøvennlig teknologi slo Haug Laa fast og viste til at det er nettopp det de gjør hjemme på gården, vi har kjøpt solcelleanlegg. – Når landbruket får støtte til klimasmart landbruk ønsker jeg at dette skal gå til konkrete tiltak hos bonden og ikke konsulenter avsluttet Haug Laa.

Håkon Haug Laa

 

Dag 1 hadde vi en pause i generaldebatten, statsråd Jon Georg Dale gjestet Bondetiget. Fylkesleder Egil Chr. Hoen stilte spørsmål til Dale om investeringer i landbruket og om når regjeringen vil etablere en fondsordning i jordbruket og hvordan en slik fondsordning kan utløse nødvendige klimatiltak.

Statsråd Jon Georg Dale lytter til spørsmålene fra representantene på Bondetinget.

Lise Kihle Gravermoen var i sitt innlegg i generaldebatten opptatt av ny forskning og at dette kan hjelpe oss over i det grønne skiftet. – Vi vet at cellulose fra trevirke til en viss grad erstatte olje, men visste du at nanofiber fra gulrøtter kan bli en viktig komponent i produksjon av biler og fly spurte Kihle Gravermoen forsamlingen. - Ny forskning hjelper oss med nye anvendelsesområder for våre produkter, vi må støtte ny forsking og se lyst på framtida avsluttet Kihle Gravermoen.

Lise Kihle Gravermoen

Ole Hans Unelsrød sitter i kornutvalget til Norges Bondelag og var naturlig nok opptatt av kornøkonomi og kanaliseringspolitikken. – I Skoger har kornarealet blitt redusert med 25% de siste 10 årene, denne utviklingen er urovekkende. Kornprodusentene har akkurat opplevd tidenes kornår, vi må ikke skape inntrykk av at kornøkonomien fortsatt vil ligge på årets nivå sa Unelsrød.

-Framover vil kanaliseringspolitikken og balansen mellom produksjonene vil være sentral framover avsluttet Unelsrød.

Ole Hans Unelsrød

Truls Ødegård var opptatt av kompetansekrav i næringa. - Den norske bonden har blitt stoltere, og landbruket står sterkere i befolkningen enn på lenge.  Vi har fått i oppdrag å øke matproduksjon, da må vi få mer ut av det vi har og drive bedre understreket Ødegård. - Da må vi også tilegne oss kompetanse, jeg er svært positiv til et kompetansekrav. Jeg tror også det vil være med hindre å hindre spekulasjon i oppkjøp av landbrukseiendommer avsluttet Ødegård.

Truls Ødegård, klar til å innta talerstolen.

Buskerudgjengen var aktiv under generaldebatten.

 

 

Erstatning ved avlingssvikt

Vi er inne i en periode med lite nedbør, tørke og økt sannsynlighet for såkalt klimatisk avlingssvikt. Erstatning ved avlingssvikt er betinget av at du kan dokumentere sammenheng mellom skaden, klimatiske forhold og avlingssvikt. Meld fra til landbrukskontoret så raskt som mulig etter at skaden har oppstått.

Bondetinget 18 – Lier bondelag kåret til årets lokallag

Det ble en ekstra hyggelig årsmøte-middag for Buskerud-delegasjonen i år, da Lier bondelag ble utnevnt til årets lokallag i Norges Bondelag under middagen. -Dette hadde jeg aldri forventet, men det er utrolig moro sier lokallagsleder Wiggo Andersen. Vi gratulerer!

59 Topptur i strålende sol

Sola og deltakerne strålte om kapp da 59 grader Topptur ble arrangert for sjette gang 24. mai. Her møtes elvene fra naturbruksskolene til vennskapelig kappestrid. I tillegg til elvene fra Rosthaug og Saggrenda var det også med elever fra Melsom i Vestfold, Kalnes i Østfold og Hvam i Akershus. Saggrenda ble også i år beste lag og beste skole. - Vi er svært godt fornøyd med arrangementet, sier primus motor Karl Henrik Berke

God jobb fra forhandlingsutvalget – en avtale til å leve med

Det har vært travelt for fylkesleder Egil Chr. Hoen om dagen, med både jordbruksforhandlinger og våronn. Begge deler viktige for resultatet på bunnlinja. – Jeg er tilfreds med at jordbruksorganisasjonene har blitt enige med staten om jordbruksavtalen for 2019, jeg vil gi honnør til forhandlingsutvalget som har gjort en god jobb sier fylkesleder Hoen. - Vi har greid å styrke markedsbalanseringa ved at regjeringa har gått med på å innføre virkemidler som forsterker muligheten til å balansere markedet for sau og svin. Det er svært viktig for næringa på både kort og langt sikt, og var avgjørende å få igjennom for næringa understreker Hoen.

Med mat i fokus

Det skjer stadig positive ting rundt omkring i fylket vårt. Bygdekvinnelaget i Nore og Uvdal lager mat til elvene på Uvdal skole og Nore og Uvdal Bondelag assisterer med servering. – Dette er et veldig positivt tiltak som vi støtter opp om, sier lokallagsleder i Nore og Uvdal Johan Høglund.

Større ramme og bedre fordeling

-Buskerud er et mangfoldig fylke med mange forskjellige produksjoner fra fjord til fjell, som et Norge i miniatyr. Vi sørger for mat, arbeidsplasser og åpne landskap. Om vi fortsatt skal ha aktive bruk over hele fylket vårt, må bonden også få ei lønn å leve av, sier fylkesleder i Buskerud Bondelag Egil Christopher Hoen. – Jordbruket har nå gitt beskjed om at vi starter forhandlingene med Staten, og vi forventer at resultatet av forhandlingene gir mulighet til fortsatt å ha et mangfold av bruk i hele Buskerud. Da må ramma økes og fordelingen bli bedre understreker fylkesleder Hoen.

Villfisksamlinga 2018

Villfisksamlinga 25.-26.mai Ål i Hallingdal. Hovedtema i år er forbetring av lokale gyteforhold og oppvekstmiljø som hovedtema. Grunna gode støttespelarar er arrangementa gratis!

Et krav om matproduksjon i hele Norge

-Jordbrukets krav møter dagens utfordringer i landbruket med gode og framtidsretta løsninger, sier fylkesleder i Buskerud Bondelag Egil Christopher Hoen. Vi har overlevert vårt krav til årets jordbruksoppgjør til staten i dag. Kravet legger vekt på gode og langsiktige løsninger som styrker mangfoldet i norsk landbruk, og foreslår virkemidler som kan løse dagens utfordringer i næringa.

Vårens vakreste eventyr på Ringerike

Det årlige vårslippet på Felleskjøpet i Hønefoss er en lang tradisjon. Næringa går sammen om arrangementet og i finværet var det mange som tok turen innom. Ringerikes Blad kunne melde om over 4.000 besøkende. – Dette er vi svært godt fornøyd med, sier leder i Norderhov Sogneselskap Harald Fagerås. Fagerås kunne vise til et utall av aktiviteter.

Søndre Gjerpen Gård

Våraktiviteter

I Buskerud er det flere lokallag og bønder som har vært aktive i april. Øvre Eiker Bondelag har hatt sin årlige frokostaksjon, Skoger Bondelag har inviterte barnehagebarn på gårdsbesøk og i Lier har det vært Vårlepp i Lierbyen.

Våre samarbeidspartnere